DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Staj BAT   207 3 0 2 8

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Aygül DAYAN
Dersi Verenler
Öğr. Gör.AYGÜL DAYAN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Staj programının amacı mesleğe başlamadan önce öğrencilere kariyer alanındaki ilgilerini test etme olanağı sunmak, öğrencilerin edinilen teorik bilgileri uygulamaya aktarma becerisi ile kariyerleri alanında yetenek ve teknikler geliştirmelerini sağlamak, akademik ortamdan çalışma ortamına uyum sağlamalarına katkı yapmak sorumluluk ve etik anlayışlarını artırmaktır.
Dersin İçeriği
Staj programının amacı mesleğe başlamadan önce öğrencilere kariyer alanındaki ilgilerini test etme olanağı sunmak, öğrencilerin edinilen teorik bilgileri uygulamaya aktarma becerisi ile kariyerleri alanında yetenek ve teknikler geliştirmelerini sağlamak, akademik ortamdan çalışma ortamına uyum sağlamalarına katkı yapmak sorumluluk ve etik anlayışlarını artırmaktır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) üniversite öğreniminde elde ettikleri kuramsal bilgilerin uygulamaya dönük yansımalarını değerlendirir,
2) çeşitli veri tabanları kullanarak alana özgü bilgi kaynaklarına ulaşır
3) problem çözme kabiliyeti geliştirebilecek ve bu kabiliyetini mesleği ile ilgili değişik alanlarda kullanır
4) uygulamada karşılaştığı sorunları çözmek için tek başına ya da takım olarak seçenekler üretir
5) staj sırasında edindiği bilgileri resmi bir rapor halinde sunar
6) staj programının sonunda çalışma alanı ile ilgili yasal, mesleki ve etik çerçevede sağlam bir temel edindiğini ortaya koyar
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Ziraat teknikerliği Alanlarında yeterli kuramsal bilgilere sahip olma
2
Bahçe Bitkileri temel alanı ve ayrıca meyve, sebze, bağ ve süs bitkileri yetiştirilmesi ve ıslahı konularında yeterli kuramsal bilgiye sahip olma
3
Üretim aşamasında ekolojik koşulları da dikkate alarak en uygun yetiştirme tekniğini uygulama
4
Bahçe tarımında istenen düzeyde verim ve kalitenin elde edilmesini olumsuz etkileyebilecek çevresel, biyolojik, teknik ve ekonomik sorunların kaynağını bulma ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme
5
Meyve, sebze, bağ ve süs bitkilerini tanımlayabilme, isimlendirme ve yetiştirebilme
6
Bahçe Bitkileri alanında genetik kaynakların ve çevrenin korunması ile sürdürelebilir kullanımı için yöntemler uygulayabilme
7
Bahçe Bitkilerinin sulanması, gübrelenmesi, hastalık ve zararlılarının tanımlanması ve derim sonrası muhafazada oluşan değişimleri değerlendirme ve analiz edebilme
8
Bahçe Bitkileri alanındaki bilgileri elde etme, araştırma, değerlendirme, kayıt etme, danışmanlık ve bilirkişilik yapabilme, proje yazma ve uygulayabilme
9
Bireysel yetenekleri artırıcı farklı rolleri teşhis etmek ve üstlenmek yolu ile çalışma ekibinin bir üyesi olarak ve farklı ortamlarda başarılı bir şekilde takım çalışması yetkinliğine sahip olma
10
Amaca uygun bilgiye ulaşabilme, analitik düşünme ve planlayabilme, sorgulayıcı, araştırıcı ve yaratıcı vizyona sahip olma ve edinilen bilgileri toplum yararına kullanabilme
11
Sahada görev yapan değişik kademelerdeki kişilere bilgilerini aktarabilme, iletişim kurabilme, bilgi sunabilme; bunun dışında ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirebilme
12
Bahçe, sera ve bağ tesisi kurabilme ve işletebilme

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Staj öğrencilerinin kontrol edilmesi zorunlu yaz staj defteri fotokopisinin bulunması Tartışma
2 Birinci Staj haftası konularıyla öğrencilerinin kontrol edilmesi zorunlu yaz staj defteri fotokopisinin bulunması Tartışma
3 İkinci Staj haftası konularıyla öğrencilerinin kontrol edilmesi zorunlu yaz staj defteri fotokopisinin bulunması Tartışma
4 Üçüncü Staj haftası konularıyla öğrencilerinin kontrol edilmesi zorunlu yaz staj defteri fotokopisinin bulunması Soru-Cevap
5 Dördüncü Staj haftası konularıyla öğrencilerinin kontrol edilmesi zorunlu yaz staj defteri fotokopisinin bulunması Soru-Cevap
6 Beşinci Staj haftası konularıyla öğrencilerinin kontrol edilmesi zorunlu yaz staj defteri fotokopisinin bulunması Soru-Cevap
7 Altıncı Staj haftası konularıyla öğrencilerinin kontrol edilmesi zorunlu yaz staj defteri fotokopisinin bulunması Soru-Cevap
8 Ara Sınav sınav soruları hazırlama Yazılı Sınav
9 Vize haftası değerlendirme zorunlu yaz staj defteri fotokopisinin bulunması Tartışma
10 Dokuzuncu Staj haftası konularıyla öğrencilerinin kontrol edilmesi zorunlu yaz staj defteri fotokopisinin bulunması Tartışma
11 Onuncu Staj haftası konularıyla öğrencilerinin kontrol edilmesi zorunlu yaz staj defteri fotokopisinin bulunması Soru-Cevap
12 Onbirinci Staj haftası konularıyla öğrencilerinin kontrol edilmesi zorunlu yaz staj defteri fotokopisinin bulunması Soru-Cevap
13 Onikinci Staj haftası konularıyla öğrencilerinin kontrol edilmesi zorunlu yaz staj defteri fotokopisinin bulunması Soru-Cevap
14 Onüçüncü Staj haftası konularıyla öğrencilerinin kontrol edilmesi zorunlu yaz staj defteri fotokopisinin bulunması Soru-Cevap
15 Ondörtüncü Staj haftası konularıyla öğrencilerinin kontrol edilmesi zorunlu yaz staj defteri fotokopisinin bulunması Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları sözlü ve yazılı sınav Yazılı Sınav
Sözlü Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar