DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Yapılarda Onarım ve Güçlendirme IMS   432 8 3 3 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Cengiz DÜNDAR
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Mevcut yapıların değerlendirilmesi, Yapıların onarım ve iyileştirme ilkeleri ve yöntemlerinin açıklanması, Yapıların güçlendirme yöntemlerinin ve ilkelerinin örneklerle açıklanması
Dersin İçeriği
Yapıların onarım ya da güçlendirilme neden ve teknikleri. Betonarme yapılarda onarım ve güçlendirilme. Onarım ve güçlendirme grupları. Deprem mahallindeki yapılar üzerinde yapılması gereken çalışmalar ve alınacak önlemler. Onarım ve güçlendirmede kullanılan malzemeler ve kullanım teknikleri. Onarım ve güçlendirme düzeyinin ve tekniğinin belirlenmesi, projelerinin hazırlanması. Betonarme elemanların onarım ve güçlendirilmesine ilişkin örnekler. Yapıların yeni taşıyıcı eleman ilave edilmesi suretiyle güçlendirilmesi.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Onarım ve güçlendirme için incelemeler yapabilecek
2) Yapılarda hasar tespitini yapabilir.
3) Yığma ve betonarme yapılarda oluşan hasarları bilebilir.
4) Hasar bölgelerinde ön hazırlık çalışmaları yapabilecek
5) Röleve çalışmasını yapabilir.
6) Tahribatsız muayeneleri yapabilir.
7) Tahribatlı muayeneleri yapabilir.
8) Yapılarda onarım çizimlerini yapabilir.
9) Yapılarda güçlendirme çizimlerini yapabilir.
10) Yapılarda güçlendirme tekniklerini bilebilir.
11) Onarım ve güçlendirme mantığını kavrama.
12) Yapıların onarım ya da güçlendirilme neden ve tekniklerini öğrenme.
13) Onarım ve güçlendirme uygulaması yaptırabilecektir
14) Yapılarda onarım çizimlerini yapabilir.
15) Onarım ve güçlendirmede kullanılan malzemeler ve kullanım tekniklerini öğrenme.


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Matematik, Fen Bilimleri ve İnşaat Mühendisliği konularında yeterli altyapıya sahip olur.
X
2
İnşaat mühendisliğinin temel kavram, kuram ve prensiplerine hâkim olma
X
3
Karşılaşabileceği uygulamaları bağımsızca inceleyip öğrenebilme; gördüğü problemlerinin kritik değerlendirmesini yapabilme; problemleri formüle edebilme ve uygun tekniği seçerek çözüm getirebilme
X
4
Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz etme ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlama becerisi; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygular.
X
5
İnşaat Mühendisliği uygulamaları için gerekli olan modern teknikleri vearaçları seçer ve kullanır.
X
6
İnşaat mühendisliği temel alanlarında deney tasarlayıp, yapabilme; çıkan sonuçları ve elde edilen verileri irdeleyip yorumlayabilme
X
7
Bireysel ve disiplinler arası takımlarda etkin olarak çalışabilme becerisi kazanır.
X
8
Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilir.
X
9
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleriizler ve kendini sürekli yeniler.
X
10
İnşaat Mühendisliğinin gerektirdiği bilgisayar yazılımları ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilir.
X
11
Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi kazanır.
12
Teknik resim kullanarak iletişim kurabilir.
X
13
Bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
14
Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
15
Girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkında olmak ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olur.
16
Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olur.
X
17
Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında bilgi sahibi olur.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Binalardan bilgi toplanması 2007 Deprem Yönetmeliğinin incelenmesi
2 Yapı elemanlarında hasar sınırları ve hasar bölgeleri 2007 Deprem Yönetmeliğinin incelenmesi
3 Deprem hesabına ilişkin genel ilke ve kurallar 2007 Deprem Yönetmeliğinin incelenmesi
4 Depremde bina performansının doğrusal elastik hesap yöntemleri ile belirlenmesi 2007 Deprem Yönetmeliğinin incelenmesi
5 Depremde bina performansının doğrusal elastik olmayan yöntemler ile belirlenmesi 2007 Deprem Yönetmeliğinin incelenmesi
6 Doğrusal Elastik Olmayan Davranışın İdealleştirilmesi 2007 Deprem Yönetmeliğinin incelenmesi
7 Artımsal Eşdeğer Deprem Yükü Yöntemi ile İtme Analizi 2007 Deprem Yönetmeliğinin incelenmesi
8 Ara Sınav Önceki konuların çalışılması
9 Artımsal Mod Birleştirme Yöntemi ile itme Analizi 2007 Deprem Yönetmeliğinin incelenmesi
10 Zaman Tanım Alanında Doğrusal Olmayan Hesap Yöntemi 2007 Deprem Yönetmeliğinin incelenmesi
11 Bina deprem performansının belirlenmesi 2007 Deprem Yönetmeliğinin incelenmesi
12 Binalar için hedeflenen performans düzeyleri 2007 Deprem Yönetmeliğinin incelenmesi
13 Binaların güçlendirilmesi 2007 Deprem Yönetmeliğinin incelenmesi
14 Betonarme binaların güçlendirilmesi 2007 Deprem Yönetmeliğinin incelenmesi
15 Güçlendirme projelerinin incelenmesi 2007 Deprem Yönetmeliğinin incelenmesi
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Bütün konuların çalışılması

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar