DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Fizik ETS   104 2 2 2.5 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Nazım AKSAKER
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı öğrencilerin temel fizik konularına ilişkin kavramları ve ilkeleri anlamalarına yardımcı olmaktır. Ayrıca bu derste öğrencilerin fizikle ilgili kavram ve ilkelerin günlük hayattaki uygulanmasına dair bir anlayış oluşturmalarına yardımcı olmak amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği
Vektörler, fizikteki temel büyüklükler, birim sistemleri, bir ve iki boyutta hareket, Newton kanunları, iş - enerji korunumu yasaları, doğrusal momentum ve çarpışmalar, grafik çizme ve okuma.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Fiziğin temel kavram ve ilkelerini kavrar
2) Fizikteki temel büyüklükleri ve birim sistemlerini tanır.
3) Fiziksel büyüklükleri karşılaştırır.
4) Vektörleri çözümler.
5) Kuvvet kavramını uygular.
6) Bir boyutta hareketin özelliklerini analiz eder.
7) İki boyutta hareketin özelliklerini analiz eder.
8) Newton kanunlarını tanır.
9) İş ve enerji kavramları arasındaki ilişkiyi kavrar.
10) Enerjinin korunumunu gösterir.
11) Momentum kavramını analiz eder.
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Matematik, fen bilimleri ve kendi alanları ile ilgili konularda yeterli alt yapıya sahip olmak.
2
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, çözüm önerileri geliştirebilme becerisine sahip olmak.
3
Elektronik ile ilgili kavramları bilir, elektronik devre elemanlarını tanır, Elektronik devre elemanlarını ilgili devrede kullanır ve elektriksel ölçmeleri yapabilir.
4
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincini, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisini kazandırmak.
5
Sanayi ve hizmet sektöründeki üretim süreçlerini izleyerek uygulama becerisine sahip olmak.
6
Alanıyla ilgili mesleki plan ve projelerin çizimlerini gerçekleştirme becerisi kazanır.
7
Mesleğine yönelik işletmelerin kurumsal yapılarını tanır ve girişimci ruha sahip olur.
8
Elektronik Teknolojisi alanında bağımsız olarak öğrenmeyi ve öğrendiklerini uygulayabildiğini gösterme ve bağımsız davranma risk alma becerisine sahip olma.
9
Alanı ile ilgili gerekli olan modern teknikleri, araçları ve bilişim teknolojilerini belirleme ve etkin kullanabilmek.
10
Elektrik motorları, güç elektroniği, sensörler, Sensörler, transduserler, PLC, mikroişlemciler, sayısal elektronik, analog elektronik hakkında bilgi sahibidir ve bu bilgileri uygulayabilir.
11
Bilgisayar destekli çizim ve alanı ile ilgili simülasyon programları kullanarak tasarım yapma ve mesleki plan ve projelerin çizimlerini gerçekleştirme becerisi kazanır.
12
Tarihi değerlere saygılı, sosyal sorumluluk, evrensel, toplumsal ve mesleki etik bilincine sahip olmak.
13
Etkili iletişim kurma tekniklerine hâkim ve alanındaki yenilikleri takip edebilecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olmak.
14
Elektronikle ilgili sorunlarda çözüm üretebilme, takımlarda sorumluluk alabilme veya bireysel çalışma yapabilme becerisi ile donatılmış olur.
15
İş güvenliği, işçi sağlığı ve çevre koruma bilgisi ve bilincine sahip olmak.
16
Alanının gerektirdiği temel düzeyde bilgisayar yazılım ve donanımlarını kullanabilme becerisine sahip olmak.
17
Elektronik devrelerin arıza analizinde ölçme aygıtlarını etkin bir şekilde kullanır ve elde ettiği verilerin analizini yaparak arıza ve bakım işlemlerini gerçekleştirir.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Temel Büyüklükler Konu ile ilgili araştırma
2 Birim Sistemleri ve Birim Dönüşümleri Konu ile ilgili araştırma
3 Vektörler Konu ile ilgili araştırma
4 Bir Boyutta Hareket Konu ile ilgili araştırma
5 İki Boyutta Hareket Konu ile ilgili araştırma
6 Kuvvetler Konu ile ilgili araştırma
7 Merkezcil Kuvvet ve Yerçekimi Kuvveti Konu ile ilgili araştırma
8 Ara Sınav Konu ile ilgili araştırma
9 Newton Kanunları Konu ile ilgili araştırma
10 İş ve enerji Konu ile ilgili araştırma
11 Enerjinin korunumu Konu ile ilgili araştırma
12 Etki ve Lineer Momentum Konu ile ilgili araştırma
13 Tork ve Açısal Momentum Konu ile ilgili araştırma
14 Geometrik Optik Konu ile ilgili araştırma
15 Keşifler ve Projeler Konu ile ilgili araştırma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Konu ile ilgili araştırma

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar