DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Otel İşletmeciliği   2 2 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Canani YALÇİN
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersle, Turizm ve Otel İşletmeciliği Programında otel işletmeciliği yatırım-yönetim-planlama-kontrol kavramları, otelcilik sektörünün tanımı, tarihsel gelişimi, sınıflandırılması, özellikleri, otel işletmelerinin kuruluş yeri seçimi, yatırım kararları, otel yatırımlarında maliyet, finansman ve verimlilik ilkeleri, otel işletmelerinde yönetim ve yönetim fonksiyonları konularında yeterliliğin kazanılması amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği
Otel işletmeciliği, otellerde örgüt yapıları, otellerde finansman

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Otel işletmeciliğinin tarihsel gelişimi hakkında bilgi sahibi olmak
2) Otel işletmelerinin sınıflandırılmasını açıklamak
3) Otel işletmelerinin kuruluş yeri seçimini açıklamak
4) Otel işletmelerinde uygun fiyatın tespitini yapmak
5) Otel işletmelerinde organizasyon yapısını açıklamak
6) Otel işletmelerinde finansmanı açıklamak
7) Otel işletmelerindeki güncel yönetim uygulamalarını açıklamak
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Turizm ve Otel İşletmeciliği ile ilgili yasal mevzuat, mesleki standartlar ve uygulamalar, iç ve dış çevre faktörleri ve hizmet verme süreçleri hakkında temel düzeyde bilgilere sahip olabilirler.
2
Turizm ve Otel İşletmeciliği ile ilgili konaklama, seyahat acenteleri, yiyecek içecek vb işletmelerde yasal mevzuat, mesleki standartlar ve uygulamalar, iç ve dış çevre faktörleri hizmet verme süreçleri hakkında temel düzeyde sahip oldukları bilgileri uygulayabilirler.
3
Turizm ve Otel İşletmeciliği alanında sahip oldukları bilgileri müşteri tatminini temel alan bir anlayış ile iç ve dış çevredeki dinamiklere göre analiz etme, yorumlama ve değerlendirme yaparak kararlar alabilir, hizmet sürecindeki sorunları tespit edip çözüm üretebilir, performans değerlemesi yapabilir, iş ve meslek hayatında kullanabilir.
4
Turizm ve Otel İşletmeciliği alanında hizmet sürecindeki fiziksel ortamı, araç gereç ve teknolojileri bilir, korumak için gerekli bakımını yapabilir.
5
Görev ve sorumlulukları ifa ederken Turizm ve Otel İşletmeciliği alanında sahip oldukları bilgi ve becerileri çalışma ortamının gerektirdiği dinamiklere göre hem bireysel olarak hem de takım üyesi olarak yerine getirebilir.
6
Turizm ve Otel İşletmeciliği ile ilgili teknik ve mesleki yenilikleri takip ederek karşılaşacağı olağan ve olağanüstü sorunlara çözüm üretebilir ayrıca görev ve sorumluluklarını ifa ederken kullanabilir.
7
Turizm ve Otel İşletmeciliği alanında sahip oldukları bilgi ve becerileri örgüt üyelerinin mesleki bilgi ve becerilerini geliştirmek için kullanabilir ve örgüt üyelerinin mesleki performans değerlendirmelerini objektif olarak yapabilir.
8
Mesleği ile ilgili yenilikleri hayat boyu öğrenmenin bilinci ile takip edip durum analizi yaparak sahip oldukları bilgi ve becerileri ve geliştirir.
9
Mesleki özgüven, bilgi ve becerisi ile sahip olduğu kaynakları yönetebilir, performans değerlendirmesi yapabilir.
10
Turizm alanı ile ilgili edindiği bilgi ve beceriler düzeyindeki düşüncelerini ve önerilerini ilgililere yazılı ve sözlü olarak aktarır.
11
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
12
Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde (en az alanındaki bilgileri takip edebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek kadar) yabancı dil bilgisine sahiptir.
13
Mesleği ile ilgili mevzuatı (yasa, yönetmelik, genelge vb.), temel değer ve ilkeleri izleyerek bunlara uygun davranmak ve iş güvenliği, işçi sağlığı, sosyal güvenlik hakları, kalite kontrol ve yönetimi ile doğal çevrenin korunma konularında yürütücü düzeyinde yeterli bilgi ve bilince sahip olabilirler.
14
Etik değerlere bağlı, sosyal adalet, kültürel değerler ve sosyal sorumluluk konularında yeterli bilince sahip, toplumun alanla ilgili ilgi, istek ve ihtiyaçlarını bilme, ülkenin ve yakın çevrenin sosyo-kültürel ve ekonomik özelliklerini tanımlama becerisine sahip olabilirler.
15
Turizm ve Otel İşletmeciliğinin temel faaliyeti olan hizmet üretim sürecinin gerektirdiği kişisel niteliklere ve dinamizme sahiptir.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Otelcilik endüstrisine giriş Anlatım, Tartışma, Soru-Yanıt, Örnek Olay İncelemesi
2 Otel işletmelerinde insan kaynakları yönetimi-kariyer Anlatım, Tartışma, Soru-Yanıt, Örnek Olay İncelemesi
3 Otel işletmelerinde satın alma Anlatım, Tartışma, Soru-Yanıt, Örnek Olay İncelemesi
4 Otel işletmelerinde pazarlama Anlatım, Tartışma, Soru-Yanıt, Örnek Olay İncelemesi
5 Otel işletmelerinde önbüro hizmetleri Anlatım, Tartışma, Soru-Yanıt, Örnek Olay İncelemesi
6 Otel işletmelerinde önbüro hizmetleri Anlatım, Tartışma, Soru-Yanıt, Örnek Olay İncelemesi
7 Otel organizasyon tipleri Anlatım, Tartışma, Soru-Yanıt, Örnek Olay İncelemesi
8 Ara Sınav
9 Organizasyon tanım, organizasyon yapılırken göz önünde tutulacak hususlar Anlatım, Tartışma, Soru-Yanıt, Örnek Olay İncelemesi
10 Organizasyon tanım, organizasyon yapılırken göz önünde tutulacak hususlar Anlatım, Tartışma, Soru-Yanıt, Örnek Olay İncelemesi
11 Değişik tip otellerin kuruluş yerlerinin seçimi ile ilgili spesifik faktörler Anlatım, Tartışma, Soru-Yanıt, Örnek Olay İncelemesi
12 Otellerin kuruluş yeri seçimini etkileyen unsurlar Anlatım, Tartışma, Soru-Yanıt, Örnek Olay İncelemesi
13 Otel ziyareti ve incelemesi Anlatım, Tartışma, Soru-Yanıt, Örnek Olay İncelemesi
14 Otel ziyareti ve incelemesi Anlatım, Tartışma, Soru-Yanıt, Örnek Olay İncelemesi
15 Otel işletmeciliğinde yeni eğilimler Anlatım, Tartışma, Soru-Yanıt, Örnek Olay İncelemesi
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar