Gösterim Biçimi

Dersler ile Program Öğrenme Kazanımları İlişkileri
Ders ÖK1 ÖK2 ÖK3 ÖK4 ÖK5 ÖK6 ÖK7 ÖK8
Anadolu'nun tarihi Coğrafyası
(ARK014)
- - - - - - - -
Arkeolojik Eserlerin Yapımında Kullanılan Doğal Hammaddeler I
(ARK529)
3 4 4 5 5 3 5 4
Arkeolojik Eserlerin Yapımında Kullanılan Doğal Hammaddeler II
(ARK526)
3 4 4 5 5 3 5 4
Arkeolojik Malzemeler ve Özellikleri
(ARK004)
3 2 2 2 5 5 5 3
Arkeometri
(ARK501)
5 5 4 5 4 5 4 5
Arkeometri ve Yer Bilimleri
(ARK504)
5 3 3 4 4 5 3 5
Arkeometride Araştırma Yaklaşımları
(ARK510)
3 4 4 5 5 3 5 4
Arkeometride Kimyasal method ve Teknikler 1
(ARK007)
4 5 4 4 3 3 1 4
Arkeometride Kimyasal method ve Teknikler 2
(ARK008)
2 4 5 3 4 4 4 3
Arkeometride Mikroskopik Analizler
(ARK511)
3 5 3 5 2 5 2 5
Genel Arkeoloji
(ARK539)
4 2 2 1 3 3 3 3
Jeolojik ve Jeokimyasal Yöntemlerin Arkeometriye Uygulanması
(ARK513)
5 5 4 2 5 5 3 4
Jeolojik ve Jeokimyasal Yöntemlerin Arkeometriye Uygulanması II
(ARK518)
5 5 4 2 4 5 4 5
M.Ö. II.Bin Yılda Kizzuvatna Arkeolojisi
(ARK541)
4 4 3 1 3 2 5 4
Malzemenin Evrimi
(ARK509)
3 4 4 5 5 3 5 4
Paleoiklim ve Sosyal Değişim
(ARK006)
4 2 1 1 5 5 4 5
Roma Döneminde Kilikya Bölgesi Arkeolojisi
(ARK001)
5 2 2 - 5 5 5 5
Seminer
(YLARKS102)
4 2 2 - 4 3 3 1
Spektroskobik Yöntemler (Methods of Spectroscopy)
(ARK010)
3 4 4 4 3 4 4 3
Tarihlendirme Yöntemleri
(ARK005)
3 4 4 4 3 4 4 3
Teknoloji Tarihi
(ARK505)
3 4 4 5 5 3 5 4
Tez Çalışması
(YLARKT301)
4 4 4 2 3 2 5 2
Tez Çalışması
(YLARKT302)
4 4 4 2 3 2 5 1
Uzmanlık Alan Dersi
(YLARK201)
5 4 4 5 5 4 5 5
Uzmanlık Alan Dersi
(YLARK202)
5 4 4 5 5 4 5 5
Uzmanlık Alan Dersi
(YLARK203)
5 4 4 5 5 4 5 5
Uzmanlık Alan Dersi
(YLARK204)
5 4 4 5 5 4 5 5
Yakındoğu Paleotiğindeki Tartışmalı Durumlar
(ARK003)
4 2 1 1 5 5 4 5
İlişkili ders sayısı / 28 27 27 27 25 27 27 27 27
İlişki ağırlığı 1061009288113103113106
* İlişki düzeyleri 0 (yok) ve 5 (en yüksek) arasında ifade edilmiştir