DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Genel veya mesleki orta öğretimde kazanılan yeterlilikler üzerine kurulan ve orta öğretim düzeyi üzerindeki dersler - uygulama araç ve gereçleri ile desteklenen bir alandaki bilgi ve becerilere sahip olmak ve o alandaki temel kavramları kavradığını göstermek.
X
2
Mobilya Dekorasyon alanıyla ilgili kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olur.
X
3
Mobilya sanayinde üretilen ürünlerin tanıtımını yaparak yapısı. kalitesi ve kullanıldığı alanlar hakkında bilgi verir.
X
4
Mobilya ve dekorasyon alanında tanımı iyi yapılmış problemlerin çözümü için gerekli olan verileri tanımlama, toplama ve kullanmayı etkin bir biçimde yapabilmek; pratik uygulamalarda gereken teorik bilgileri, el ve/veya düşünsel becerileri kullanabildiğini göstermek.
X
5
Mobilya ve çeşitli ahşap üretimin sürdürüleceği mekanda, alet makine ve malzemenin en verimli biçimde kullanabilme.
X
6
Alanı ile ilgili üretilen ürünlerin tanıtımını yaparak yapısı, kalitesi ve kullanıldığı alanlar hakkında bilgi verebilen
X
7
Mobilya ve dekorasyon ile ilgili çalışmalarda öngörülmeyen durumlarla ilgili sorunları belirleme ve çözüm arama yeteneğini kazandığını göstermek.
X
8
Sorumluluğu altında çalışanların performanslarını objektif olarak değerlendirmek ve denetlemek.
X
9
Mobilya ve dekorasyon alanındaki gelişmeleri ve yenilikleri takip edebilecek bilgi ve becerilere sahip olma
X
10
Mobilya ve dekorasyon alanında bağımsız olarak öğrenmeyi ve öğrendiklerini uygulayabildiğini göstermek.
X
11
İyi derecede Türkçe kullanım becerisine sahip
X
12
Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini verilerle destekleyerek, uzman olan veya olmayan kişilerle paylaşabilme.
X
13
Alanında yeterli olacak düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak.
X
14
Mesleki alanda matematik becerilerini kullanabilen
X
15
Endüstri ürünleri tasarımcısı tarafından hazırlanan tasarım veya üretim projesini inceleyebilen
X
16
Temel bilgisayar kullanımı bilgisi ile birlikte, mesleğinin gerektirdiği yazılım ve donanımları kullanabilmek.
X
17
Alanı ile ilgili konularda, sosyal sorumluluk, etik değerler ve sosyal güvenlik hakları bilgisi ve bilincine sahip olmak.
X
18
Alanı ile ilgili konularda, iş güvenliği, işçi sağlığı ve çevre koruma bilgisi ve bilincine sahip olmak.
X