DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Moda ve Giysi Tarihi MDT   127 1 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Selda ARAS
Dersi Verenler
Öğr. Gör.BERRİN AVCILAR1. Öğretim Grup:A
AYHAN ASLAN2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bir dönemin kültürel, sosyal ve sanatsal yapısını anlama yönünde 20.yüzyılın başlarına kadar gelen süreçte primitivf kültürlerden bu yana ortaya çıkan giysi tarihine ilişkin temel terminolojinin ve formların anlaşılmasının sağlanması. Tasarım pratiği ile tarihsel araştırmanın önemini ortaya koyarak modadaki sosyolojik ve kültürel analizler hakkında eleştirel bir farkındalık yaratmak
Dersin İçeriği
Moda kavramlarının anlatılması, modanın kapsamı, evreleri,Bu derste tarihsel giysinin temel terminolojisi ve formları primitif dönemden 20. yüzyılın başlarına kadar tasarım pratiğinin tarihsel araştırma ile kullanımının öneminin farkında olarak ele alınır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Moda kavramlarını ( Moda, anti moda, demode, unisex, haute couture, vb.) tanımlayabilir. Kültürel ve toplumsal kimlik anlayışında modanın rolünü açıklayabilir.
2) Giyim ve aksesuarlarının Kültürel değerler açısından karşılaştırılmasını yapabilir Modanın kapsamı, moda sürecinin evreleri, moda kuramları, moda döngüsü, ve moda süreci konularını açıklayabilir.
3) Kıyafetleri moda , kültür ve kişilik değerleri açısından ilişkilendirebilir. Kişilik geliştirmede ve imaj oluşturmada modanın rolünü açıklayabilir.
4) Toplumsal kimlik oluşturmada ve kıyafetin rolünü açıklayabilir. Giysilerin tarihi süreçte gelişen yapısal formlarını tanımlayabilir.
5) Toplumsal kimlik oluşturmada ve kıyafetin rolünü açıklayabilir. Giysilerin tarihi süreçte gelişen yapısal formlarını tanımlayabilir.
6) Kültürel etkileşim, cinsel kimlik, sınıf, statü açısından moda kavramını ilişkilendirebilir. Modada görünürlülük ( öncüler moda dışılar) olgusunu açıklayabilir, modanın tükenmesi konusunda yorumlar yapabilir.
7) Kültürel etkileşim, cinsel kimlik, sınıf, statü açısından moda kavramını ilişkilendirebilir. Modada görünürlülük ( öncüler moda dışılar) olgusunu açıklayabilir, modanın tükenmesi konusunda yorumlar yapabilir.
8) ara sınav
9) Öğrenciler primitif kültürlerden başlayarak 20. Yüzyılın başlarına kadar olan dönemde hem global hem de yerel ölçekte tarihi giysiler hakkında temel terminolojileri tanımlayabilecektir
10) Öğrenciler giysilerdeki tarihsel değişimler ve gelişmeler hakkında bilgi toplayabileceklerdir.
11) Öğrenciler tarihsel giysileri farklı sosyal, eleştirel, politik ve tarihsel bakış açıları ile değerlendirebileceklerdir.
12) Öğrenciler giysi tarihini değiştiren önemli ikon figürleri, değişen siluetleri tanımlayabileceklerdir.
13) Öğrenciler kendi kültürel giysi formlarımızın ulusal ve folklorik öğeleri hakkında bilgi sahibi olabileceklerdir.
14) Osmanlı Hanedanın Stili (1299/1923):Osmanlı İmparatorluğu ve Batılılaşma Dönemini bilir.
15) Aydınlanma Dönemi: Fransız İhtilali Ampir, directoire dönemini tanır.


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Moda tasarımı alanında sanat kültürü ve estetik konularına ilişkin bilgilere sahiptir ve mesleği ile ilgili mevzuatı (yasa, yönetmelik, genelge vb.), temel değer ve ilkeleri izler, bunlara uygun davranır,
2
Moda tasarımı alanı ile ilgili materyaller, yöntem ve teknikler konusunda bilgilere sahiptir
3
Moda Tasarımı alan problemlerini belirler, tanımlar, ilgili çözümleri tasarlar, bu amaca uygun analitik yöntemleri ve modelleme tekniklerini seçer ve uygular.
4
Moda Tasarımı faaliyet ve uygulamalarına yönelik eleştirel ve yaratıcı düşünme becerilerine sahiptir.
5
iş güvenliği ve sosyal güvenlik konularında haklarını bilir.
6
Bireysel çalışma becerisi ve bağımsız karar verebilme yetisine sahip olarak grup içinde uyumlu ve üretken olarak çalışır.
7
Hayat boyu öğrenmenin önemini benimseyip, moda tasarımı alanındaki gelişmeleri izleyerek kişisel gelişimini devam ettirir.
8
Çözümlemeye dayalı yorum becerisine sahip, çok boyutlu algılayabilme, düşünebilme, tasarlayabilme ve uygulayabilir.
9
Alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır ve bu teknolojileri kullanarak iletişim kurar.
10
Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir
11
Moda ürünlerini uygun yöntemlerle tanıtır ve pazarlama stratejilerini belirler.
12
Koleksiyon için gerekli trend ve pazar araştırmalarını gerçekleştirir.
13
Tasarımların kalıplarını hazırlar
14
Tasarımlar için uygun dikim tekniklerini belirleyip uygular.
15
Moda tasarımı uygulanmasında edindiği bilgileri kullanarak 2 boyutlu yüzeyler ve/veya 3 boyutlu ürünler oluşturabilir
16
Temel sanat öğe ve ilkeleri ile yüzey düzenlemeleri oluştur ve yeni tasarımlar yaratır
17
Estetik konularında bilgi sahibidir.
18
Sanat ve moda tarihi konularında bilgi sahibidir
19
Seçtiği temaya uygun tasarımı yapabilir ve teknik olarak çizebilir
20
Elyaf, iplik, dokuma, terbiye, örme ve konfeksiyon üretim süreci hakkında genel bilgi sahibidir. Kumaş ham maddelerini tanır ve kullanım özelliklerini bilir.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Moda kavramları ( Moda, anti moda, demode, unisex, haute couture, vb.) ilgili bölümün okunması Anlatım
Soru-Cevap
2 Giysilerin tarihi süreçte gelişen yapısal formları ilgili bölümün okunması, araştırma Anlatım
Soru-Cevap
3 Kişisel gelişim, imaj oluşturma açısından moda ilgili bölümün okunması, araştırma Anlatım
Soru-Cevap
4 Moda ve toplumsal kimlikler, ilgili bölümün okunması, araştırma Anlatım
Soru-Cevap
5 Modada kimlik ve kimlikte kararsızlık ( karşı cinsin kimliğini sahiplenme, farklı kültürlerin kimliğini sahiplenme, farklı yaşgruplarının kimliğini saptama ilgili bölümün okunması, araştırma Anlatım
Soru-Cevap
6 Cinsel kimlik ve erotizm açısından moda,Sınıf ve statünün oluşumunda moda ilgili bölümün okunması, araştırma Anlatım
Soru-Cevap
7 Kültürel etkileşim ve moda akımları,Kültürel süreklilik, endüstrileşme ve ekonomik uygulanırlık açısından moda ilgili bölümün okunması, araştırma Anlatım
Soru-Cevap
8 Ara Sınav Yazılı Sınav
9 Tarihsel giysiye ilişkin tarihsel araştırma; giysinin orijini, primitif giysilere giriş,Doğu giysileri: Mezopotamya Uygarlığı ( Sümerler, Babiller, Asurlar, Hitit ve Pers uygarlıkları), grup çalışması ilgili bölümün okunması, araştırma Anlatım
Soru-Cevap
10 Akdeniz Uygarlığı Giysileri;Mısır Uygarlığı,Antik Uygarlıklar; Girit, Yunan, Etrüsk, Roma ilgili bölümün okunması, araştırma Anlatım
Soru-Cevap
11 Anadolu Giysileri:Selçuklular (11. ve 13. yüzyıllar ), Türk giysilerinin kökenine giriş, ilgili bölümün okunması, araştırma Anlatım
Soru-Cevap
12 Orta Çağ:Bizans ve Hıristiyan ikonografisi,Gotik dönem, Osmanlı kültürünün Avrupa üzerine etkisi, Oryantalizm ilgili bölümün okunması, araştırma Anlatım
Soru-Cevap
13 rönesans, barok ve rokoko dönemi ilgili bölümün okunması, araştırma Anlatım
Soru-Cevap
14 Osmanlı Hanedanın Stili (1299/1923):Osmanlı İmparatorluğu ve Batılılaşma Dönemi, ilgili bölümün okunması, araştırma
15 Aydınlanma Dönemi: Fransız İhtilali Ampir, directoire dönem ilgili bölümün okunması, araştırma Anlatım
Soru-Cevap
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar