Kazanılan Derece:

Tarım Alet ve Makineleri Programı Önlisans Diploması

Kazanılan Derecenin Kabul Koşulları:

Kazanılan Derecenin Düzeyi:

Önlisans