Amaçlar

Programın temel amacı, mezunların, doğal ve uygulamalı bilimlerin bilimsel yöntemlerini uygulayarak arkeolojik sorunlara çözüm getirmeyi amaçlamaktadır. Tarihin araştırılması ve anlaşılması, soyut çalışan bilim adamları ve arkeologlar arasındaki işbirliği ile yeni bir boyut kazanmıştır. Böylece analizler sayesinde arkeolojik kalıntıların ve malzemelerin tanımlanması ve tarihlendirilmesi yapılabilmektedir.

Hedefler

Arkeometri, genel olarak, organik ve inorganik malzemelerin tarihlendirilmesi, eski ve tarihi teknolojilerin incelenmesi, jeoarkeolojik araştırmalar, maden araştırmaları, biyolojik materyal çalışmaları, in-situ yada müzelerde yer alan eserlerin korunması, matematiksel ve istatistiksel yöntemlerin arkeolojik materyallere uygulanması çalışmalarını hedeflemektedir.