Gösterim Biçimi

TEMEL ÖĞRENME KAZANIMLARI
BİLGİ

Kuramsal, Olgusal

- Güncel araştırma yöntemleri hakkında bilgi sahibi olabilmek, bilgiyi değerlendirebilmek.

- Analitik yöntemleri uygulayabilmek

BECERİLER

Bilişsel, Uygulamalı

- Analiz sonuçlarını bilişim teknolojisi ile açıklayabilmek

- Mikroskopik çalışmaları yapabilmek

YETKİNLİKLER

Bağımsız Çalışabilme ve
Sorumluluk Alabilme Yetkinliği


- Disiplinler arası ve farklı alanlardan kişiler ile çalışabilme yetkinliği kazanmak

Ögrenme Yetkinligi

- Arkeolojik buluntular ve kazı alanında yer alan Arkeo toprakların oluşumu ve çevre ile ilişkilerinin üzerine tartışmalara katılabilmek ve fikirlerini aktarabilmek

Iletisim ve Sosyal Yetkinlik

- Çalışmaların süreç ve sonuçlarını farklı disiplinlerdeki araştırmacılar ile ulusal ve uluslar arası çalışma ortamlarında yazılı ve sözlü olarak aktarabilmek

Alana Özgü Yetkinlik

- Kazı alanlarından çıkan arkeolojik buluntuların ve toprakların arkeo-çevre özelliklerinin doğa ve fen bilimlerinin yardımı ile arkeometrik ölçümlerini yapabilmek