DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Fizik FIZ   109 1 2 2 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Şadi YILMAZ
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiŞADİ YILMAZ1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Su ürünleri öğrencileri için temel mekanik konularının anlaşılır kılınması ve bunları kendi amaçları doğrultusunda kullanabilme yetisi kazandırma
Dersin İçeriği
Vektörler, Bir boyutta hareket, iki boyutta hareket, Newton hareket yasaları

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Temel mekanik konularını yorumlar
2) Etrafındaki olayları mekanik kavramları ile açıklar
3) Su ürünleri mezunu olarak temel mekanik konularını amaçları doğrultusunda kullanır.
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Fen bilimleri ve temel mühendislik dallarında yeterli bilgiye sahip olma; bu alanlarda edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri su ürünleri mühendisliği uygulamalarında bir arada kullanır.
2
Su ürünleri alanındaki verileri bilimsel yöntemlerle değerlendirir, problemleri belirler, çözüm önerileri geliştirir ve uygular.
3
Su ürünleri alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak tasarım yapar, olay ve olguları bilimsel yöntem ve tekniklerle inceler ve yorumlar.
4
Su ürünleri alanında veri toplar, temel deneysel çalışmaları yapar, sonuçları değerlendirir, sorunları tanımlar ve çözüm önerileri geliştirir.
5
Su ürünleri alanı ile ilgili herhangi bir çalışmayı bireysel olarak planlar, projelendirir ve bağımsız olarak yürütür, danışmanlık ve bilirkişilik yapar.
6
Karşılaştığı problemleri çözmede bireysel veya ekip üyesi olarak sorumluluk alabilir, sorumluluğu altında çalışanların gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlar ve yönetir.
7
Alanı ile ilgili öğrenme gereksinimlerini belirler, kaynak araştırması yapar, bilgiye ulaşır ve veri tabanlarını kullanır.
8
Yaşam boyu öğrenme tutumu geliştirir ve elde edilen bilgileri toplum yararına kullanır
9
Su ürünleri ile ilgili toplumsal bilinç oluşturur ve sucul kaynakların sürdürülebilir kullanımını sağlayacak becerilere sahip olur.
10
Alanı ile ilgili yazılı ve sözlü etkin iletişim kurar, su ürünleri ile ilgili seminer ve toplantıları izler, düzenler, proje hazırlar ve yabancı dil bilgilerine dayanarak yurt dışı kaynaklı yayınları takip eder.
11
Alanlarının gerektirdiği bilgisayar yazılımları ile bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
12
Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
13
Sucul kaynakların mevcut durumunun tespiti, sürdürülebilir kullanımı, su kirliliği ve kontrolü ve biyoteknoloji alanlarında yetkinlik kazanır.
14
Doğal çevrenin korunmasını gözeten su ürünleri yetiştiricilik teknikleri ile su ürünleri hastalıkları, avlama ve işleme teknolojisi, balıkçılık sektörünün yapısı, problemleri ve çözümleri konularında çalışmalar yapma ve sonuçları yaygınlaştırabilme yetilerine sahip olur
15
Su ürünleri alanında toplumsal, çevresel ve mesleki etik değerlere ve mevzuata uygun hareket eder.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Fizik ve ölçme, Boyut analizi, birim sistemleri, birim çevirme. Ders kitabındaki ilgili konular Anlatım
2 Fiziksel nicelikler (skaler, vektörel) ve özellikleri. Ders kitabındaki ilgili konular Anlatım
3 Bir boyutta hareket, Hız (ortalama hız, ani hız), İvme (ortalama ivme, ani ivme), uygulama. Ders kitabındaki ilgili konular Anlatım
4 Tek boyutta sabit ivmeli hareket, Serbest düşen cisimler, uygulama. Ders kitabındaki ilgili konular Anlatım
5 İki boyutta hareket (ter değiştirme, hız ve ivme vektörleri), İki boyutta sabit ivmeli hareket. Ders kitabındaki ilgili konular
6 Eğik atış hareketi ve uygulamaları Ders kitabındaki ilgili konular Anlatım
7 Düzgün dairesel hareket ve uygulamaları, bağıl hız ve bağıl ivme, yüksek hızlarda bağıl hareket Ders kitabındaki ilgili konular Anlatım
8 Arasınav Arasınav Yazılı Sınav
9 Hareket kanunları, Kuvvet kavramı, Newton kanunları Ders kitabındaki ilgili konular Anlatım
10 Dairesel hareket ve Newton kanunlarının diğer uygulamaları Ders kitabındaki ilgili konular Anlatım
11 İş ve enerji, sabit kuvvetin yaptığı iş, değişken bir kuvvetin yaptığı iş, bir yayın yaptığı iş. Ders kitabındaki ilgili konular Anlatım
12 İş ve kinetik enerji, Güç, enerjinin korununumu Ders kitabındaki ilgili konular Anlatım
13 İş ve kinetik enerji, Güç, enerjinin korununumu Ders kitabındaki ilgili konular Anlatım
14 Momentum ve sistemlerin hareketi. Ders kitabındaki ilgili konular Anlatım
15 Momentum ve sistemlerin hareketi. Ders kitabındaki ilgili konular Anlatım
16-17 Final Sınavı Final Sınavı Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Fizik Klasik ve modern, F. J. Keller, W. E. Gettys, M. J. Skove. McGraw Hill, Inc.,1993 Fizik İlkeleri, F. J. Bueche, D. A. Jerde Çeviri Editörü Kemal Çolakoğlu, Palme yayıncılık Fen ve Müh. İçin Fizik I R.A. Serway Çeviri Editörü Kemal Çolakoğlu, Palme yayıncılık. Fen Bilimcileri&Müh. İçin Fizik Giancoli Çeviri Editörü Gülsen Önengüt, Akademi yayıncılık.