DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Moda Aksesuar Tasarımı MDT   220 4 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Berrin AVCILAR
Dersi Verenler
Öğr. Gör.BERRİN AVCILAR1. Öğretim Grup:A
Öğr. Gör.BERRİN AVCILAR2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Giysiyi tamamlayan takı, ayakkabı, çanta, şapka, eldiven gibi tamamlayıcı unsurlarla estetik ve fonksiyonel değerler katan aksesuarların deneysel bir anlatım içinde incelenmesi, bir temaya uygun olarak hazırlanan, farklı malzeme ve tekniklerin öğrenci tarafından araştırılması ve belli bir konuda özgün ürünler tasarlanması ve üretilmesi. 
Dersin İçeriği
Aksesuar tasarımının tanımı, moda tasarımı içindeki yeri ve önemi, Aksesuarların tarihsel gelişimi, aksesuar tasarımını etkileyen temel etkenler, Aksesuar tasarım yöntemleri, biçimsel uygunluk ve malzeme uygunluğu

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Mesleki temel kavramları açıklayabilecektir.
2) Tasarım, aksesuar tasarımı kavramlarını tanımlar.
3) Bu kavramların benzerlik ve farklılıklarını örneklerle açıklar.
4) Ürün tasarımı sürecinin öğeleri(tasarımcı-ürün, kullanıcı-üretici) arasındaki ilişkileri tartışabilecektir.
5) Ürün tasarımında form, malzeme, ergonomi, üretim yönetimi, maliyet, marka, pazarlama ilişkilerini açıklar.
6) Tasarım sürecinin aşamalarını betimler.
7) Aksesuar tasarım tarihindeki bilgileri temel düzeyde kullanabilecektir.
8) Bu tarih sürecindeki belli başlı dönemleri örneklerle açıklar.
9) Türkiye ve dünya daki aksesuar tasarımcılarını tanır ve tasarladıkları ürünlere örnekler gösterebilir.
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Moda tasarımı alanında sanat kültürü ve estetik konularına ilişkin bilgilere sahiptir ve mesleği ile ilgili mevzuatı (yasa, yönetmelik, genelge vb.), temel değer ve ilkeleri izler, bunlara uygun davranır,
2
Moda tasarımı alanı ile ilgili materyaller, yöntem ve teknikler konusunda bilgilere sahiptir
3
Moda Tasarımı alan problemlerini belirler, tanımlar, ilgili çözümleri tasarlar, bu amaca uygun analitik yöntemleri ve modelleme tekniklerini seçer ve uygular.
4
Moda Tasarımı faaliyet ve uygulamalarına yönelik eleştirel ve yaratıcı düşünme becerilerine sahiptir.
5
iş güvenliği ve sosyal güvenlik konularında haklarını bilir.
6
Bireysel çalışma becerisi ve bağımsız karar verebilme yetisine sahip olarak grup içinde uyumlu ve üretken olarak çalışır.
7
Hayat boyu öğrenmenin önemini benimseyip, moda tasarımı alanındaki gelişmeleri izleyerek kişisel gelişimini devam ettirir.
8
Çözümlemeye dayalı yorum becerisine sahip, çok boyutlu algılayabilme, düşünebilme, tasarlayabilme ve uygulayabilir.
9
Alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır ve bu teknolojileri kullanarak iletişim kurar.
10
Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir
11
Moda ürünlerini uygun yöntemlerle tanıtır ve pazarlama stratejilerini belirler.
12
Koleksiyon için gerekli trend ve pazar araştırmalarını gerçekleştirir.
13
Tasarımların kalıplarını hazırlar
14
Tasarımlar için uygun dikim tekniklerini belirleyip uygular.
15
Moda tasarımı uygulanmasında edindiği bilgileri kullanarak 2 boyutlu yüzeyler ve/veya 3 boyutlu ürünler oluşturabilir
16
Temel sanat öğe ve ilkeleri ile yüzey düzenlemeleri oluştur ve yeni tasarımlar yaratır
17
Estetik konularında bilgi sahibidir.
18
Sanat ve moda tarihi konularında bilgi sahibidir
19
Seçtiği temaya uygun tasarımı yapabilir ve teknik olarak çizebilir
20
Elyaf, iplik, dokuma, terbiye, örme ve konfeksiyon üretim süreci hakkında genel bilgi sahibidir. Kumaş ham maddelerini tanır ve kullanım özelliklerini bilir.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Aksesuar tasarımının tanımı, moda tasarımı içindeki yeri ve önemi Araştırma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
2 Aksesuarların tarihsel gelişimi, aksesuar tasarımını etkileyen temel etkenler Araştırma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
3 Aksesuar tasarım yöntemleri, biçimsel uygunluk ve malzeme uygunluğu Araştırma Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
Ödev
4 Seçilen örnek ürünlerin, tüketici, tasarım, malzeme, üretim teknolojileri ve kullanım özellikleri açısından incelenmesi ve analizi Araştırma ve uygulama Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Bireysel Çalışma
Ödev
5 Seçilen örnek ürünlerin, tüketici, tasarım, malzeme, üretim teknolojileri ve kullanım özellikleri açısından incelenmesi ve analizi Araştırma ve uygulama Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Bireysel Çalışma
Ödev
6 Seçilen takı modelinin deneysel olarak tasarım uygulamalarını yapabilmeli Uygulama Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
Bireysel Çalışma
Ödev
7 Seçilen takı modelini hazırlayıp sunabilmeli. Uygulama Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
Bireysel Çalışma
Ödev
8 Ara Sınav
9 Seçilen çanta modelinin deneysel olarak tasarım uygulamalarını yapabilmeli Uygulama Alıştırma ve Uygulama
Bireysel Çalışma
Ödev
10 Seçilen çanta modelini hazırlayıp sunabilmeli. Uygulama Alıştırma ve Uygulama
Bireysel Çalışma
Ödev
11 Seçilen şapka modelinin deneysel olarak tasarım uygulamalarını yapabilmeli Uygulama Alıştırma ve Uygulama
Bireysel Çalışma
Ödev
12 Seçilen şapka modelini hazırlayıp sunabilmeli. Uygulama Gösteri
Portfolyo
Performans Değerlendirmesi
13 Öğrenci sunumları ve kritikler Uygulama Gösteri
Portfolyo
Performans Değerlendirmesi
14 Tematik aksesuar tasarım uygulamaları. Uygulama Alıştırma ve Uygulama
Bireysel Çalışma
Ödev
15 Tematik aksesuar tasarım uygulamaları. Uygulama Alıştırma ve Uygulama
Bireysel Çalışma
Ödev
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar