Gösterim Biçimi

TEMEL ÖĞRENME KAZANIMLARI
BİLGİ

Kuramsal, Olgusal

- 1. Yanma ve yangın kimyasını açıklar. 2. İlk yardım ve kurtarma tekniklerini uygular. 3. Sivil Savunma ve İtfaiyecilik temel kanun ve yönetmelikleri açıklar. 4. Sivil Savunma ve İtfaiyecilikte kullanılan ekipmanları bilir.

BECERİLER

Bilişsel, Uygulamalı

- 5. Yangın önlemede kullanılan aktif ve pasif önlemleri uygular. 6. Afetlere karşı kurtarma araç ve metodlarının kullanım tekniklerini uygular.

- 7. Yangın önleme ve denetleme çalışmaları yapar.

- 8. Yangın söndürme cihazlarıyla başlangıç yangınlarına müdahaleyi yapar. 9. Hava teneffüs cihazlarını kullanır. 10. Yangın kişisel koruyucu ekipmanlarını kullanır. 11. İlkyardım ve kurtarma ekipmanlarını kullanır.

YETKİNLİKLER

Bağımsız Çalışabilme ve
Sorumluluk Alabilme Yetkinliği


- 12. Yangın sonrası inceleme ve yangın raporu hazırlamasını yapar.

Ögrenme Yetkinligi

- 13. Yaşam boyu öğrenme bilincine sahip olur.

Iletisim ve Sosyal Yetkinlik

- 14. İtfaiyeciliğin bağlayıcı kanun, yönetmelik ve yönergelerini takip eder ve gelişen teknolojiye uygunluk sağlayabilmesi için yenilikler önerir. 15. İş güvenliği yasa ve yönetmelikleri ile iletişim teknolojilerini takip eder.

Alana Özgü Yetkinlik

- 16. Mesleki etik değerlerine uygun davranır.