Program Hakkında Bilgi

1986 yılında açılan Tarım Alet ve Makinaları Programı 1987 yılında eğitime başlamıştır. İkinci öğretime ise 1993 yılından bu yana öğrenci almaktadır. 2002-2003 öğretim yılında 4702 sayılı kanun uyarınca MEB-Yök Meslek Yüksekokulları Program Geliştirme Projesi ile Meslek Yüksek okullarından sınavsız geçiş ile öğrenci yerleştirilmesine başlamıştır. Öğretim dili Türkçe'dir. Öğrenim süresi iki yıldır. Normal öğretim ve ikinci öğretimde kırkar kişi öğrenci kontenjanı bulunmaktadır.
Program ISCED Kodu

521
Programın Kredisi

120 AKTS
Programın Süresi

2 yıl
Programın Özellikleri ve Tanımı

Yüksekokul bünyesinde bulunan 120 da'lık döner sermayeye ait üretim alanında, toprak işleme, ekim, dikim, gübreleme, tarımsal ilaçlama, hasat gibi tarımsal işlemlerin uygulaması yapılmaktadır. Programımız öğrencilerinin eğitim, staj ve el becerilerini arttırmak, geliştirmek amacı ile programımıza ait metal atölyesinde uygulamalı derslerin eğitimi verilmektedir. Programımıza ait makine parkında tarımsal üretimde kullanılacak genel tarım alet ve makinalarının tamamı bulunmaktadır. Bu alet ve makinaların öğrencilere tanıtımı yapılmakta ve kullanımı için el becerileri kazandırılmaktadır. Ön lisans eğitiminde branş derslerinin yanı sıra, yüksekokulumuzda bulunan bilgisayar laboratuarlarında her öğrenciye bir bilgisayar düşecek şekilde dersler uygulamalı olarak verilmektedir. Öğrenciler ilk yarıyıl ofis programlarını kullanmaya başlamakta daha sonraki dönemlerde bilgisayarlı çizim (Autocad) becerisini elde etmektedirler.
Egitim Şekli

Bu program Tam Zamanlı bir programdır.