DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Turizm Endüstrisinde Havacılık ATO   218 4 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör.Dr. Mehtap BAYKAL
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
turizm ulaştırmasında en önemli araçlardan olan havacılık sektörü hakkında ve havalanları yer hizmetleri hakkında gerekli bilgi ve beceriyi kazandırmak
Dersin İçeriği
Turizm ve havacılık ilişkisi, günümüz dünyasında havacılık ve sivil havacılık kuruluşları, sivil havacılık işletmeleri organizasyon şeması. Çalışanların görevleri ile yardımcı bölümler arasında fonksiyonel ilişkileri. yolcu hizmetlerde kullanılan yabancı terimler. yolcu hizmetlerde kullanılan evrakların içerik ve işlevleri; havaalanına ve uçağa yolcu giriş ve çıkış işlemleri. problem çözme, bilgi verme, yönlendirme teknikleri ve olağan olmayan durumlarda sorumluluklar ve ilkeler.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) 1 havacılık sektöründe kullanılan terimleri tanımak
2) 2 tur operatörleri ve havacılık işletmeleri arasındaki ilişkileri kavramak
3) 3 havacılık sektöründeki gelişmenin syahat talebine olan etkisini anlamak
4) 4 uçağa yolcu giriş ve çıkış işlemlerini bilmek
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Turizm ve Otel İşletmeciliği ile ilgili yasal mevzuat, mesleki standartlar ve uygulamalar, iç ve dış çevre faktörleri ve hizmet verme süreçleri hakkında temel düzeyde bilgilere sahip olabilirler.
2
Turizm ve Otel İşletmeciliği ile ilgili konaklama, seyahat acenteleri, yiyecek içecek vb işletmelerde yasal mevzuat, mesleki standartlar ve uygulamalar, iç ve dış çevre faktörleri hizmet verme süreçleri hakkında temel düzeyde sahip oldukları bilgileri uygulayabilirler.
3
Turizm ve Otel İşletmeciliği alanında sahip oldukları bilgileri müşteri tatminini temel alan bir anlayış ile iç ve dış çevredeki dinamiklere göre analiz etme, yorumlama ve değerlendirme yaparak kararlar alabilir, hizmet sürecindeki sorunları tespit edip çözüm üretebilir, performans değerlemesi yapabilir, iş ve meslek hayatında kullanabilir.
4
Turizm ve Otel İşletmeciliği alanında hizmet sürecindeki fiziksel ortamı, araç gereç ve teknolojileri bilir, korumak için gerekli bakımını yapabilir.
5
Görev ve sorumlulukları ifa ederken Turizm ve Otel İşletmeciliği alanında sahip oldukları bilgi ve becerileri çalışma ortamının gerektirdiği dinamiklere göre hem bireysel olarak hem de takım üyesi olarak yerine getirebilir.
6
Turizm ve Otel İşletmeciliği ile ilgili teknik ve mesleki yenilikleri takip ederek karşılaşacağı olağan ve olağanüstü sorunlara çözüm üretebilir ayrıca görev ve sorumluluklarını ifa ederken kullanabilir.
7
Turizm ve Otel İşletmeciliği alanında sahip oldukları bilgi ve becerileri örgüt üyelerinin mesleki bilgi ve becerilerini geliştirmek için kullanabilir ve örgüt üyelerinin mesleki performans değerlendirmelerini objektif olarak yapabilir.
8
Mesleği ile ilgili yenilikleri hayat boyu öğrenmenin bilinci ile takip edip durum analizi yaparak sahip oldukları bilgi ve becerileri ve geliştirir.
9
Mesleki özgüven, bilgi ve becerisi ile sahip olduğu kaynakları yönetebilir, performans değerlendirmesi yapabilir.
10
Turizm alanı ile ilgili edindiği bilgi ve beceriler düzeyindeki düşüncelerini ve önerilerini ilgililere yazılı ve sözlü olarak aktarır.
11
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
12
Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde (en az alanındaki bilgileri takip edebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek kadar) yabancı dil bilgisine sahiptir.
13
Mesleği ile ilgili mevzuatı (yasa, yönetmelik, genelge vb.), temel değer ve ilkeleri izleyerek bunlara uygun davranmak ve iş güvenliği, işçi sağlığı, sosyal güvenlik hakları, kalite kontrol ve yönetimi ile doğal çevrenin korunma konularında yürütücü düzeyinde yeterli bilgi ve bilince sahip olabilirler.
14
Etik değerlere bağlı, sosyal adalet, kültürel değerler ve sosyal sorumluluk konularında yeterli bilince sahip, toplumun alanla ilgili ilgi, istek ve ihtiyaçlarını bilme, ülkenin ve yakın çevrenin sosyo-kültürel ve ekonomik özelliklerini tanımlama becerisine sahip olabilirler.
15
Turizm ve Otel İşletmeciliğinin temel faaliyeti olan hizmet üretim sürecinin gerektirdiği kişisel niteliklere ve dinamizme sahiptir.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 1 Uluslararası turizmin dünyada ve Türkiye'de gelişimi ve geleceği Önerilen kaynaktan ilgili konuya hazırlanması.
2 2 Ticari havacılık tarihine genel bakış Önerilen kaynaktan ilgili konuya hazırlanması.
3 3 Sefer çeşitleri ve havacılık hakları Önerilen kaynaktan ilgili konuya hazırlanması.
4 4 Hava kargo taşımacılığı Önerilen kaynaktan ilgili konuya hazırlanması.
5 5 Ticari havayolları ve uçak üreticileri Önerilen kaynaktan ilgili konuya hazırlanması.
6 6 Hava Limanları Önerilen kaynaktan ilgili konuya hazırlanması.
7 Yer Hizmetleri Önerilen kaynaktan ilgili konuya hazırlanması.
8 ARA SINAV Önerilen kaynaktan ilgili konuya hazırlanması.
9 Ticari havacılık yönetimi Önerilen kaynaktan ilgili konuya hazırlanması.
10 Türk sivil havacılık tarihi Önerilen kaynaktan ilgili konuya hazırlanması.
11 Türk sivil havacılık tarihi Önerilen kaynaktan ilgili konuya hazırlanması.
12 Uluslararası havacılık kurum ve sözleşmeleri Önerilen kaynaktan ilgili konuya hazırlanması.
13 Uluslararası havacılık kurum ve sözleşmeleri Önerilen kaynaktan ilgili konuya hazırlanması.
14 Biletleme Önerilen kaynaktan ilgili konuya hazırlanması.
15 Turizmin ve havacılığın geleceği Önerilen kaynaktan ilgili konuya hazırlanması.
16-17 Final sınavı Önerilen kaynaktan ilgili konuya hazırlanması.

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar