DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Tur Operatörlüğü ve Seyahat Acenteciliği ATO   201 3 1 1 2

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Canani YALÇİN
Dersi Verenler
Öğr. Gör.CANANİ YALÇİN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı; seyahat sektörü işletmelerini öğrencilere tanıtmak, seyahat acentalarının örgüt yapılarını, seyahat acentalarının işlevlerini, seyahat acentalarının nasıl kurulduklarını, tur operatörlerinin temel görevlerinden olan tur planlaması, hazırlanması, pazarlaması ve yönetim sürecinin nasıl gerçekleştirileceğini öğrencilere açıklamaktır.
Dersin İçeriği
Bu derste seyahat sektöründe faaliyet gösteren tur operatörlüğü ve seyahat acentacılığı firmalarının tanıtılması kuruluş işleyiş ve fonksiyonlarının belletilmesi, tur çeşitleri ve turlarda görev alan elemanlar, tur planlaması, turun hazırlanması, pazarlanması ve turun gerçekleşmesi yanında seyahat sektörü firmalarının önemli görevlerinden biri olan Ticketing (Biletleme) konuları verilmektedir. Ayrıca seyahat işletmelerin sektördeki faaliyetleri ayrıntılı olarak anlatılmaktadır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Seyahat Acentelerinin kurulma amacının bilme, Seyahat Acentelerinin sektöre sunduğu katma değerlere vakıf olabilme
2) Seyahat Acentelerinin sınıflandırmasını yapabilme Seyahat Acentalarının kendi içlerinde ki farklılıklarını ve sunmuş oldukları hizmetlere göre sınıflandırılmasını yapabilme
3) Turizm Sektörünün bilişenlerini anlama ve aralarında ki bağı ve iletişimi anlayabilme
4) Turizm ürününün, son tüketiciye sunulması esnasında geçirdiği evreleri tanıma ve anlayabilme
5) Turizm pazarlama ağın bilme ve kavrayabilme
6) Turizm pazarlama bileşenlerini bilme ve tanıyabilme
7) Paket tur hazırlaya bilme ve paket tur hakkında bilgi sahibi olabilme
8) Turistik ürünü planlayabilme, arz ve talep analizi yapabilme, Turizm Sektörüne hakim olabilme
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Turizm ve Otel İşletmeciliği ile ilgili yasal mevzuat, mesleki standartlar ve uygulamalar, iç ve dış çevre faktörleri ve hizmet verme süreçleri hakkında temel düzeyde bilgilere sahip olabilirler.
2
Turizm ve Otel İşletmeciliği ile ilgili konaklama, seyahat acenteleri, yiyecek içecek vb işletmelerde yasal mevzuat, mesleki standartlar ve uygulamalar, iç ve dış çevre faktörleri hizmet verme süreçleri hakkında temel düzeyde sahip oldukları bilgileri uygulayabilirler.
3
Turizm ve Otel İşletmeciliği alanında sahip oldukları bilgileri müşteri tatminini temel alan bir anlayış ile iç ve dış çevredeki dinamiklere göre analiz etme, yorumlama ve değerlendirme yaparak kararlar alabilir, hizmet sürecindeki sorunları tespit edip çözüm üretebilir, performans değerlemesi yapabilir, iş ve meslek hayatında kullanabilir.
4
Turizm ve Otel İşletmeciliği alanında hizmet sürecindeki fiziksel ortamı, araç gereç ve teknolojileri bilir, korumak için gerekli bakımını yapabilir.
5
Görev ve sorumlulukları ifa ederken Turizm ve Otel İşletmeciliği alanında sahip oldukları bilgi ve becerileri çalışma ortamının gerektirdiği dinamiklere göre hem bireysel olarak hem de takım üyesi olarak yerine getirebilir.
6
Turizm ve Otel İşletmeciliği ile ilgili teknik ve mesleki yenilikleri takip ederek karşılaşacağı olağan ve olağanüstü sorunlara çözüm üretebilir ayrıca görev ve sorumluluklarını ifa ederken kullanabilir.
7
Turizm ve Otel İşletmeciliği alanında sahip oldukları bilgi ve becerileri örgüt üyelerinin mesleki bilgi ve becerilerini geliştirmek için kullanabilir ve örgüt üyelerinin mesleki performans değerlendirmelerini objektif olarak yapabilir.
8
Mesleği ile ilgili yenilikleri hayat boyu öğrenmenin bilinci ile takip edip durum analizi yaparak sahip oldukları bilgi ve becerileri ve geliştirir.
9
Mesleki özgüven, bilgi ve becerisi ile sahip olduğu kaynakları yönetebilir, performans değerlendirmesi yapabilir.
10
Turizm alanı ile ilgili edindiği bilgi ve beceriler düzeyindeki düşüncelerini ve önerilerini ilgililere yazılı ve sözlü olarak aktarır.
11
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
12
Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde (en az alanındaki bilgileri takip edebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek kadar) yabancı dil bilgisine sahiptir.
13
Mesleği ile ilgili mevzuatı (yasa, yönetmelik, genelge vb.), temel değer ve ilkeleri izleyerek bunlara uygun davranmak ve iş güvenliği, işçi sağlığı, sosyal güvenlik hakları, kalite kontrol ve yönetimi ile doğal çevrenin korunma konularında yürütücü düzeyinde yeterli bilgi ve bilince sahip olabilirler.
14
Etik değerlere bağlı, sosyal adalet, kültürel değerler ve sosyal sorumluluk konularında yeterli bilince sahip, toplumun alanla ilgili ilgi, istek ve ihtiyaçlarını bilme, ülkenin ve yakın çevrenin sosyo-kültürel ve ekonomik özelliklerini tanımlama becerisine sahip olabilirler.
15
Turizm ve Otel İşletmeciliğinin temel faaliyeti olan hizmet üretim sürecinin gerektirdiği kişisel niteliklere ve dinamizme sahiptir.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Seyahatin ve Seyahat İşletmelerinin Tarihi Gelişimi (Dünya Ve Türkiye) Anlatım, Soru-Yanıt, Gözlem, Uygulama-Alıştırma
2 Turizmde Dağıtım Sistemi ve Dağıtım Sistemleri İçerisinde Seyahat İşletmelerinin Yeri ve Önemi Anlatım, Soru-Yanıt, Gözlem, Uygulama-Alıştırma
3 Seyahat İşletmelerinde Organizasyonel Yapı ve Hukuki Mevzuat, Kuruluş İşlemleri Anlatım, Soru-Yanıt, Gözlem, Uygulama-Alıştırma
4 Seyahat Sektörü İşletmelerinden Seyahat Acentaları ve Fonksiyonları Anlatım, Soru-Yanıt, Gözlem, Uygulama-Alıştırma
5 Seyahat Sektörü İşletmelerinden Tur Operatörleri ve Fonksiyonları Anlatım, Soru-Yanıt, Gözlem, Uygulama-Alıştırma
6 Paket Tur, Tur Çeşitleri ve Turlarda Görev Alan Elemanlar Anlatım, Soru-Yanıt, Gözlem, Uygulama-Alıştırma
7 Tur Planlaması (Hazırlanması); Destinasyon Seçimi, Satın Alma İşlemleri, Tamamlayıcı Hizmetlerin ve Fiyatın Belirlenmesi Anlatım, Soru-Yanıt, Gözlem, Uygulama-Alıştırma
8 Ara Sınav
9 Turun Gerçekleştirilmesi, Yer Hizmetleri, Turun Yönetilmesi ve Tamamlanması Anlatım, Soru-Yanıt, Gözlem, Uygulama-Alıştırma
10 Turun Gerçekleştirilmesi, Yer Hizmetleri, Turun Yönetilmesi ve Tamamlanması Anlatım, Soru-Yanıt, Gözlem, Uygulama-Alıştırma
11 Tur Operatörlüğü İşletmelerinin Temel Hizmetlerinden Ticketing (Havayolu Biletçiliği) Anlatım, Soru-Yanıt, Gözlem, Uygulama-Alıştırma
12 Tur Operatörlüğü İşletmelerinin Temel Hizmetlerinden Ticketing (Havayolu Biletçiliği) Anlatım, Soru-Yanıt, Gözlem, Uygulama-Alıştırma
13 Ödev Uygulama ve Anlatımı Anlatım, Soru-Yanıt, Gözlem, Uygulama-Alıştırma
14 Ödev Uygulama ve Anlatımı Anlatım, Soru-Yanıt, Gözlem, Uygulama-Alıştırma
15 Ödev Uygulama ve Anlatımı Anlatım, Soru-Yanıt, Gözlem, Uygulama-Alıştırma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar