Ölçme ve Değerlendirme ve Puanlama:

Örneğin Ç.Ü. Ön lisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği çerçevesinde değerlendirme yapılacaktır.