DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
CBS' de Programlama CBS   221 3 2 2 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Mehmet Akif ERDOĞAN
Dersi Verenler
Öğr. Gör.MEHMET AKİF ERDOĞAN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Problemin çözümü ile ilgili algoritma mantığının kavranması, algoritma yapılarını akış şemalarıyla gösterebilme, oluşturulan algoritmanın yazılacağı programlama ortamının kullanımını ve kod yazım kurallarını öğrenme, değişkenler, kontrol deyimleri ve döngüler yapısının kavranması, diziler ve alt programlar yapısının mantığını öğrenme konularında bilgi ve beceri kazandırmak
Dersin İçeriği
Algoritma kavramı, algoritma ve programlama mantığı, algoritmalar, akış diyagramları, Python Programlama dili geliştirme ortamı, Python programlama dili ile program geliştirme

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) CBS ve programlama temellerinin kavranması
2) Temel programlama dillerinin algılanması
3) Python programlama dili hakkında genel bilgi sahibi olma
4) Temel konumsal kod yazımına hakim olma
5) Temel konumsal kod oluşturabilme becerisi edinme
6) Tablosal kodlar oluşturabilme
7) Veri tanımlama ve listeleme kodları oluşturabilme
8) Ara Sınav
9) Programlamada haritalama modülüne hakim olma
10) Programlamada haritalama modülü kulanabilme
11) Python kodlarını ArcGIS'e ekleme ve çalıştırabilme becerisi edinme
12) Konumsal kodları otomatize edebilme becerisi edinme
13) Temel konumsal kod tasarlayabilme
14) Temel konumsal kod yazabilme
15) Temel konumsal kodları farklı ortamlarda çalıştırabilme


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Matematik, fen bilimleri ve kendi alanları ile ilgili konularda yeterli alt yapıya sahip olmak.
2
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, çözüm önerileri geliştirebilme becerisine sahip olmak.
3
Coğrafi Bilgi Sistemleri ile ilgili kavramları bilir, Coğrafi Bilgi Sistemlerinin kullanıldığı programları bilir.
4
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincini, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisini kazandırmak.
5
Sanayi ve hizmet sektöründeki üretim süreçlerini izleyerek uygulama becerisine sahip olmak.
6
Alanıyla ilgili mesleki plan ve projelerin çizimlerini gerçekleştirme becerisi kazanır.
7
Mesleğine yönelik işletmelerin kurumsal yapılarını tanır ve girişimci ruha sahip olur.
8
Coğrafi Bigi Sistemleri alanında bağımsız olarak öğrenmeyi ve öğrendiklerini uygulayabildiğini gösterme ve bağımsız davranma risk alma becerisine sahip olma.
9
Alanı ile ilgili gerekli olan modern teknikleri, araçları ve bilişim teknolojilerini belirleme ve etkin kullanabilmek.
10
Coğrafi Bilgi Sistemleri kullanımı ve proje üretimi hakkında bilgi sahibidir ve bu bilgileri uygulayabilir.
11
Bilgisayar destekli çizim ve alanı ile ilgili simülasyon programları kullanarak tasarım yapma ve mesleki plan ve projelerin çizimlerini gerçekleştirme becerisi kazanır.
12
Tarihi değerlere saygılı, sosyal sorumluluk, evrensel, toplumsal ve mesleki etik bilincine sahip olmak.
13
Etkili iletişim kurma tekniklerine hâkim ve alanındaki yenilikleri takip edebilecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olmak.
14
Coğrafi Bilgi Sistemleri ile ilgili sorunlarda çözüm üretebilme, takımlarda sorumluluk alabilme veya bireysel çalışma yapabilme becerisi ile donatılmış olur.
15
İş güvenliği, işçi sağlığı ve çevre koruma bilgisi ve bilincine sahip olmak.
16
Alanının gerektirdiği temel düzeyde bilgisayar yazılım ve donanımlarını kullanabilme becerisine sahip olmak.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 CBS ve Programlama Temelleri Literatür okuma
2 Temel Programlama Dilleri Literatür okuma ve ders tekrarı
3 Python ile Programlama Literatür okuma ve ders tekrarı
4 Temel konumsal kod yazımları Literatür okuma ve ders tekrarı
5 Temel konumsal kod yazımları Literatür okuma ve ders tekrarı
6 Tablosal kodlar yazma Literatür okuma ve ders tekrarı
7 Veri tanımlama ve listeleme Literatür okuma ve ders tekrarı
8 Ara Sınav Literatür okuma ve ders tekrarı
9 Haritalama Modülü Literatür okuma ve ders tekrarı
10 Haritalama Modülü Literatür okuma ve ders tekrarı
11 Python kodlarını ArcGIS'e ekleme ve çalıştırma Literatür okuma ve ders tekrarı
12 Konumsal kodları otomatize etme Literatür okuma ve ders tekrarı
13 Vektör İçerikli Kodlama Literatür okuma ve ders tekrarı
14 Raster İçerikli Kodlama Literatür okuma ve ders tekrarı
15 Arayüz Geliştirme Literatür okuma ve ders tekrarı
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Literatür okuma ve ders tekrarı

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar