Ders Planı - AKTS Kredileri
* Bu ders planı tablosunda gösterilen dersler öğrenci işlerindeki güncel ders plan bilgilerini göstermektedir.

** İlgili dönemde zorunlu dersler mutlaka açılırken, seçmeli, teknik seçmeli ve sosyal seçmeli derslerin açılması tercih ve kontenjan durumuna bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.

Her hangi bir dersin amaç, öğrenme kazanımları vs. detay bilgilerini görmek için aşağıdaki tabloda dersin ismine tıklayınız.


1. Yarıyıl Ders Planı
Kodu Ders Tür Dil Ders Süresi Kredi AKTS
BK 003 Fitopatolojide Sanitasyon Zorunlu Türkçe 3 3 6
BK 004 Subtropik bitki virüs hastalıkları ve aphid ilişkisi Zorunlu Türkçe 3 3 6
BK 005 Hastalıktan ari üretim materyali elde etme teknikleri Zorunlu Türkçe 3 3 6
BK 006 Bitkilerde görülen Spiroplasma hastalıkları, epidemiyolojisi, tanısı ve kontrolü Zorunlu Türkçe 3 3 6
BK 007 Hastalık ve Bitki Besleme İlişkisi Zorunlu Türkçe 3 3 6
BK 027 Bitki Fungal Hastalıklarının Klasik ve Moleküler Yöntemlerle Tanılanması Zorunlu Türkçe 3 3 6
BK 029 Hasat Sonu Hastalıklar Zorunlu Türkçe 3 3 6
BK 031 Zehirli Yabancı Otlar Zorunlu Türkçe 2 2 6
BK 036 Yabancı Otlar ve Ekim Nöbeti Zorunlu Türkçe 2 2 6
BK 049 Mikolojide Biyoteknolojik Yöntemlerin Kullanılması Zorunlu Türkçe 3 3 6
BK 050 Ekosistemde Yabancı Ot-Hastalık-Böcek İlişkisi Zorunlu Türkçe 2 2 6
BYE BK1 Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği Zorunlu Türkçe 3 3 6
BYE BK2 Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği Zorunlu Türkçe 3 3 6
YLBK 201 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu Türkçe 5 0 6
YLBK 202 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu Türkçe 5 0 6
YLBK 203 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu Türkçe 5 0 6
YLBK 204 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu Türkçe 5 0 6
YLBKS 101 Seminer Zorunlu Türkçe 0 0 6
YLBKS 102 Seminer Zorunlu Türkçe 0 0 6
YLBKT 301 Tez Çalışması Zorunlu Türkçe 0 0 24
YLBKT 302 Tez Çalışması Zorunlu Türkçe 0 0 24
AKTS kredisi toplamı : 162 *

1. Yarıyıl Seçmeli Ders Listesi
Kodu Ders Dil Ders Süresi Kredi AKTS
BK 014 Bitki Patolojisinde Özel Konular Türkçe 2 2 6
BK 018 Yabancı Ot Ekolojisi Türkçe 2 2 6
BK 037 Entomolojide Moleküler Yöntemler Türkçe 3 3 6
BK 041 Bitkilerde Hastalık Oluşturan Viroidler ve Tanılama Yöntemleri Türkçe 2 2 6
BK 042 Akaroloji Türkçe 2+1 2.5 6
BK 044 Nematolojide Denemelerin Kurulması ve Değerlendirilmesi II Türkçe 4 4 6
BK 045 Nematolojide Denemelerin Kurulması ve Değerlendirilmesi I Türkçe 4 4 6
BK 501 Canlılarda Enerji Mekanizması Türkçe 2 2 6
BK 502 Böceklerin Toplanması ve Kolleksiyonu Türkçe 2+2 3 6
BK 503 Entomolojide Özel Araştırma Yöntemleri I Türkçe 2 2 6
BK 504 Entomolojide Özel Araştırma Yöntemleri II Türkçe 2 2 6
BK 505 Böceklerin Sınıflandırılması I Türkçe 4 4 6
BK 506 Böceklerin Sınıflandırılması II Türkçe 4 4 6
BK 508 Yabancı Ot Araştırma Yöntemleri Türkçe 4 4 6
BK 510 Bitki Virüs Hastalıklarının Tanılanmasında Kullanılan Yöntemler Türkçe 2+2 3 6
BK 511 Bitki Patolojen Bakterilerinin Tanımı İçin Teknikler I Türkçe 3 3 6
BK 520 Fitopatolojide Bilgisayar ve Donanımı Kullanımı Türkçe 4 4 6
BK 521 Turunçgil Patolojisi Türkçe 4 4 6
BK 523 Agroekoloji ve Ekolojik Tarımda Bitki Koruma Türkçe 3 3 6
BK 526 Fitopatolojide Seroloji Türkçe 3 3 6
BK 527 Yabancı ot Sistematiği Türkçe 3 3 6
BK 528 Entomolojide Denemelerin Kurulması ve Değerlendirilmesi II Türkçe 4 4 6
BK 531 Herbolojide Ekolojik Verilerin Toplanması ve Değerlendirilmesi Türkçe 2 2 6
BK 533 Fitopatolojide Temel Laboratuvar Teknikleri Türkçe 2+2 3 6
BK 534 Bitkilerde Patojen Toprak Kökenli Funguslar Türkçe 2+2 3 6
BK 535 Entomolojide Denemelerin Kurulması ve Değerlendirilmesi I Türkçe 4 4 6
BK 540 Genel Moleküler Biyoloji Türkçe 4 4 6
BK 551 Bitki Patojen Funguslarının Laboratuvar Teknikleri Türkçe 2+2 3 6
BK 553 Antagonistlerin Bitki Patolojisindeki Rolleri Türkçe 3 3 6
BK 558 Moleküler Viroloji Türkçe 3 3 6
BK 560 Fitopatolojide Özel Araştırma Yöntemleri II Türkçe 3 3 6
BK 562 Bitki Hastalıkları Mücadelesinde Kullanılan Kimyasallar Türkçe 3 3 6
BK 563 Fitopatolojide Özel Araştırma Yöntemleri I Türkçe 3 3 6
BK 564 Entomolojide Örnekleme Yöntemleri Türkçe 2+2 3 6
BK 565 Bitki Virüs Hastalıklarının Kontrolu Türkçe 3 3 6
BK 566 Yabancı Otların Alternatif Kontrol Yöntemleri ve Biyolojik Mücadele Uygulamaları Türkçe 4 4 6
BK 570 Bitki Patojen Bakterilerin Tanımında Kullanılan Teknikler II Türkçe 2+2 3 6
BK 571 Entomolojide Biyoteknik Savaşım Yöntemleri Türkçe 3 3 6
BK 574 Nematolojinin Prensipleri Türkçe 3 3 6
BK 579 Fitopatolojide Denemelerin Kurulması ve Değerlendirmesi Türkçe 4 4 6
BK 582 Bağ ve Üzümsü Meyve Zararlıları Türkçe 2 2 6
BK 585 Özel Sebze Zararları Türkçe 2+1 2.5 6
BK 587 Kentsel Entomoloji Türkçe 2+2 3 6
BK 588 Vektör Böcekler Türkçe 3 3 6
BK 589 Ilıman İklim ve Meyve Zararlıları Türkçe 2+2 3 6
BK 590 Meyve Ağaçlarında Uygulamalı Biyoteknoloji Türkçe 3+2 4 6
BK 591 Turunçgil ve Subropik Meyve Zararlıları Türkçe 3 3 6
BK 594 Bioindikatör Böcekler Türkçe 2 2 6
BK 599 Bitkisel Kökenli Herbisitler Türkçe 2 2 6
BK 602 Böcek ve Akar Üretim Teknikleri ve Kitle Üretimleri Türkçe 2+2 3 6
BK 605 Entomolojide Toksikoloji Türkçe 2 2 6
BK 609 Böceklerde Preparat Yapma Teknikleri Türkçe 2+2 3 6


   Üniversite Tanımlı Dersler    Fakülte/MYO/ENS Tanımlı Dersler    Bölüm Tanımlı Dersler