DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Belgesel Film RTV   201 3 2 2 2

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör.Dr. Berin YOCA
Dersi Verenler
Öğr. Gör.Dr.BERİN YOCA1. Öğretim Grup:A
Öğr. Gör.Dr.VİLDA YARDIM TEKKOLLU2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Belgesel sinemanın sanatsal ve toplumsal rolünü kavratmak.Belgesel sinemanın tarihsel gelişmini ve belgesel film türlerini öğretmek.Belgesel film tasarlamak ve belgesel film yapma becerisi geliştirmek.
Dersin İçeriği
Belgesel sinemanın doğuşu ve gelişimi. Türkiye'de belgesel film çalışmaları. Teknik ve sanatsal olarak belgesel film film yapım süreci.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Belgesel film ve kurmaca film arasındaki farkı öğrenir. Belgesel filmin toplumsal rolünü kavrar.
2) Belgesel film akımlarını öğrenir ve o akımların çıktığı dönemin sanatsal, kültürel, politik koşullarıyla bağlantısını kurabilir.
3) Haber film ve propoganda belgeseli akımlarının farklı ülkelerdeki gelişimi ve öne çıkan yönetmenlerini bilir.
4) İngiliz Belge Okulunun oluşumu ve önemli filmlerini öğrenir.
5) Türkiye'de çekilen ilk belgesel filmler ve bir tür olarak belgesel filmin gelişim sürecini öğrenir.
6) Türkiye'de, 1950-1980 arası yapılan belgesel film çalışmalarını ve yönetmenlerini bilir.
7) Türkiye'de,1980 sonrası yapılan belgesel film çalışmalarını ve yönetmenlerini bilir.
8) Belgesel film projesi için araştırma yapmayı öğrenir.
9) Belgesel film tasarımının nasıl yapılacağını öğrenir.
10) Belgesel film treatmanı ve senaryosu yazmayı öğrenir.
11) Belgesel film çekim senaryosu yazabilir.
12) Belgesel film dilinin kendine has tekniklerini (çekim, kurgu vb.) kullanabilme becerisi geliştirir.
13) Belgesel film yönetimini öğrenir.
14) Çekim sonrası yapım işlemleri (kurgu,seslendirme vb.) yapmayı öğrenir.
15) Belgesel film değerlendirmesi yapabilir


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Radyo ve televizyon programcılığı ile ilgili genel kavramları, mesleki terimleri, ilkeleri ve yapım özelliklerini açıklar.
X
2
Medya kuruluşlarında haber üretim aşamasında geçerli temel kavramları, ilkeleri ve yöntemleri bilir.
X
3
Medya sektöründe üretilen haber, haber röportaj, köşe yazısı-fıkra, sohbet, makale, eleştiri, portre, biyografi, hatıra,gezi yazısı, radyo program metni, televizyon program metni, senaryo yazma ve çeşitli türde radyo ve televizyon programları oluşturabilecek temel bilgilere sahiptir.
X
4
Görsel tasarım, grafik-animasyon- film çekme, fotoğraf, ses ve video dosyalarını işleyebilmek ve kurgu yapabilmek için gerekli mesleki kazanımlara sahiptir.
X
5
Radyo ve televizyon programı öneri formu hazırlar, radyo ve televizyon program metni yazar, çeşitli formatlarda radyo ve televizyon programlarının nasıl yapılacağının açıklar.
X
6
Medya sektöründe her çeşit haberi (radyo-televizyon-internet -gazete ve dergi haberi) toplar, yazar, yazınsal türleri (köşe yazısı-fıkra, makale, eleştiri, , portre, röportaj, biyografi-otobiyografi, hatıra, gezi yazısı vb.) üretir, radyo ve televizyon programları hazırlar.
X
7
Fotoğraf, ses ve video dosyalarını işler, kurgu tekniklerini uygular, kurgu yapar, reklam, dizi ve film senaryosu yazar, grafik tasarım-animasyon konularını ve çekim tekniklerini bilir, film çeker, teknolojik araçları etkin kullanır.
X
8
Radyo Tv. alanında iyi tanımlanmış problemlerin çözümü için gerekli olan verileri tanımlama, toplama ve kullanmayı etkin bir biçimde yapabilmek adına eleştirel ve yaratıcı düşünme; uygulamalarda ise gereken teorik bilgileri, el ve/veya düşünsel becerileri hayata nasıl geçirebileceğini göstermek için uygun yöntem, araç ve teknikleri kullanır.
X
9
Radyo Tv. alanında Alanı ile ilgili konularda, mesleki yasal mevzuatı dikkate almak suretiyle , etik değerler ve sosyal sorumluluk bilinciyle hareket ederek medya sektöründe (gazete,internet, dergi, radyo ve televizyon kuruluşları vb.) üretilen ürünlerin içeriklerini hazırlar.
X
10
Radyo Tv. alanında, medya ve iletişim sektöründe (yazılı-görsel -işitsel-internet vb.) çeşitli uzmanlık alanlarına uygun ürün ortaya koyarken mesleki açıdan teknolojik araçları ve donanımları (telefon, kamera , bilgisayar, fotoğraf makinesi, kayıt cihacı vb.) etkin kullanır.
X
11
Radyo Tv. alanı ile ilgili tasarım ve uygulamaları çalışma arkadaşlarına, üstlerine ve hizmet verdiği kişi ve gruplara açık bir biçimde anlatabilmek ve disiplinlerarası da dahil ilgili takımlarda çalışma becerisine sahip olmak.
X
12
Gerektiğinde Sorumluluğu bizzat üstlenmek ve diğer çalışanların performanslarını objektif olarak değerlendirmek, denetlemek ve mesleki ihtiyaçları karşılayacak şekilde bir süreci yönetmek.
X
13
Yaşam boyu öğrenme becerisi kazanarak, mesleği ile ilgili bilgi, beceri ve deneyimlerini (kurs, seminer, araştırma, hizmet içi ve hizmet dışı eğitim vb.yöntemlerle) sürekli geliştirmek suretiyle çalışma hayatında kullanabilir.
X
14
Medya sektöründe, gerçek ve doğru bilgiye ulaşabilmenin tek yolunun sağlıklı, etkin, doğru ve güçlü bir iletişim kurmaktan geçtiğini bilir ve bunu gerçekleştirirken etkili bir Türkçe ve diğer yabancı dillerden bir veya birkaçını kullanması gerektiğinin farkındadır.
X
15
Radyo Tv. alanında ve medya sektöründe meslektaşlarla, diğer kişilerle ve ilgili hedef kitlelerle iletişimde internetin gücünü bilir ve aktif olarak sosyal paylaşım sitelerini ve twiterı kullanabilmek için bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
X
16
Cemiyet hayatında Protokol ve sosyal davranış kurallarını bilir, yerine göre kararlar verir ve insiyatif kullanabilir.
X
17
Radyo ve Televizyon Programcılığı ile ilgili temel, uygulamalı ve teorik bilgilere sahiptir.
X
18
Medya sektöründe her çeşit haberi (radyo-televizyon-internet -gazete ve dergi haberi) toplar, yazar, yazınsal türler (köşe yazısı-fıkra, makale, eleştiri, , portre, röportaj, biyografi-otobiyografi, hatıra, gezi yazısı vb.) üretir, radyo ve televizyon programları hazırlar, fotoğraf, ses ve video dosyalarını işler, senaryo yazar ve kurgu yapar.
X
19
Alanda hizmet verirken, insan hak ve özgürlüklerini dikkate alarak ve demokrasi çerçevesinde; toplumsal, bilimsel, kültürel değerlere ve meslek etiğine önem vererek, özel ve kamusal alan ayrımı kapsamında bilinçli şekilde hizmet verir..
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Ders içeriğinin tanıtılması ve belgesel kavramına giriş Araştırma Anlatım
2 Belgesel sinemanın doğuşu ve gelişimi. Doğalcılar ve Gerçekçi Akım. Araştırma Anlatım
Gösteri
3 Haber Filmciler ve Propagandacılar Araştırma Anlatım
Gösteri
4 Grierson ve İngiliz Belge Okulu Araştırma Anlatım
Gösteri
5 Türkiye'de belgesel film çalışmaları (1914-1937 arası) Araştırma Anlatım
Gösteri
6 Türkiye'de belgesel film çalışmaları (1950-1980 arası) Araştırma Anlatım
Gösteri
7 Türkiye'de belgesel film çalışmaları (1980 ve sonrası) Araştırma Anlatım
Gösteri
8 Ara Sınav Araştırma Yazılı Sınav
9 Belgeselde araştırma ve konu belirlemesi Araştırma Anlatım
Gösterip Yaptırma
10 Belgesel film tasarımı Araştırma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
11 Belgesel film treatmanı ve senaryosu Araştırma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
12 Belgesel film çekim senaryosu Araştırma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
13 Belgesel film dilinin kendine özgü teknikleri (çekim, kurgu vb.) Araştırma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
14 Belgesel film çekimi Araştırma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
15 Çekim sonrası yapım işlemleri Araştırma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Araştırma Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar