DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Elektronik Pazarlama PZR   258 4 2 2 2

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör.Dr. Arzu SANDALLIOĞLU
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Elektronik pazarlamanın ortamları, yöntemleri ve kullanılan araçlar.Elektronik pazarlamada pazarların bölümlendirilmesi, hedef pazarların belirlenmesi ve bu pazarlara uygun pazarlama politikaların oluşturulması ve geliştirilmesi
Dersin İçeriği
İnternetin gelişimi, internetin pazarlama açısından sağladığı fırsatlar, internet ortamında pazarlama faaliyetlerinin nasıl yapıldığı, elektronik pazarlama ile ilgili oluşabilecek sorunlar ve çözüm yolları, internet ortamında reklam ve satış yapabilme stratejileri

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Pazarlama alanında güncel bilgiler ile desteklenmiş temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
2) Pazarlama alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri aynı alanda bir ileri eğitim düzeyinde veya aynı düzeydeki bir alanda kullanabilme becerileri kazanma
3) Pazarlama alanında edindiği bilgi ve becerileri kullanarak, pazarlamaya ait herhangi bir sorunu temel düzeyde analiz etme, yorumlama, sorgulayabilme eleştirebilme ve çözüm arama yetisine sahip olma
4) Pazarlama ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme yetkinliği kazanma
5) Pazarlama ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan sorunları çözmek için bireysel yada ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
6) Sorumluluğu olduğu personelin gelişimlerine yönelik etkinlikleri yürütebilme.
7) Pazarlama konusunda edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirebilme, eksikliklerini belirleyebilme ve bu eksiklikleri karşılayabilme yetkinliğine sahip olma
8) Yaşamboyu öğrenme bilinci kazanmış yetkinliğine sahip olma.
9) Pazarlama ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı, sözlü ve görsel iletişim yoluyla aktarabilme.
10) Pazarlama ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
11) Pazarlama alanındaki bilgileri izleyebilme, meslektaşları ve kendi uyruğundan olmayan kişi,kurum veya kuruluşlarla iletişim kurabilmek için temel düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olma
12) Pazarlama alanının gerektirdiği temel bilgisayar kullanımı ile birlikte internet teknolojileri, ofis yazılımlarını temel düzeyde kullanabilme.
13) Pazarlama alanında herhangi bir verinin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olma
14) Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlıgı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.
15) Pazarlamaya ilişkin sorun alanlarını önceden tespit ederek ve gerekli önlemleri alma


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Pazarlama alanında güncel bilgiler ile desteklenmiş temel düzeydeki kuramsal bilgilere sahip olur
2
Pazarlama alanında güncel bilgiler ile desteklenmiş temel düzeydeki kuramsal bilgilere sahip olur
3
Pazarlama alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri aynı alanda bir ileri eğitim düzeyinde veya aynı düzeydeki bir alanda kullanabilme becerileri kazanır
4
Pazarlama alanında edindiği bilgi ve becerileri kullanarak, pazarlamaya ait herhangi bir sorunu temel düzeyde analiz eder, yorumlar, sorgulayabilir, eleştirebilir ve çözüm arama yetisine sahip olur
5
Pazarlama ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme yetkinliği kazanır
6
Pazarlama ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan sorunları çözmek için bireysel ya da ekip üyesi olarak sorumluluk alabilir
7
Sorumluluğu olduğu personelin gelişimlerine yönelik etkinlikleri yürütebilir
8
Pazarlama konusunda edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirebilir, eksikliklerini belirleyebilme ve bu eksiklikleri karşılayabilme yetkinliğine sahip olur
9
Yaşamboyu öğrenme bilinci kazanmış yetkinliğine sahip olur
10
Pazarlama ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı, sözlü ve görsel iletişim yoluyla aktarabilir
11
Pazarlama ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilir
12
Pazarlama alanındaki bilgileri izleyebilir, meslektaşları ve kendi uyruğundan olmayan kişilerle iletişim kurabilmek için temel düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olur
13
Pazarlama alanının gerektirdiği temel bilgisayar kullanımı ile birlikte internet teknolojileri, ofis yazılımlarını temel düzeyde kullanabilir
14
Pazarlama alanında herhangi bir verinin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olur

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 İnternetin Gelişimi ve Pazarlama Aracı Olarak Kullanımı Konunun kaynak kitaplarından okunması Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
2 İnternette Pazarlamanın Tanımı, Kapsamı ve Gelişimi Konunun kaynak kitaplarından okunması Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
3 İnternette Pazarlama ve Çevresi Konunun kaynak kitaplarından okunması Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
4 İnternette Pazarlama Araştırması Konunun kaynak kitaplarından okunması Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
5 İnternette Tüketici Davranışları Konunun kaynak kitaplarından okunması Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
6 İnternet Ortamında Pazar Bölümlendirme ve Hedef Pazar Şeçme Konunun kaynak kitaplarından okunması Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
7 E-Ürün Konunun kaynak kitaplarından okunması Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
8 Ara Sınav Vize Sınavı Yazılı Sınav
9 E-Fiyat Konunun kaynak kitaplarından okunması Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
10 E- Tutundurma Konunun kaynak kitaplarından okunması Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
11 E-Dağıtım ve E-Lojistik Konunun kaynak kitaplarından okunması Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
12 İnternette Marka ve Konumlandırma Konunun kaynak kitaplarından okunması Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
13 İnternette Pazarlamada Etik ve Güvenlik Konunun kaynak kitaplarından okunması Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
14 İnternet üzerinde pazarlamanın üstünlükleri ve zayıf yanları Konunun kaynak kitaplarından okunması Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
15 Elektronik pazarlamada karşılaşılan sorunlar Konunun kaynak kitaplarından okunması Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Final Sınavı Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar