Program Hakkında Bilgi

Ön lisans eğitimi veren Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı; kamu ve özel sektör işletmelerinde yöneticilerin ofis çalışmalarına katkıda bulunmak ve büro faaliyetlerinde bulunmak üzere nitelikli ara insan gücü yetiştirmeyi amaçlayan iki yıllık yüksek öğretim programlarıdır.
Program ISCED Kodu

346
Programın Kredisi

120 AKTS
Programın Süresi

2 yıl
Programın Özellikleri ve Tanımı

Bu programda iki yıllık ön lisans düzeyinde teorik ve uygulamalı eğitim verilmektedir. Büro yönetimi ve yönetici asistanlığı bölümü, değişen ve gelişen iş dünyası çerçevesinde bu alandaki ihtiyacı gidermek için nitelikli ve eğitimli personeller yetiştirmek amacıyla kurulmuştur. Bu alan öğrencilerine işletme yönetimi, büro yönetimi, yönetici sekreterliği ve yazışma teknikleri gibi teorik derslerin yanı sıra; klavye teknikleri, etkili bilgisayar kullanımı ve büro otomasyon sistemleri gibi uygulamalı derslerde verilmektedir. Bu açıdan okulumuz, bu alanın özelliklerinin ve öneminin farkında olup gerekli teknolojik donanımlara yatırımlar yapmaya devam etmektedir. Ayrıca bu alanda F - klavye ve Q - klavye kapsamında 10 parmak dersleri verilmektedir.
Egitim Şekli

Tam Zamanlı - Normal ve İkinci Öğretim