DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Ön Büro Hizmetleri ATO   103 1 2 2 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Canani YALÇİN
Dersi Verenler
Öğr. Gör.CANANİ YALÇİN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Otelde önbüro bölümünde çalışan personelin görevleri ile diğer bölümler ile önbüro bölümünün fonksiyonel ilişkileri Önbüroda kullanılan evrakların içerik ve işlevleri Önbüroda yapılan işlemler konularının öğrenciler tarafından kavranması amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği
Önbüronun tanımı, bölümleri, yapılan işler, kullanılan belgeler

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Ön büro hizmetlerini tanıyabilir.
2) Kişisel hazırlık yaparak iş organizasyonu yapabilir.
3) Ön büro işlemlerinin yürütülmesini sağlayabilir.
4) Diğer departmanlarla koordinasyonu sağlayabilir.
5) Check-In, Check-Out ve kasa işlemlerini yüretebilir.
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Turizm ve Otel İşletmeciliği ile ilgili yasal mevzuat, mesleki standartlar ve uygulamalar, iç ve dış çevre faktörleri ve hizmet verme süreçleri hakkında temel düzeyde bilgilere sahip olabilirler.
2
Turizm ve Otel İşletmeciliği ile ilgili konaklama, seyahat acenteleri, yiyecek içecek vb işletmelerde yasal mevzuat, mesleki standartlar ve uygulamalar, iç ve dış çevre faktörleri hizmet verme süreçleri hakkında temel düzeyde sahip oldukları bilgileri uygulayabilirler.
3
Turizm ve Otel İşletmeciliği alanında sahip oldukları bilgileri müşteri tatminini temel alan bir anlayış ile iç ve dış çevredeki dinamiklere göre analiz etme, yorumlama ve değerlendirme yaparak kararlar alabilir, hizmet sürecindeki sorunları tespit edip çözüm üretebilir, performans değerlemesi yapabilir, iş ve meslek hayatında kullanabilir.
4
Turizm ve Otel İşletmeciliği alanında hizmet sürecindeki fiziksel ortamı, araç gereç ve teknolojileri bilir, korumak için gerekli bakımını yapabilir.
5
Görev ve sorumlulukları ifa ederken Turizm ve Otel İşletmeciliği alanında sahip oldukları bilgi ve becerileri çalışma ortamının gerektirdiği dinamiklere göre hem bireysel olarak hem de takım üyesi olarak yerine getirebilir.
6
Turizm ve Otel İşletmeciliği ile ilgili teknik ve mesleki yenilikleri takip ederek karşılaşacağı olağan ve olağanüstü sorunlara çözüm üretebilir ayrıca görev ve sorumluluklarını ifa ederken kullanabilir.
7
Turizm ve Otel İşletmeciliği alanında sahip oldukları bilgi ve becerileri örgüt üyelerinin mesleki bilgi ve becerilerini geliştirmek için kullanabilir ve örgüt üyelerinin mesleki performans değerlendirmelerini objektif olarak yapabilir.
8
Mesleği ile ilgili yenilikleri hayat boyu öğrenmenin bilinci ile takip edip durum analizi yaparak sahip oldukları bilgi ve becerileri ve geliştirir.
9
Mesleki özgüven, bilgi ve becerisi ile sahip olduğu kaynakları yönetebilir, performans değerlendirmesi yapabilir.
10
Turizm alanı ile ilgili edindiği bilgi ve beceriler düzeyindeki düşüncelerini ve önerilerini ilgililere yazılı ve sözlü olarak aktarır.
11
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
12
Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde (en az alanındaki bilgileri takip edebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek kadar) yabancı dil bilgisine sahiptir.
13
Mesleği ile ilgili mevzuatı (yasa, yönetmelik, genelge vb.), temel değer ve ilkeleri izleyerek bunlara uygun davranmak ve iş güvenliği, işçi sağlığı, sosyal güvenlik hakları, kalite kontrol ve yönetimi ile doğal çevrenin korunma konularında yürütücü düzeyinde yeterli bilgi ve bilince sahip olabilirler.
14
Etik değerlere bağlı, sosyal adalet, kültürel değerler ve sosyal sorumluluk konularında yeterli bilince sahip, toplumun alanla ilgili ilgi, istek ve ihtiyaçlarını bilme, ülkenin ve yakın çevrenin sosyo-kültürel ve ekonomik özelliklerini tanımlama becerisine sahip olabilirler.
15
Turizm ve Otel İşletmeciliğinin temel faaliyeti olan hizmet üretim sürecinin gerektirdiği kişisel niteliklere ve dinamizme sahiptir.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Ön büro Hizmetleri Sözlü ve görsel anlatım, soru cevap ve uygulama
2 Vücut Bakımında Dikkat Edilecek Hususlar Sözlü ve görsel anlatım, soru cevap ve uygulama
3 Üniforma Kontrolünde Dikkat Edilecek Hususlar Sözlü ve görsel anlatım, soru cevap ve uygulama
4 Çalışma Çizelgesi ve Dağılımı Yapılırken Dikkat Edilecek Hususlar Sözlü ve görsel anlatım, soru cevap ve uygulama
5 Önbüro Departmanında Konukları Karşılayarak Bagajlarını Taşıma ve Araçlarını Park Etme Sözlü ve görsel anlatım, soru cevap ve uygulama
6 Önbüro Departmanında Kullanılan Donanımlar ve Formlar Sözlü ve görsel anlatım, soru cevap ve uygulama
7 Önbüro Departmanında Kullanılan Donanımlar ve Formlar Sözlü ve görsel anlatım, soru cevap ve uygulama
8 Ara Sınav
9 Önbüro Departmanı ile Yiyecek İçecek Departmanı Arasındaki İlişkiler Sözlü ve görsel anlatım, soru cevap ve uygulama
10 Önbüro Departmanı ile Teknik Servis Departmanı Arasındaki İlişki Sözlü ve görsel anlatım, soru cevap ve uygulama
11 Önbüro Departmanı ile Satış Pazarlama Departmanı Arasındaki Sözlü ve görsel anlatım, soru cevap ve uygulama
12 Ön büro- Yiyecek İçecek Hizmetleri Departmanları Arasındaki Koordinasyonu Sağlayan Raporlar ve Formlar Sözlü ve görsel anlatım, soru cevap ve uygulama
13 Önbüro Departmanı ile Güvenlik Departmanı Arasındaki İlişki Sözlü ve görsel anlatım, soru cevap ve uygulama
14 Ön büro- Teknik Servis Departmanları Arasındaki Koordinasyonu Sağlayan Raporlar ve Formlar Sözlü ve görsel anlatım, soru cevap ve uygulama
15 Önbüro Departmanı ile Mali ve İdari İşler Departmanı Arasındaki İlişki Sözlü ve görsel anlatım, soru cevap ve uygulama
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar