DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
İşe Hazırlık ve Kişisel Bakım TSP   108 2 1 1.5 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Züleyha ORAK
Dersi Verenler
Öğr. Gör.Dr.ILGIN ÖZŞAHİNOĞLU1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Turizm sektöründe çalışılan departmana göre kişisel bakım, saç-makyaj, el-ayak bakımı, cilt bakımı , ağız ve diş bakımı ve vücut bakımı konusunda neler yapılması gerektiğini kavrayarak, bunu uygulamaya nasıl aktarması gerektiğini bilir ve departmana göre kıyafet seçimi, bakımı ve hijyeni konusunda bilgi sahibi olarak; ortama göre kişisel ve genel bakımın yapılması ve işe hazırlanma konusundaki öncelikleri dikkate alır ve bunu çalışılan departmandaki genel hijyen ve sterilizasyon kurallarına uygun yapılmasını sağlayarak, kişisel bakımla uyumlaştırır ve böylece işe hazır hale geleceğini bilir.
Dersin İçeriği
Kişisel bakım ve Hijyen, Çalışılan alan ve burada kullanılacak malzemelerin dezenfeksiyon ve sterilizayonu, Çalışılan alana göre iş kıyafetinin seçimi , bakımı, temizliği , Çalışılan alanda hitap edilecek kitleye göre; genel görünüş, cilt tiplerine göre kişisel bakım, Saç -makyaj ,el-ayak bakımı, ağız ve diş bakımı ve vücut bakımının nasıl yapılacağını ve bunun iş hayatındaki önemini bilir, turizm sektöründeki çeşitli departmanlarda genel işe hazırlık ve kişisel bakım konularında bilgi sahibi olur ve bunları uygular .

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Turizm sektöründeki departmanlara göre kişisel bakım ve işe hazırlık aşamalarının önemi konusunu bilir.
2) Turizm sektöründeki departmanlara göre çalışanların ve kullanacakları malzemelerin dezenfeksiyonu ve sterilizasyonu konusunda bilgi sahibi olur
3) Turizm sektöründeki departmanlara göre çalışanların iş kıyafeti seçimi bakımı ve temizliği konusunda bigi sahibi olur.
4) Turizm sektöründe çalışılan alanda hitap edilecek kitleye göre; prezentablın nasıl olması gerektiğinin önemini bilir.
5) Turizm sektöründe çalışılan alanda hitap edilecek kitleye göre; genel görünüşde Saç bakımının önem arzettiğini bilir ve bunun nasıl yapılacağı konusunda bilgi sahibi olur ve uygular
6) Turizm sektöründe çalışılan alanda hitap edilecek kitleye göre; Saçın şekillenmesi, boyanması ve bakımının nasıl yapılacağı konusunda bilgi sahibi olur ve bunun iş yaşamındaki önemini bilir ve uygular.
7) Turizm sektöründe çalışılan alanda hitap edilecek kitleye göre; genel görünüş açısından cilt bakımının önemini bilir ve bunun nasıl yapılacağı konusunda bilgi sahibi olur ve uygular.
8) Alanda çalışırken, kişisel bakımda önem arzeden cildin tipleri hakkında bilgi sahibi olur ve kadın ve erkek çalışan olarak günlük ve haftalık cilt bakımının nasıl yapılacağını bilinçli olarak uygular.
9) Turizm sektöründe departmana göre, aylık cilt bakımının nasıl yapılacağı konusunda bilgi sahibi olur ve uygular.
10) Alanda hitap edilecek kitleye göre; Makyajın ne olduğunu, günlük -gece ve özel durumlarda ne tür makyaj yapılması gerektiğini bilerek, kişisel bakımda ağız -diş sağlığı ve bakımı ile el, ayak ve vücut bakımının ne kadar önemli olduğunu bilir ve gereken hijyen kurallarını uygular.
11) Turizm sektöründeki çeşitli departmanlarda genel işe hazırlık ve kişisel bakım konularında bilgi sahibi olur ve bunları uygular .
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Turizm ve seyahat hizmetleri alanına ilişkin temel kavram ve ilkelerle bunların nasıl faaliyet gösterdiğini kavrar Turizm ve seyahat hizmetleri alanındaki yeni gelişme ve teknolojiler görür ve bunların önemini kavrar Turizm ve seyahat hizmetleri alanında yönetimsel faaliyetlerin nasıl yürütüldüğünü kavrar. Genel olarak ticaret hayatı ve özellikle de ulaştırma sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin özelliklerini öğrenir. Turizm sektörünün ülke ekonomisindeki ve ulaştırma hizmetlerinin turizm
X
2
Turizm sektörünü de kapsayan hizmetler genel sektörünün kendisine özgü hassasiyetlerini öğrenir ve bu hassasiyetlere ilişkin davranış biçimlerini kavrar. Tur operatörlüğü ve işletilmesi hususlarının teknik ve inceliklerini kavrar. Yabancı diller konusunda sektörün ihtiyaç duyduğu seviyelere ulaşmaya yönelik önemli bir fırsat yakalar. Çalışma hayatında karşılaşabileceği bilgisayar paket programlarını çalıştırabilme becerisi kazanır.
X
3
Hayat boyu öğrenmenin önemini benimsemiş, bilimsel ve teknolojik gelişmeleri izleyerek kendini sürekli geliştiren, küresel sorunları takip etme bilincine sahip bireyler olabilme.
X
4
Ticari hayatta kullanılan kıymetli evrak ve defterleri tanır ve mevzuata uygun usul ve esaslara göre işleyebilir. Büro düzeni ve personel yönetimi, halkla ilişkiler, gerekli yazışmaları yapabilme ve bilgi depolamaya ilişkin beceriler kazanır.
X
5
Turizm ve seyahat alanındaki hukuki sorumluluklar ve mevzuat hakkında bilgi sahibi olur
X
6
Yüz yüze iletişim, etkili haberleşme ve ikna gücüne sahip olma özellikleri kazanır.
X
7
Seyahat sürecinin her seviyede nasıl işlediğini kavrar.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Turizm sektöründeki departmanlara göre kişisel bakım ve işe hazırlık aşamalarının önemi konusunu bilir. Konuyla hakkında ilgili değişik kaynaklardan bilgi edinme Anlatım
Soru-Cevap
2 Turizm sektöründeki departmanlara göre çalışanların ve kullanacakları malzemelerin dezenfeksiyonu ve sterilizasyonu konusunda bilgi sahibi olur Konuyla hakkında ilgili değişik kaynaklardan bilgi edinme Anlatım
Soru-Cevap
3 Turizm sektöründeki departmanlara göre çalışanların iş kıyafeti seçimi bakımı ve temizliği konusunda bigi sahibi olur. Konuyla hakkında ilgili değişik kaynaklardan bilgi edinme Anlatım
Soru-Cevap
4 Turizm sektöründe çalışılan alanda hitap edilecek kitleye göre; prezentablın nasıl olması gerektiğinin önemini bilir. Konuyla hakkında ilgili değişik kaynaklardan bilgi edinme Anlatım
Soru-Cevap
5 Alanda hitap edilecek kitleye göre; genel görünüşde Saç bakımının önem arzettiğini bilir ve bunun nasıl yapılacağı konusunda bilgi sahibi olur ve uygular Konuyla hakkında ilgili değişik kaynaklardan bilgi edinme Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
6 Alanda hitap edilecek kitleye göre; Saçın şekillenmesi, boyanması ve bakımının nasıl yapılacağı konusunda bilgi sahibi olur ve bunun iş yaşamındaki önemini bilir ve uygular. Konuyla hakkında ilgili değişik kaynaklardan bilgi edinme Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
7 Çalışılan departmana göre personelin saç kesimi ve bakımında dikkat etmesi gereken önceliklerin tespit edilmesi ve saç kesim şeklinin belirlenmesinde bireyin rahatlığı, saçın şekillendirilme süresi ve iş yaşamındaki pratikliği göz önüne alınarak mesaiyi aksatmayacak şekilde olması için gerekli hususları belirlemek ve dikkate alınacak önlemler konusunda bilgillendirmek ve bu sürecin nasıl uygulanacağını göstermek. Konuyla hakkında ilgili değişik kaynaklardan bilgi edinme Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
8 Ara Sınav İşlenen tüm konuların tekrarı Yazılı Sınav
9 Genel görünüş açısından cilt ve cilt bakımının bilinçli bir şekilde yapılması için öğrencinin bilinçlendirilmesi ve Cilt tiplerine göre uygun bakım yapılması konusunda öğrencinin teşvik edilmesi. Konuyla hakkında ilgili değişik kaynaklardan bilgi edinme Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
10 Alanda çalışırken, kişisel bakımda önem arzeden cilt bakımında kadın ve erkek personelin nasıl bir bakım uygulaması gerektiği konusunda bilgi verilerek, cilt tiplerinin anatomik olarak yapısı ve özellikleri hakkında bilgi sahibi olması sağlanarak; kadın ve erkek çalışan olarak günlük ve haftalık cilt bakımının nasıl yapılacağını bilinçli olarak öğrenir ve uygular. Konuyla hakkında ilgili değişik kaynaklardan bilgi edinme Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
11 Alanda hitap edilecek kitleye göre; Makyaj yapılması konusunda öncelikle Makyajın ne olduğu, yaşamdaki yeri ve önemi hakkında bilgi verilerek, günlük -gece ve özel durumlarda ne tür makyaj yapılması gerektiğini bilerek, kişisel bakımını yaparken buna makyajı da dahil etmesi gerektiğini bilir ve uygular.İ Konuyla hakkında ilgili değişik kaynaklardan bilgi edinme Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
12 Alanda hitap edilecek kitleye göre; kişisel bakımda ağız -diş sağlığı ve bakımının ne kadar önemli olduğunu bilir ve gereken hijyen kurallarını uygular. Konuyla hakkında ilgili değişik kaynaklardan bilgi edinme Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
13 Alanda hitap edilecek kitleye göre; el, ayak bakımının ne kadar önemli olduğunu bilir ve gereken hijyen kurallarını uygular. Özellikle çalışılan departmana göre tırnak bakımında tırnak kesimi ve temizlik ve diğer hijyen koşullarına uymanın bilincinde olarak, el ayak bakımı ve tırnak süslemelerinin nasıl olması ve yapılması gerektiğini bilir ve uygular. Konuyla hakkında ilgili değişik kaynaklardan bilgi edinme Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
14 Alanda hitap edilecek kitleye göre; vücut bakımının ne kadar önemli olduğunu bilir ve gereken hijyen kurallarını uygularken vücut bakımında hangi kozmetiklerin kullanılması gerektiğini bilir ve uygular. Konuyla hakkında ilgili değişik kaynaklardan bilgi edinme Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
15 Turizm sektöründeki çeşitli departmanlarda genel işe hazırlık ve kişisel bakım konularında bilgi sahibi olur ve bunların günlük olarak uygulanması gerektiği konusunda bilinçli davranır. Konuyla hakkında ilgili değişik kaynaklardan bilgi edinme Anlatım
Soru-Cevap
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Bütün dönemin bilgilerinin tekrar gözden geçirilmesi Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar