DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Bitkilerde Üreme Biyolojisi OT   106 2 2 3 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör.Dr. Burcu ÖZBEK
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bitkilerde generatif üremenin temel esasları, tozlanma, döllenme, tohum ve meyve oluşumu ile bunları etkileyen iç ve dış faktörlerin öğretilmesi
Dersin İçeriği
Bitkilerde generatif üremenin temel esasları, çiçek organlarının yapı ve fonksiyonları, eşeysel farklılıklar, tozlanma, döllenme, tohum ve meyve oluşum mekanizmaları, partenokarpi, apomiksis, kısırlık ve eşeysel uyuşmazlıklar, meyve tutumunu etkileyen faktörler, bahçe kurarken döllenme biyolojisi açısından dikkat edilmesi gereken hususlar

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Generatif üremenin temel esaslarını kavrar
2) Bahçe Bitkilerinin çiçek yapıları ve cinsiyet dağılımı hakkında bilgi sahibi olur
3) Tozlanma, döllenme, tohum ve meyve oluşum mekanizmasını açıklayabilir
4) Meyve tutumunu etkileyen iç ve dış faktörleri açıklayabilir
5) Bahçe kurarken döllenme biyolojisi açısından dikkat edilecek hususları kavrar
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Ziraat teknikerliği Alanlarında yeterli kuramsal bilgilere sahip olma Bahçe Bitkileri temel alanı ve ayrıca meyve, sebze, bağ ve süs bitkileri yetiştirilmesi ve ıslahı konularında yeterli kuramsal bilgiye sahip olma
2
üretim aşamasında ekolojik koşulları da dikkate alarak en uygun yetiştirme tekniğini uygulama
3
Organik tarımda istenen düzeyde verim ve kalitenin elde edilmesini olumsuz etkileyebilecek çevresel, biyolojik, teknik ve ekonomik sorunların kaynağını bulma ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme
4
Meyve, sebze, bağ ve süs bitkilerini tanımlayabilme, isimlendirme ve yetiştirebilme Bahçe Bitkileri alanında genetik kaynakların ve çevrenin korunması ile sürdürelebilir kullanımı için yöntemler uygulayabilme Bahçe Bitkilerinin sulanması, gübrelenmesi, hastalık ve zararlılarının tanımlanması ve derim sonrası muhafazada oluşan değişimleri değerlendirme ve analiz edebilme
5
Organik tarım alanındaki bilgileri elde etme, araştırma, değerlendirme, kayıt etme, danışmanlık ve bilirkişilik yapabilme, proje yazma ve uygulayabilme Bireysel yetenekleri artırıcı farklı rolleri teşhis etmek ve üstlenmek yolu ile çalışma ekibinin bir üyesi olarak ve farklı ortamlarda başarılı bir şekilde takım çalışması yetkinliğine sahip olma
6
Amaca uygun bilgiye ulaşabilme, analitik düşünme ve planlayabilme, sorgulayıcı, araştırıcı ve yaratıcı vizyona sahip olma ve edinilen bilgileri toplum yararına kullanabilme
7
Sahada görev yapan değişik kademelerdeki kişilere bilgilerini aktarabilme, iletişim kurabilme, bilgi sunabilme; bunun dışında ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirebilme
8
Bahçe, sera ve bağ tesisi kurabilme ve işletebilme

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Vegetatif ve generatif üreme, çiçeğin morfolojik yapısı Ders notundaki ilgili konular Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
2 Çiçek organlarının anatomik yapısı Ders notundaki ilgili konular Anlatım
Soru-Cevap
3 çiçeklerde ve bitkilerde cinsiyet dağılımı (erselik çiçekler, eksik organlı çiçekler; monoklin, diklin, monoik, dioik kavramları) Ders notundaki ilgili konular
4 Çiçeklerde tozlanma (Kendine tozlanma, yabancı tozlanma, kendileme, melezleme) Ders notundaki ilgili konular
5 Tozlanma başarısı ve çim borusu büyümesini etkileyen faktörler. Ders notundaki ilgili konular Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
6 Çiçek tozu çim borusu gelişimi ve etkileyen faktörler Ders notundaki ilgili konular Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
7 Döllenme, embriyo, endosperm ve tohum oluşumu, tohum ve meyve oluşum mekanizması, gerçek ve yalancı meyve kavramları Ders notundaki ilgili konular Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
8 Çift tohum - ikiz embriyo oluşumları, boş tohum, abortif tohum, çoklu meyve oluşumu Ders notundaki ilgili konular Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
9 ARA SINAV Ara sınava kadar işlenmiş konuları verilen ders notu ve sunulardan çalışarak sınava hazırlanmak Yazılı Sınav
10 Bitkilerde kısırlık ve eşeysel uyuşmazlıklar Ders notundaki ilgili konular Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
11 Partenokarpi ve stenospermokarpi kavramları Ders notundaki ilgili konular Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
12 Apomiksis, ksenie ve metaksenie kavramları Ders notundaki ilgili konular Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
13 Bitkilerde çiçek ve meyve dökümleri(Döküm tipleri, nedenleri, zamanları) Ders notundaki ilgili konular Anlatım
Soru-Cevap
14 Meyve tutumunu etkileyen faktörler Ders notundaki ilgili konular Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
15 Bahçe kurarken döllenme biyolojisi açısından dikkat edilmesi gereken noktalar Ders notundaki ilgili konular Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
16-17 FİNAL Dönem sonuna kadar işlenmiş konuları verilen ders notu ve sunulardan çalışarak sınava hazırlanmak Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar