Program Hakkında Bilgi

Arkeometri programı, Çukurova Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Mühendislik Fakültesi ve Güzel Sanatlar Fakültesi tarafından ortaklaşa yürütülmektedir. Program, sosyal bilimler altyapısına sahip öğrencilerin arkeometri için geçerli olan bilimsel ve uygulamalı bilimleri bilimsel yöntemlerini öğrenirken, arkeoloji biliminde fen ve mühendislik arka plan öğrencilerine eğitim verebilecek şekilde tasarlanmıştır. Arkeometri programında yer alan bölümlerin araştırma laboratuvarları mevcuttur. Arkeometri programındaki güncel araştırmalar, inorganik materyallerin tarihlendirilmesi, eski ve tarihi teknolojinin araştırılması, jeoarkeolojik çalışmalar, in-situ ve müzelerde yer alan eserlerin korunması ve restorasyon çalışmaları konularının çoğunu kapsamaktadır.
Program ISCED Kodu

Programın Kredisi

120
Programın Süresi

2 Yıl
Programın Özellikleri ve Tanımı

Arkeometrik çalışmalar, evrensel bir kronoloji, üretimin kökenleri ve eserlerin üretim teknolojilerinin anlaşılmasına (eserlerin nerede yapıldığı, nasıl yapıldığı ve ne için kullanıldığı vb.) yardımcı olur. Arkeometrik çalışmalar aynı zamanda geçmiş tabiat, iklimler, flora ve faunanın yanı sıra, insanın kendisi, arkeolojik yerleşim yerleri ve ölü gömme gelenekleri hakkında da bilgi verir. Ayrıca arkeolojik materyallerin süreç içinde gördüğü ve göreceği zararları en aza indirgemek için yeni koruma yöntemleri geliştirir.
Egitim Şekli

Tam zamanlı program