DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Dendrometri ORS   223 3 3 3 3

Ön Koşul Dersleri Yüz yüze
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Durmuş ÇETİNKAYA
Dersi Verenler
Öğr. Gör.DURMUŞ ÇETİNKAYA1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Ağacın gövdesinin parçaları olan odunun, ağacın ve meşcerenin ölçülmesi,ağac ve meşcerenin yaşının bulunması, artımın kestirilmesi gibi konuları ele alır ve de teknik ormancılığa başlanılan yıllardan itibaren gelişen teknoloji ve bilgi düzeyine koşut olarak sürekli değişmesini, gelişmesini ve de önemini sürdürmesini sağlamaktır.
Dersin İçeriği
Orman ürün ve hizmetlerinin ölçme tekniğini geliştirmek ve öğretmektir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Dendrometrinin araştırma yöntemini, diğer bilim dalları ile olan ilişkisini öğrenir.
2) Ölçü birimlerini ve hata çeşitlerini öğrenir.
3) Odun çeşitlerini, gövde biçimlerini, gövdenin sayısal ve oransal tanımını öğrenir.
4) Odunun ster ile ölçülmesini, tartılmasını, kabuk miktarının hesaplanmasını, hata kaynakları ve miktarının bulunmasını öğrenir.
5) Ağaç boyutlarının ölçülmesini, dikili gövde hacminin bulunmasını, dikili ağacın kök, dal, kabuk ve odun sınıflarına göre hacminin ve değerinin kestirilmesini öğrenir.
6) Dikili ağaçların ağırlığının, yaşının ve artım miktarlarının bulunmasını öğrenir.
7) Orman envanteri düzenlenmesi ve istatistik değerlendirilmesi ile örnekleme yöntemleri hakkında yeterli bilgileri öğrenir.
8) Meşcere kavramı, örnek nokta, uzunluk, alan ve hacim birimleri, örnek alan şekli ve büyüklüğü hakkında gerekli bilgiler öğrenir.
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Ormancılık ve Orman Ürünleri alanları ile ilgili temel bilgileri ve genel kavramları açıklar.
2
Ulusal ve Uluslararası ormancılık politikalarını, yasaları ve yükümlülükleri kavrar.
3
Ormancılık uygulamaları için çağdaş teknolojiden ve uygun yöntemlerden yaralanır, ormancılık hizmetleri ile ilgili gerekli araç ve gereçleri kullanır.
4
Ormancılık ve orman ürünleri ile ilgili yasalara uygun davranır ve alanında edindiği bilgi ve beceriler ile yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir.
5
Bitkilerde hücre ve organ yapısı, yaşamsal faaliyetler, bitki-su-toprak ilişkisi, meteorolojik olaylar, ekoloji ve çevre sorunları ile ilgili temel bilgiye sahip olur.
6
Analitik düşünebilir, ormancılık ve orman ürünleri alanında çalışma sahasındaki işi ile ilgili bilgiler toplar, analiz eder ve elde ettiği bilgileri uygulamaya aktarır
7
Güncel olay ve gelişmelere duyarlıdır ve bu gelişmeleri izleyerek etkin bir şekilde kullanır
8
Meslek alanı ile ilgili araştırma yapmak bilgi toplar, rapor haline getirir, ayrıca bu raporu hizmet verdiği kurum ve kişilere açık bir şekilde sözlü veya yazılı olarak anlatır, takım çalışması yapar
9
Bir orman ürünü olan odundan üretilen ahşap esasları ürünlerin elde etme teknolojilerini açıklayabilir ve bu tesislerde yönetici olarak çalışabilir
10
Asli ve tali orman ağaçlarının dikimi, yetiştirilmesi, bakımı, kesimi, üretimi, taşınması, depolanması işlemlerinin yapar.
11
Sorumluluğu altında çalışanları bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun olarak birlikte hareket eder
12
Odun ve Odun dışı orman ürünleri üretim teknolojileri alanında yeterli bilgiye sahiptir ve bu ürünlerin işlendiği tesislerde ekip lideri olarak çalışabilir.
13
Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilgiye sahip olu
14
Bilgisayar ve internet teknolojilerini kullanarak kurumsal bilgiyi oluşturma, düzenleme, iletme, saklama, sunma ve paylaşma becerilerini kullanır
15
Bir yabancı dili A2 genel düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri takip eder ve meslektaşlarıile yeterli düzeyde iletişim kurar
16
Ormanların geliştirilmesi usulsüz ve kanunsuz müdahalelere, tabii afetlere, yangınlara, muhtelif orman zararlılarına karşı koruma ve gerekli kontrolleri yaptırır.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Dendrometrinin tanımı, görevi ve konusu Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
2 Odun çeşitleri ve özellikleri Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
3 Yuvarlak odunlarda çap, uzunluk ve hacim belirlenmesi Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
4 Şekli düzgün olmayan odunların hacminin bulunması Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
5 İstif odunlarının hacminin belirlenmesi Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
6 Ağaçta çap ve boy ölçümü Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
7 Ağacın çapı ölçülürken dikkat edilmesi gereken konular Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
8 Ara Sınav Ders notları çalışılmalıdır Yazılı Sınav
9 Ağaçta hacim ölçümü Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
10 Ağaçta yaş ölçümü Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
11 Meşcerenin yaşının bulunması Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
12 Bir ağaçta artım miktarının belirlenmesi Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
13 Orman emvanteri ve meşcere ölçümü Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
14 Meşcerede yapılan ölçümler Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
15 Günübirlik arazi Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ders notları çalışılmalıdır Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders NotuÖğretim elemanı tarafından hazırlanan ders notları.
Diğer Kaynaklar
Dendrometri, Prof. Dr. Ünal Eler, Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta, 2013