DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Ticaret Hukuku Bilgisi * MUV   154 2 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Dilek Nesrin KONAKLI
Dersi Verenler
Öğr. Gör.SADIK EREN1. Öğretim Grup:A
Öğr. Gör.SADIK EREN2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Ticaret Hukuku dersinin amacı; ticari işletme ve tacir; ticaret unvanı, işletme adı ve marka; işletme türleri ve sınıflandırması ticaret sicili ve işlevi; haksız rekabet konularının kavranmasını sağlamaktır.
Dersin İçeriği
Birinci modül olan Tacir Sıfatlarını, Ticari Yargı Hükümlerini İncelemek konulu bölümde ticaret hukuk sistemini sınıflandırmak, ticari iş ve hükümleri yorumlamak, ticari ve mali yargı sisteminin yapı ve işleyişini izlemek, ticaret sicili işlemlerini izlemek, tacir sıfatı, tacire ilişkin hüküm ve sonuçları izlemek, tacir yardımcılarının görevlerini belirlemek, ticaret unvanı, işletme adı, marka ve patent işlemleri yapmak konularına değinilmektedir. İkinci modül olan Ticari Defterleri Ve Haksız Rekabet Hallerini Ve Ortaklık İşlemlerini Sonuçlandırmak konulu bölümde defter türlerini tanımak, rekabet ve haksız rekabet hükümleri ile sonuçlarını belirlemek, ticaret şirketlerini sınıflandırmak, ticaret şirketlerinin pay senetleri ve menkul kıymetlerle ilgili işlemler yapmak, ticaret şirketlerinin iflas ve rehin işlemlerini yapmak konularına değinilmektedir. Son modül olan Kıymetli Evrakları İncelemek konulu bölümde kıymetli evrak, sorumluluklar, ihraç ve devir işlemleri yapmak ve kambiyo senetleriyle ilgili işlemler yapmak konularına yer verilmektedir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Ticaret hukukunun genel esasları ders notlarından konunun okunması
2 Ticari İşletmenin Unsurları ve Malvarlığı ders notlarından konunun okunması
3 Ticari İşletmenin Bölümleri ders notlarından konunun okunması
4 Ticari İş kavramı ders notlarından konunun okunması
5 Ticari Hükümler ve Ticari Yargı ders notlarından konunun okunması
6 Gerçek Kişi Tacir ders notlarından konunun okunması
7 Tüzel Kişi Tacir ders notlarından konunun okunması
8 Ara Sınav
9 Tacir Yardımcılarını ders notlarından konunun okunması
10 Ticaret Sicili ve Ticaret Ünvanı ders notlarından konunun okunması
11 İşletme Adı ve Marka haksız rekabet ders notlarından konunun okunması
12 Ticaret şirketleri ders notlarından konunun okunması
13 Ticaret şirketleri ders notlarından konunun okunması
14 Kıymetli evrak ders notlarından konunun okunması
15 Kıymetli evrak ders notlarından konunun okunması
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları ders notlarından konunun okunması

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar