DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Basen Adlaması ve Sınıflandırılması JS   404 8 2 2 2

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Ülvi Can ÜNLÜGENÇ
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Sedimanter basenlerin oluşumu ve adlandırmaları ile ilgili bilgileri kazandırmak; Havzaların tektonik yerleşkeleri hakkında bilgiler öğretmek; Sedimanter basenlerdeki çökelme sistemlerini ve istifsel özellikleri tanıtmak.
Dersin İçeriği
Giriş, basenlerin ve ortamların tanınması ve sınıflandırılması; tektonik basenlerin sınıflandırılması, çökelme öncesi-sırası ve sonrası basenler, basen morfolojisi, basen evrimi, rift basenler, kenar ve yamaç basenler, kraton içi basenler, kıtasal ve kıta içi basenler, derin deniz hendekleri, yay önü vey ay arkası basenler, kalıntı ve foreland havzalar, çek-ayır tipi basenler.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Sedimanter basenlerin oluşumu ve adlandırmaları ile ilgili bilgileri kazandırmak
2) Farklı basenlerde oluşan jeolojik olaylar ve ilgili yapısal unsurlar hakkında teorik ve pratik bilgiler kavrarlar
3) Havzaların tektonik yerleşkeleri hakkında bilgiler kazanmak
4) Sedimanter basenlerdeki çökelme sistemlerini ve istifsel özellikleri tanımak
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Temel Jeolojik bilgileri, Matematik ve Fen bilimleri ile ilgili konularda yeterli alt yapıya sahip olur ve bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümlerinde kullanabilir. jeolojik problemleri tanıyabilir, kurgulayabilir ve bunlara çözüm üretebilir. Jeolojik problemler ile ilgili saptanan çözümlerin toplumsal etkilerini kavrar. Mühendislik problemlerini saptar, tanımlar, formüle ederek çözer; bu amaçla uygun analitik yöntemleri ve modelleme tekniklerini seçer ve uygular.
2
Jeolojik uygulamalar için gerekli teknikleri ve araçları kullanır. Jeolojik kayaç türlerini tanır, harita çizer, jeolojik kesitler çıkarır. Hertürlü yeraltı ve yer üstü doğal kaynakları ve doğal olarak gelişen Jeolojik tehlikeleri araştırabilir ve rapor yazar.
3
Jeolojik olayları üç boyutlu düşünebilir, yorumlayabilir, analiz ve sentez yapabilir. Mühendislik uygulamaları için gerekli olan yöntem ve araçları seçer ve kullanır. Bilişim teknolojilerini etkin kullanır.
4
Deney tasarlar ve uygular, veri toplayarak sonuçları analiz edip yorumlayabilir.
5
Jeolojik problemlerin çözümüne yönelik bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda aktif çalışır, sorumluluk alabilir.
6
Bilgiye erişme amaçlı kaynak araştırması yapabilir, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını aktif kullanabilir.Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincine sahiptir; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler.
7
Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar en az bir yabancı dil bilgisine sahiptir.Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
8
Mesleki ve etik sorumluluk bilincindedir, Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çevre ve iş güvenliği konularında bilinçlidir ve mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçlarının farkındadır. Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincindedir. Girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkındadır ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibidir ve çözüm üretebilir.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Giriş Önerilen ders kitaplarındaki ilgili bölümlerin okunması
2 Basenlerin ve ortamların tanınması ve sınıflandırılması; Önerilen ders kitaplarındaki ilgili bölümlerin okunması
3 Tektonik basenlerin sınıflandırılması, Önerilen ders kitaplarındaki ilgili bölümlerin okunması
4 Çökelme öncesi-sırası ve sonrası basenler, Önerilen ders kitaplarındaki ilgili bölümlerin okunması
5 Basen morfolojisi, Önerilen ders kitaplarındaki ilgili bölümlerin okunması
6 Basen evrimi; rift basenler, Önerilen ders kitaplarındaki ilgili bölümlerin okunması
7 Kenar ve yamaç basenler, Önerilen ders kitaplarındaki ilgili bölümlerin okunması
8 Ara Sınav Sözlü ve/veya yazılı sınav
9 Kıtasal ve kıta içi basenler, Önerilen ders kitaplarındaki ilgili bölümlerin okunması
10 Kraton içi basenler, Önerilen ders kitaplarındaki ilgili bölümlerin okunması
11 Derin deniz hendekleri, Önerilen ders kitaplarındaki ilgili bölümlerin okunması
12 Yay önü ve yay arkası basenler, Önerilen ders kitaplarındaki ilgili bölümlerin okunması
13 Kalıntı ve foreland havzalar, Önerilen ders kitaplarındaki ilgili bölümlerin okunması
14 Çek-ayır tipi basenler. Önerilen ders kitaplarındaki ilgili bölümlerin okunması
15 Genel Konu Tekrarı Önerilen ders kitaplarındaki ilgili bölümlerin okunması
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sözlü ve/veya yazılı sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar