Ders Planı - AKTS Kredileri
* Bu ders planı tablosunda gösterilen dersler öğrenci işlerindeki güncel ders plan bilgilerini göstermektedir.

** İlgili dönemde zorunlu dersler mutlaka açılırken, seçmeli, teknik seçmeli ve sosyal seçmeli derslerin açılması tercih ve kontenjan durumuna bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.

Her hangi bir dersin amaç, öğrenme kazanımları vs. detay bilgilerini görmek için aşağıdaki tabloda dersin ismine tıklayınız.


1. Yarıyıl Ders Planı
Kodu Ders Tür Dil Ders Süresi Kredi AKTS
BYE ARK1 Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği Zorunlu 3 3 6
YLARK 201 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu Türkçe 5 0 6
- SEÇİMLİK 1 Seçmeli - - - 6
- SEÇİMLİK 2 Seçmeli - - - 6
- SEÇİMLİK 3 Seçmeli - - - 6
AKTS kredisi toplamı : 30

1. Yarıyıl Seçmeli Ders Listesi
Kodu Ders Dil Ders Süresi Kredi AKTS
ARK 001 Roma Döneminde Kilikya Bölgesi Arkeolojisi Türkçe 4 4 6
ARK 003 Yakındoğu Paleotiğindeki Tartışmalı Durumlar Türkçe 4 4 6
ARK 005 Tarihlendirme Yöntemleri Türkçe 3 3 6
ARK 007 Arkeometride Kimyasal method ve Teknikler 1 Türkçe 4 4 6
ARK 009 Batı Anadolu Arkeolojisi Türkçe 4 4 6
ARK 501 Arkeometri Türkçe 3 3 9
ARK 505 Teknoloji Tarihi Türkçe 3 3 6
ARK 507 Bilim Felsefesi Türkçe 3 3 6
ARK 509 Malzemenin Evrimi Türkçe 3 3 6
ARK 511 Arkeometride Mikroskopik Analizler Türkçe 3 3 6
ARK 513 Jeolojik ve Jeokimyasal Yöntemlerin Arkeometriye Uygulanması Türkçe 3 3 6
ARK 529 Arkeolojik Eserlerin Yapımında Kullanılan Doğal Hammaddeler I Türkçe 3+1 3.5 6
ARK 539 Genel Arkeoloji Türkçe 4 4 6
ARK 541 M.Ö. II.Bin Yılda Kizzuvatna Arkeolojisi Türkçe 4 4 6
ARK 547 Eskiçağ Dillerinin Tarihsel Gelişimi Türkçe 4 4 62. Yarıyıl Ders Planı
Kodu Ders Tür Dil Ders Süresi Kredi AKTS
YLARK 202 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu Türkçe 5 0 6
YLARKS 102 Seminer Zorunlu Türkçe 0 0 6
- SEÇİMLİK 1 Seçmeli - - - 6
- SEÇİMLİK 2 Seçmeli - - - 6
- SEÇİMLİK 3 Seçmeli - - - 6
AKTS kredisi toplamı : 30

2. Yarıyıl Seçmeli Ders Listesi
Kodu Ders Dil Ders Süresi Kredi AKTS
ARK 002 Bilim Tarihi Türkçe 3 3 6
ARK 004 Arkeolojik Malzemeler ve Özellikleri Türkçe 3 3 6
ARK 006 Paleoiklim ve Sosyal Değişim Türkçe 4 4 6
ARK 008 Arkeometride Kimyasal method ve Teknikler 2 Türkçe 4 4 6
ARK 010 Spektroskobik Yöntemler (Methods of Spectroscopy) Türkçe 3 3 6
ARK 012 Anadolu Maden Gelişimi ve Teknolojisi Türkçe 4 5 6
ARK 014 Anadolu'nun tarihi Coğrafyası Türkçe 4 4 6
ARK 504 Arkeometri ve Yer Bilimleri Türkçe 4 4 6
ARK 510 Arkeometride Araştırma Yaklaşımları Türkçe 3 3 6
ARK 518 Jeolojik ve Jeokimyasal Yöntemlerin Arkeometriye Uygulanması II Türkçe 3 3 6
ARK 526 Arkeolojik Eserlerin Yapımında Kullanılan Doğal Hammaddeler II Türkçe 3+1 3.5 6


3. Yarıyıl Ders Planı
Kodu Ders Tür Dil Ders Süresi Kredi AKTS
YLARK 203 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu Türkçe 5 0 6
YLARKT 301 Tez Çalışması Zorunlu Türkçe 0 0 24
AKTS kredisi toplamı : 30


4. Yarıyıl Ders Planı
Kodu Ders Tür Dil Ders Süresi Kredi AKTS
YLARK 204 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu Türkçe 5 0 6
YLARKT 302 Tez Çalışması Zorunlu Türkçe 0 0 24
AKTS kredisi toplamı : 30


   Üniversite Tanımlı Dersler    Fakülte/MYO/ENS Tanımlı Dersler    Bölüm Tanımlı Dersler