DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Arıtma Tesisi Ekipmanları * CMS   348 6 2 2 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Demet KALAT
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiDEMET KALAT1. Öğretim Grup:A
Dr. Öğr. ÜyesiDEMET KALAT2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Arıtma sistemlerinde uygun donanım seçimi ve kullanılması
Dersin İçeriği
Arıtma tesislerinde kullanılan donanımların çalışma mekanizmaları, özellikleri ve seçimleri/ Izgaralar, Öğütücüler Karıştırma ekipmanları Havalandırma ekipmanları, Difüzörler, Blowerlar Yüzeysel aeratörler Saf Oksijen sistemlerinde kullanılan donatılar Dozlama Sistemleri Pompalar Membranlar Sıyırıcılar Arıtma Sistemlerinde güç kullanımı ve kontrolu, Kontrol Panelleri.

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Matematik, fen, çevre ve mühendislik bilimlerinde yeterli altyapıya sahip olma
X
2
Matematik, fen, çevre ve mühendislik bilimlerinde sahip olduğu kuramsal bilgileri uygulayabilme
X
3
Mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi 
X
4
Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz etme ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlama becerisi
5
Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları, uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçme ve kullanma, modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi 
6
 Deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
7
Bireysel ve disiplinler arası takımlarda etkin çalışabilme
X
8
Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme
X
9
 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme
10
Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma, en az bir yabancı dili alanındaki gelişmeleri izleyebilecek düzeyde kullanma
11
 Bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme
12
 Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
13
Mesleki ve etik sorumluluk bilinci
14
 Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkındalık
15
 Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olmak; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkında olmak ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olmak
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Arıtma tesislerinde kullanılan donanımların çalışma mekanizmaları, özellikleri ve seçimleri/ Izgaralar, Öğütücüler İlgili konu
2 Karıştırma ekipmanları İlgili konu
3 Havalandırma ekipmanları. İlgili konu
4 Difüzörler, Blowerlar İlgili konu
5 Yüzeysel aeratörler İlgili konu
6 Yarı batık aeratörler İlgili konu
7 Saf Oksijen sistemlerinde kullanılan donatılar İlgili konu
8 Ara Sınav İlgili konu
9 Membranlar İlgili konu
10 Sıyırıcılar İlgili konu
11 Arıtma Sistemlerinde güç kullanımı ve kontrolu. İlgili konu
12 Kontrol Panelleri. İlgili konu
13 Kimyasal Arıtma Sistemlerinde uygulama İlgili konu
14 Biyolojik Arıtma Sistemlerinde uygulama İlgili konu
15 Fiziksel Arıtma sistemlerinde uygulama İlgili konu
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları İlgili konu

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar