DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Meslek Resmi * INS   114 2 2 2.5 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Hülya POLAT
Dersi Verenler
Prof. Dr.Halil KIRNAK1. Öğretim Grup:A
HÜLYA POLAT2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Mimari proje hazırlama ilkelerini kavrayabilme, mimari proje çizimine yönelik esas ve teknikleri uygulauabilme. Yapı sistem ve elemanlarına ilişkin detay çizimlerini yapabilme
Dersin İçeriği
Teknik çizimin tanımı, niteliği ve çizim analizi Mimari kavramlar, geometrik çizimler, çizgi uygulamaları İzdüşüm kavramı ve uygulamaları Kesit kavramı ve çizim teknikleri Görünüş kavramı ve çizim teknikleri Tefriş kavramı Avan proje çizimi Kat planı çizimi Temel planı çizimi Vaziyet planı çizimi Kesit ve görünüş çizimleri Merdiven, çatı, sistem detayı çizimleri Statik proje kavramı Statik proje aplikasyon planlarının çizimi

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Temel matematik ve fen bilimleri ile temel teknik konularda yeterli altyapıya sahip olarak, bu alandaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri meslek alanlarındaki problemlerin çözümleri için beraber kullanır.
X
2
İnşaat teknikerliği konusu olan problemleri saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi ile bu amaca uygun yöntemler ve teknikleri seçme ve uygulama becerisine sahiptir.
X
3
İstenen gereksinimleri ve belirli ihtiyaçları karşılayacak biçimde bir sistemi, parçayı ya da süreci tasarlama becerisi doğrultusunda modern yöntemleri uygular.
X
4
İnşaat uygulamalarında gerekli olan modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi ile bilişim teknolojilerini ve özel ihtisas gerektiren bazı mesleki paket programları etkin kullanır.
X
5
Yapı işletmesi, şantiye yönetimi ve benzeri uygulama süreçlerini bilir.
X
6
Temel mühendislik konularında deney tasarlama, deney yapma, deney sonuçlarını analiz etme ve yorumlayarak sonuca varma becerisine sahiptir.
X
7
Yapı işletmesi, şantiye yönetimi ve benzeri uygulama süreçlerini bilir.
X
8
Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yaparak, bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisine sahiptir.
X
9
Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda sorumluluk alma, etkin çalışma becerisine ve özgüvene sahiptir.
X
10
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ile bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleyerek kendini yeniler.
X
11
Fikirlerin oluşumunda, öneri getirme, geliştirme ve değerlendirme becerisine sahiptir.
X
12
Türkçe ile etkin iletişim kurar ve kendini ifade eder. Verilen bir konu hakkında toplum önünde fikirlerini savunacak özgüvene ve mesleki donanıma sahiptir. Ayrıca İngilizce ile kendini ifade eder.
13
Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerini anlamak için gerekli genişlikte eğitim ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibidir.
X
14
İş hayatında, mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir ve öğrenme felsefesinin gereğini yerine getirir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Teknik çizimin tanımı, niteliği ve çizim analizi Ders notlarının gözden geçirilmesi
2 Mimari kavramlar, geometrik çizimler, çizgi uygulamaları Ders notlarının gözden geçirilmesi
3 İzdüşüm kavramı ve uygulamaları Ders notlarının gözden geçirilmesi
4 Kesit kavramı ve çizim teknikleri Ders notlarının gözden geçirilmesi
5 Görünüş kavramı ve çizim teknikleri Ders notlarının gözden geçirilmesi
6 Tefriş kavramı Ders notlarının gözden geçirilmesi
7 Tefriş nasıl yapılır Ders notlarının gözden geçirilmesi
8 Ara Sınav Ders notlarının gözden geçirilmesi
9 Kat planı çizimi Ders notlarının gözden geçirilmesi
10 Temel planı çizimi Ders notlarının gözden geçirilmesi
11 Vaziyet planı çizimi Ders notlarının gözden geçirilmesi
12 Kesit ve görünüş çizimleri Ders notlarının gözden geçirilmesi
13 Merdiven, çatı, sistem detayı çizimleri Ders notlarının gözden geçirilmesi
14 Statik proje kavramı Ders notlarının gözden geçirilmesi
15 Statik proje aplikasyon planlarının çizimi Ders notlarının gözden geçirilmesi
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları var

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar