DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Seminer   2 2 2

Ön Koşul Dersleri yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü
Dersin Koordinatörü Hemşire Hamide ŞİŞMAN
Dersi Verenler
HemşireDUDU ALPTEKİN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Yaşlı bireylerin bütüncül yaklaşımla bakımında, temel kavram ve ilkeleri açıklama ve bunlarla ilgili teknik ve yöntemler ile ilgili temel bilgileri kazanmaktır.
Dersin İçeriği
Sağlıklı hastane ortamı, Yaşlılıkta işitme problemleri ve bakım uygulamaları, Yaşlılıkta görme problemleri ve bakım uygulamaları, Üriner ve Fekal İnkontinans, Yaşlılıkta iyatrojenik problemler, Kırılgan yaşlılık ve özellikleri, Yaşlılık döneminde yaşanan sorunlara yönelik seminer çalışmaları

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Sağlıklı hastane ortamının özelliklerini açıklar.
2) Yaşlılıkta görülen işitme problemlerinde bakım uygulamalarını bilir.
3) Yaşlılıkta görülen görme problemlerinde bakım uygulamalarını açıklar.
4) Yaşlılıkta görülen üriner ve fekal inkontinans problemlerinde bakım uygulamalarını bilir.
5) Yaşlılıkta iyatrojenik problemleri ve kırılganlığı tanımlar, kırılgan yaşlıda temel sağlık sorunlarını listeler.
6) Seminer sunumlarını hazırlar ve yapar.
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Yaşlı bakımı ile ilgili temel kavram ve ilkeleri açıklar.
X
2
Yaşlılık, yaşlanma süreci ve yaşlanma sürecindeki değişiklikleri belirtir.
X
3
Yaşlı bireylerin bireysel, sosyal, kültürel farklılıklarını, özel ilgi ve gereksinimlerini dikkate alarak yaşam kalitesinin arttırılmasına yönelik temel bilgileri açıklar
X
4
Yaşlı bakım hizmetlerinin yürütülmesinde toplumsal, mesleki, etik ilkeler ve yasaları ayırt eder.
X
5
Yaşlı bakımı ile ilgili uygulamaları tanımlar.
6
Yaşlı ve bakıma muhtaç bireylerin bireysel, sosyal, kültürel farklılıklarını, özel ilgi ve gerksinimleri doğrultusunda evde ve yaşlı bakım hizmeti veren kurum ve kuruluşlarda uygun öz yaşam çevrelerini düzenleme ile ilgili uygulamaları belirtir
7
Yaşlılıktaki fizyolojik değişiklikler ve sık görülen hastalıklara özgü beslenme ilkelerini açıklar.
8
Çalışma ortamının sağlık ve iş güvenliği açısından düzenlemesinde ilgili uygulamaları listeler.
9
Yaşlı bireylerin sosyal rehabilitasyon gereksinimlerini ayırt eder ve planlanan girişimleri açıklar.
10
Eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme ve problem çözme becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve teknikleri kullanır
11
Yaşlı bireylerde acil durumlarda ilk yardım tekniklerini etkili bir şekilde kullanır.
12
Yaşlı bireylerin bütüncül bakımında temel yöntem ve teknikleri etkili olarak kullanır
13
Yaşlı bireylerde planlanan fiziksel rehabilitasyonda temel teknikleri kullanır
14
Toplumdaki yaşlı sorunlarının çözümünde bireysel ve grup olarak sorumluluk alır
15
Kendi kendine öğrenme becerisi kazanarak, öğrendiği bilgileri eleştirel bir yaklaşımla analiz eder
16
Yaşlı bireylerin gereksinimlerinin karşılanması için onların tam ve doğru olarak anlaşılmalarını sağlayan etkili iletişim kurma becerisini kullanır, geriatri ekibinin diğer üyeleri ile de etkili ve sağlıklı iletişim kurar
17
Çalışma ortamlarında alanının gerektirdiği düzeyde araç-gereç, bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır
18
En az bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar
19
Kendi performansı üzerinde düşünme ve gelişimi için girişimde bulunur
X
20
Kendi alanındaki sanatsal, bilimsel etkinlikleri, toplumun ve dünyanın gündemindeki güncel olayları izler

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Sağlıklı hastane ortamı Soru-Cevap Anlatım
Tartışma
2 Yaşlılıkta işitme problemleri ve bakım uygulamaları Soru-Cevap Anlatım
Tartışma
3 Yaşlılıkta görme problemleri ve bakım uygulamaları Soru-Cevap Anlatım
Tartışma
4 Yaşlılıkta üriner ve fekal inkontinans problemleri ve bakım uygulamaları Soru-Cevap Anlatım
Tartışma
5 Yaşlılıkta iyatrojenik problemler Soru-Cevap Anlatım
Tartışma
6 Kırılgan yaşlılık ve özellikleri Soru-Cevap Anlatım
Tartışma
7 Yaşlılık döneminde yaşanan sorunlara yönelik seminer çalışmaları Grup Çalışması Anlatım
Tartışma
Bireysel Çalışma
8 Ara Sınav Grup Çalışması Yazılı Sınav
Ödev
9 Seminer Çalışması Grup Çalışması Anlatım
Tartışma
Bireysel Çalışma
10 Seminer Çalışması Grup Çalışması Anlatım
Tartışma
Bireysel Çalışma
11 Seminer Çalışması Grup Çalışması Anlatım
Tartışma
Bireysel Çalışma
12 Seminer Çalışması Grup Çalışması Anlatım
Tartışma
Bireysel Çalışma
13 Seminer Çalışması Grup Çalışması Anlatım
Tartışma
Bireysel Çalışma
14 Seminer Çalışması Grup Çalışması Anlatım
Tartışma
Bireysel Çalışma
15 Seminer Çalışması Grup Çalışması Anlatım
Tartışma
Bireysel Çalışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
1-Arıoğlu S, Geriatri ve gerontoloji,nobel,2006
2-Gacar N,Adı Eylül Sağlık Bilimlerinde Yaşlılık,nobel tıp kitabevi,2009 3-Karadakovan A,Aslan F E,Dahili ve cerrahi hastalıklarda bakım,nobel kitabevi,2010 4-Sağlıklı hastane ortamı, Erişim;www.aof.anadolu.edu.tr/kitap/EHSM/1207/unite03.pdf