DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Karayol İnşaatı INT   263 3 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü İsmail ÜNSAL
Dersi Verenler
İSMAİL ÜNSAL1. Öğretim Grup:A
İSMAİL ÜNSAL2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Karayolu inşaatı öncesi ve uygulama safhasındaki tüm aşamaları öğretmek
Dersin İçeriği
Kavramlar, Ulaşım sistemleri, Karayolu standartları, Karayolu güzergahı (Yol geçkisi) ve teknik etüdleri, kesin geçkinin aplikasyonu, Harita ve arazi gözlemleri, Yatay kurplar, Düşey kurplar, Dever, En kesit-boy kesit nivelmanı; En kesitlerin-boy kesitlerin çizimi, Dolgu ve yarma hesapları, Brückner eğrisi ile toprak dağıtımı, Sanat yapıları, Yol alt yapı ve üst yapı malzemeleri, Yol maliyetlerinin hesaplanması, Proje Uygulama

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Karayolu inşaatı öncesi ve uygulama safhasındaki tüm aşamaları öğrenir
2) Karayolu standartlarını öğrenir
3) Karayolu güzergahı (Yol geçkisi) ve teknik etüdleri, kesin geçkinin aplikasyonunu öğrenir
4) Yatay ve düşey kurpları öğrenir
5) Yol maliyetlerinin hesaplanmasını yapar
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Genel veya mesleki orta öğretimde kazanılan yeterliliklerin üzerine Matematik, Fen Bilimleri ve İnşaat Teknolojisi alanında temel düzeydeki bilgileri öğrenir
2
Yapılara yönelik sınıflandırmayı, bu sınıflandırmaya göre kullanılacak inşa yöntemlerini, binaların proje ve şartnamelerine uygun olarak inşa edilmesini, inşaat teknolojisine ilişkin çalışmaların yürütülmesinde inşaat teknikerinden beklenen görevleri yerine getirecek bilgileri öğrenir
3
Binaların inşasında kullanılan ana malzemeleri, malzemelerin özelliklerini, zeminlerin sınıflandırılmasını öğrenir
X
4
Kendi alanını kapsayacak şekilde proje, şartname, sigorta, vergi ve sağlık kuruluşlarıyla ilgili mevzuatları, inşaat işlerine yönelik ihale süreçlerini ve sözleşmelerin ana bileşenlerini öğrenir
X
5
Yapılara yönelik mimari ve statik projeleri, şartnameleri, sözleşmeleri, zeminelere yönelik etüd raporlarını yorumlar
X
6
İnşaat işleri ile ilgili olarak resmi kurumlarla yapılan bürokratik işlemleri öğrenir
X
7
Bina inşaatı veya zemin işlerine yönelik çalışmalarda karşılaşılan genel sorunları teorik bilgi ve becerileri kullanmak suretiyle belirleyerek, çözüm önerileri geliştirir
X
8
Şantiyede yapılan inşa çalışmaları ile ilgili elde ettiği verileri yorumlayarak gelişmeler hakkında üstlerine rapor sunar
9
Yapıya ilişkin metraj ve keşif işlemlerini yaparak hakediş düzenler
X
10
İlgili teknik elemanlar tarafından hazırlıkları yapılmış mimari ve betonarme projelerin çizimlerini yapar
11
İnşaat teknolojisi ile ilgili tasarımları, uygulamaları veya düşüncelerini varsa sorunlara ilişkin çözüm önerilerini çalışma arkadaşlarına, üstlerine ve servis sağladıkları kişi ve gruplara açık bir biçimde anlatır
12
İnşaat arazisinin topoğrafik yapısını değerlendirerek bu yapıyı tespit etmeye yarayacak ölçüm aletlerini kullanır
13
Kazanmış olduğu bilgi ve becerileri kullanarak bağımsız olarak çalışabilir, altında çalışan personelleri denetler
14
İnşaat teknolojisi ile ilgili proje, uygulama ve çalışmaları ilgili kişilere açık ve etkili bir biçimde anlatabilir ve buna uygun olarak takım çalışması yapar
X
15
İnşaat teknolojisi ile ilgili konularda bilgilerine eleştirel bir yaklaşımla bakar
16
Her zaman bilgi alışverişi yaparak öğrenmeyi gerektiren durumları belirleyebilir ve böylece sürekli öğrenme bilinci kazanır
17
Temel bilgisayar kullanımı becerisine sahip olmanın yanısıra office ve veritabanı programlarını kullanır
18
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyi’nde kullanarak alanındaki bilgileri takip eder ve meslektaşları ile iletişim kurar
19
Beraberinde çalıştığı personeller yanında halk ile de ilişki kuracak iletişim becerilerini kazanır
20
Mesleği ile ilgili iş sağlığı ve güvenliği, kalite güvencesi ve standardı, çevre koruma bilgisi ve etik değerlere sahip olmanın yanında toplumsal, bilimsel ve ahlaki değerleri gözetme bilinci de kazanır

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Kavramlar, Ulaşım sistemleri Konunun ders notlarından çalışılması, uygulama Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Problem Çözme
2 Karayolu standartları Konunun ders notlarından çalışılması, uygulama Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Problem Çözme
3 Karayolu güzergahı (Yol geçkisi) ve teknik etüdleri, kesin geçkinin aplikasyonu Konunun ders notlarından çalışılması, uygulama Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Problem Çözme
4 Harita ve arazi gözlemleri Konunun ders notlarından çalışılması, uygulama Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Problem Çözme
5 Yatay kurplar Konunun ders notlarından çalışılması, uygulama Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Problem Çözme
6 Düşey kurplar Konunun ders notlarından çalışılması, uygulama Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Problem Çözme
7 Dever Konunun ders notlarından çalışılması, uygulama Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Problem Çözme
8 Ara Sınav Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Problem Çözme
9 En kesit-boy kesit nivelmanı; En kesitlerin-boy kesitlerin çizimi Konunun ders notlarından çalışılması, uygulama Yazılı Sınav
Performans Değerlendirmesi
10 Dolgu ve yarma hesapları Konunun ders notlarından çalışılması, uygulama Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Problem Çözme
11 Brückner eğrisi ile toprak dağıtımı Konunun ders notlarından çalışılması, uygulama Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Problem Çözme
12 Sanat yapıları Konunun ders notlarından çalışılması, uygulama Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Problem Çözme
13 Yol alt yapı ve üst yapı malzemeleri Konunun ders notlarından çalışılması, uygulama Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Problem Çözme
14 Yol maliyetlerinin hesaplanması Konunun ders notlarından çalışılması, uygulama Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Problem Çözme
15 Proje Uygulama Konunun ders notlarından çalışılması, uygulama Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Problem Çözme
Yazılı Sınav
Performans Değerlendirmesi
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Yazılı Sınav
Performans Değerlendirmesi

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar