DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Sistem Analizi * CMS   347 5 2 2 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Belgin BAYAT
Dersi Verenler
Prof. Dr.BELGİN BAYAT1. Öğretim Grup:A
Prof. Dr.BELGİN BAYAT2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Çevre Mühendisliği uygulamalarında optimizasyon tekniklerinin yeri ve öneminin kavranması. Optimizasyon yöntemleri hakkında bilgi sahibi olunması.Su kirliliği kontrolü, katı atıkların toplanması ve hava kirliliği kontrolü problemlerini doğrusal programlama ile çözme bilgisi kazandırılması. Çevre Mühendisliği uygulamalarında ekonomik analiz yöntemleri hakkında bilgi sahibi olunması.Uygulama örnekleri ile alternatif projelerin ekonomik açıdan değerlendirilmesi.
Dersin İçeriği
Sistem yaklaşımı (amaç fonksiyonu, sınır şartları, alternatif projeler), Matematik modeller ve optimizasyon, Optimizasyon algoritmalarına giriş: Lagrange çarpanları yöntemi, Doğrusal programlama: Grafik ve Simplex yöntemi, Mühendislik ekonomisi temel kavramları ve zamanın etkisi, Ekonomik kıyaslama esasları.

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Matematik, fen, çevre ve mühendislik bilimlerinde yeterli altyapıya sahip olma
X
2
Matematik, fen, çevre ve mühendislik bilimlerinde sahip olduğu kuramsal bilgileri uygulayabilme
X
3
Mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi 
X
4
Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz etme ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlama becerisi
X
5
Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları, uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçme ve kullanma, modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi 
X
6
 Deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
X
7
Bireysel ve disiplinler arası takımlarda etkin çalışabilme
X
8
Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme
X
9
 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme
X
10
Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma, en az bir yabancı dili alanındaki gelişmeleri izleyebilecek düzeyde kullanma
X
11
 Bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme
X
12
 Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
X
13
Mesleki ve etik sorumluluk bilinci
X
14
 Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkındalık
X
15
 Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olmak; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkında olmak ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olmak
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Sistem yaklaşımı (amaç fonksiyonu, sınır şartları, alternatif projeler) Ders notları
2 Matematik modeller ve optimizasyon Ders notları
3 Optimizasyon algoritmalarına giriş: Lagrange çarpanları yöntemi Ders notları
4 Optimizasyon algoritmalarına giriş: Lagrange çarpanları yöntemi Ders notları
5 Doğrusal programlama: Grafik yöntem Ders notları
6 Doğrusal programlama: Simplex yöntemi Ders notları
7 Doğrusal programlama: Simplex yöntemi Ders notları
8 Ara Sınav Ders notları
9 Ara sınav Ders notları
10 Mühendislik ekonomisi temel kavramları ve zamanın etkisi Ders notları
11 Mühendislik ekonomisi temel kavramları ve zamanın etkisi Ders notları
12 Ekonomik kıyaslama esasları. Ders notları
13 Ekonomik kıyaslama esasları. Ders notları
14 Ekonomik kıyaslama esasları. Ders notları
15 Konu ile ilgili problem çözme Ders notları
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar