DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Acil Hasta Bakımı 3 IAY   263 3 4 6 7

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Azade SARI
Dersi Verenler
HemşireREFİYE AKPOLAT1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Psikiyatrik Hastalıkları Değerlendirmek, Psikiyatrik Hastalıklarda Acil Bakım Uygulamak, Normal Doğum Eylemine Yardımcı Olmak, Obstetrik Acillerde Acil Bakım Uygulamak, Jinekolojik Acillerde Bakım Uygulamak, Pediyatrik Hastaları Değerlendirmek, Pediyatrik Hastalara Acil Bakım Uygulamak, Geriyatrik Hastaları Değerlendirmek, Geriatrik Hastalara Acil Bakım Uygulamak, Onkolojik Hastalara Acil Bakım Uygulamak İle İlgili Yeterlikleri Kazandırmak Amaçlanmaktadır
Dersin İçeriği
Psikiyatrik Hastalıkları Değerlendirmek ,Psikiyatrik Hastalıklarda Acil Bakım Uygulamak, Normal Doğum Eylemine Yardımcı Olmak, Lohusalık, Yenidoğan, Obstetrik Acillerde Acil Bakım Uygulamak ,Jinekolojik Acillerde Bakım Uygulamak ,Pediyatrik Hastaları Değerlendirmek ,Pediyatrik Hastalara Acil Bakım Uygulamak,Geriyatrik Hastaları Değerlendirmek,Geriatrik Hastalara Acil Bakım Uygulamak ,Onkolojik Hastalara Acil Bakım Uygulamak

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Psikiyatrik hastalıkları değerlendirmek
2) Psikiyatrik hastalıklarda acil bakım uygulamak
3) Normal doğum eylemine yardımcı olmak
4) Lohusalık, yenidoğan ve obstetrik acillerde acil bakım uygulamak
5) Jinekolojik acillerde bakım uygulamak
6) Pediyatrik hastaları değerlendirmek
7) Pediyatrik hastalara acil bakım uygulamak
8) Geriyatrik Hastaları Değerlendirmek
9) Geriatrik Hastalara Acil Bakım Uygulamak
10) Onkolojik Hastalara Acil Bakım Uygulamak
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Tıbbi terminolojiye uygun bir şekilde insan vücudunu yapısal ve fonksiyonel açıdan tanımlar.
2
Olay yerine, hastaya/ kazazedeye ve kendisine yönelik alınması gereken güvenlik önlemlerini tanımlar, hastayı/ kazazedeyi taşımak için gerekli ekipmanları ve uygun taşıma yöntemlerini açıklar.
3
Görev-yetki-sorumlulukları dahilindeki ilaçları ve ilaç uygulama yöntemlerini belirtir.
4
Oksijen tedavisinin endikasyonlarını ve ekipmanlarını tanımlar.
5
Endike olduğu durumlarda endotrakeal entübasyonu açıklar
6
Doğru ekipmanla kanama kontrol yöntemlerini tanımlar
7
İleri yaşam desteği basamaklarını listeler
8
Ambulansın kullanımını, bakımını ve kontrolünü açıklar
9
Olası meslek kazalarından korunabilmek için uygun vücut mekanik yöntemleri sıralar
10
Hastanın/kazazedenin durumunu fiziksel muayene ve diğer tanılama yöntemleriyle etkin bir şekilde açıklar
11
Otomatik ve manuel eksternal defibrilatörü kullanır
12
Hastanın/kazazedenin immobilizasyonun gerekli olduğu durumlarda uygun ekipmanları kullanır
13
Multiple yaralanmalarda veya afetlerde triyajı veya triyaj tekniklerini yönetir
14
Temel yaşam desteği basamaklarını ve yöntemlerini uygular
15
Hastanın/kazazedenin problemine yönelik çözüm pratiklerini uygulamada bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır
16
Öğrenme dinamiklerini göz önünde bulundurarak alanına özgü bilgilere ulaştığında eleştirel bir yaklaşımla bilgileri analiz eder
17
Uygun teknikleri ve yöntemleri kullanarak komuta kontrol merkezi, diğer kuruluşlar ve hasta/hasta yakınlarıyla iletişim kurar
18
Ekip üyeleri ve diğer kuruluşlarla kooperasyonu sağlar
19
Haberleşmeyi sağlama ve veri aktarımı için bilgi iletişim teknolojilerini ve gerekli olduğu durumlarda en az bir yabancı dili kullanır
20
Değişen çevre koşullarının ve teknolojik ilerlemenin sonuçlarını izler ve bu koşulların alana özgü dinamiklerini analiz eder

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Dersin tanıtımı: Giriş, amaç ve öğrenim hedefleri Kaynak ders notları ve ders sunuları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
Performans Değerlendirmesi
2 Psikiyatrik hastalıkları değerlendirmek Kaynak ders notları ve ders sunuları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
Performans Değerlendirmesi
3 Psikiyatrik hastalıklarda acil bakım uygulamak Kaynak ders notları ve ders sunuları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
Performans Değerlendirmesi
4 Geriyatrik hastaları değerlendirmek Kaynak ders notları ve ders sunuları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
Performans Değerlendirmesi
5 Geriatrik hastalara acil bakım uygulamak Kaynak ders notları ve ders sunuları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
Performans Değerlendirmesi
6 Onkolojik hastaları değerlendirmek Kaynak ders notları ve ders sunuları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
Performans Değerlendirmesi
7 Onkolojik hastalara acil bakım uygulamak Kaynak ders notları ve ders sunuları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
Performans Değerlendirmesi
8 Ara Sınav Kaynak ders notları ve ders sunuları Yazılı Sınav
9 Normal doğum eylemine yardımcı olmak Kaynak ders notları ve ders sunuları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
Performans Değerlendirmesi
10 Obstetrik acillerde acil bakım uygulamak Kaynak ders notları ve ders sunuları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
Performans Değerlendirmesi
11 Obstetrik acillerde acil bakım uygulamak Kaynak ders notları ve ders sunuları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
Performans Değerlendirmesi
12 Jinekolojik acillerde acil bakım uygulamak Kaynak ders notları ve ders sunuları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
Performans Değerlendirmesi
13 Pediyatrik hastaları değerlendirmek Kaynak ders notları ve ders sunuları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
Performans Değerlendirmesi
14 Pediyatrik acillerde bakım uygulamak Kaynak ders notları ve ders sunuları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
Performans Değerlendirmesi
15 Pediyatrik acilerde acil bakım uygulamak Kaynak ders notları ve ders sunuları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Kaynak ders notları ve ders sunuları Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar