Özel Kabul Koşulları:

Bu programa öğrenciler "Ç.Ü. Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği" çerçevesinde ALES, Lisans mezuniyet not ortalaması ve mülakat sınavının birlikte değerlendirilmesi sonucunda kendi alanında veya ilgili alanlarda lisansüstü programlarda eğitimlerine devam edebilirler. Adayların Sanat ve Sosyal Bilimler, Mühendislik, Mimarlık ve Eğitim Fakülteleri bölümünde lisans diplomasına sahip olmaları gerekmektedir.