DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Nesne Tabanlı Programlama BPP   104 2 3 3.5 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Veysel POLAT
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiVEYSEL POLATUzaktan Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Nesne tabanlı programlama mantığının verilmesi.
Dersin İçeriği
Kodlama Ortamının Tanıtılması ve Giriş Çıkış Komutları, Sabit, değişken, nesne ve operatörlerin kullanımı, Karar yapıları, Sınıf alan ve metod kullanımı I, Sınıf alan ve metod kullanımı II, Local ve Global değişkenlerin tanımlanması ve kullanılması, Dizilerin kullanılması, Formun yapısı, özelliği ve olayları, FORM elemanlarının kullanılması, Menü, araç çubukları ve baskı araçlarını kullanmak, Diyalog pencereleri kullanmak, Veritabanı ile ilgili tanımlamaların yapılması ilgili komutların açıklanması, Access Veritabanı dosya uygulamaları.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Bilgisayar yazılımı hakkında temel kavramları açıklar, temel düzeyde problem çözer.
2) Temel seviyede görsel programlama mantığını açıklar, kodlama yapar.
3) Görsel programlamada kullanılan temel kodları yazar.
4) Kodlamada matematiksel ve mantıksel işleri sıralar ve yapar.
5) Kodlamada karşılaştığı hataları bulur ve düzeltir.
6) Nesne, sınıf ve alan kavramlarını kodlamada kullanır.
7) Local ve Global değişkenleri tanımlar ve kullanır.
8) Görsel dilin yapısını bilir ve kullanır.
9) Dialog pencerelerini tanımlar ve kullanır.
10) Access veri tabanı tanımlar ve kullanır.
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Bilgisayar yazılımı ve donanımı açıklar.
2
Bilgisayar Teknolojileri ve Programlama alanında tanımı iyi yapılmış problemlerin çözümü için gerekli olan veri ve donanımı tanımlar.
3
Bilgisayar ve bilgisayar ağı ile ilgili gelişmeleri bilimsel yöntem ve teknikleri kullanarak çok yönlü değerlendirir
4
Bilgisayarda karşılaşılan basit yazılım ve donanım arızalarını açıklar.
5
Bilgisayar Teknolojileri ve Programlama alanında tanımı iyi yapılmış problemlerin çözümü için gerekli olan yöntemleri açıklar.
6
Bilgi teknolojilerinin öğretim yöntem, teknik ve stratejilerini açıklar.
7
Eleştirel ve yaratıcı düşünme ve problem çözme becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve teknikleri kullanır.
8
Bilgisayarda karşılaşılan basit yazılım ve donanım arızalarını ve uzmanlık gerektirmeyen sorunların çözümünü planlar.
9
Sözel, sayısal ve grafiksel anlatımla uygun teknikleri kullanır.
10
Bilgi teknolojilerini öğrenme ve öğrenimi planlama sürecinde etkili olarak kullanır.
11
Bilgisayar ortamında verileri saklayabilir, düzenleyebilir ve sorgulayabilir.
12
Karşılaştığı sorunların çözümünde bireysel ve ekip olarak sorumluluk alır.
13
Kamu ve özel sektör alanlarına karşı sorumlu bir yurttaş olur.
14
Kendi kendine öğrenme becerisi kazanarak, öğrendiği bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
15
Bilgisayar Teknolojileri ve Programlama alanında bağımsız olarak öğrenmeyi ve öğrendiklerini değerlendirir.
16
Öğrenci, öğretmen, okul yönetimi, iş veren ve müşterilerle sağlıklı iletişim kurar.
17
Bilgisayar ve iletişim teknolojilerini etkili kullanır.
18
Kendi mesleki performansı üzerinde düşünme ve gelişimi için girişimde bulunur.
19
Çevresinde olan bilimsel, mesleki, sanatsal olayları güncel olarak izler.
20
Bir yabancı dilde fikirlerini sözlü ve yazılı olarak ifade eder, yabancı mesleki kaynakları okur.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Kodlama Ortamının Tanıtılması ve Giriş Çıkış Komutları Dersten önce konunun okunması ve anlaşılması. Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
2 Sabit, değişken, nesne ve operatörlerin kullanımı amaçlanmaktadır. Dersten önce konunun okunması ve anlaşılması. Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
3 Karar yapıları Dersten önce konunun okunması ve anlaşılması. Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
4 Fonksiyonlar Dersten önce konunun okunması ve anlaşılması. Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
5 Sınıf alan ve metod kullanımı I. Dersten önce konunun okunması ve anlaşılması. Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
6 Sınıf alan ve metod kullanımı II. Dersten önce konunun okunması ve anlaşılması. Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
7 Local ve Global değişkenlerin tanımlanması ve kullanılması. Dersten önce konunun okunması ve anlaşılması. Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
8 Ara Sınav Sınava hazırlanma Yazılı Sınav
9 Dizilerin kullanılması Dersten önce konunun okunması ve anlaşılması. Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
10 Formun yapısı, özelliği ve olayları. Dersten önce konunun okunması ve anlaşılması. Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
11 FORM elemanlarının kullanılması. Dersten önce konunun okunması ve anlaşılması. Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
12 Menü, araç çubukları ve baskı araçlarını kullanmak Dersten önce konunun okunması ve anlaşılması. Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
13 Diyalog pencereleri kullanmak Dersten önce konunun okunması ve anlaşılması. Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
14 Veritabanı ile ilgili tanımlamaların yapılması ilgili komutların açıklanması. Dersten önce konunun okunması ve anlaşılması. Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
15 Access Veritabanı dosya uygulamaları. Dersten önce konunun okunması ve anlaşılması. Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar