Ders Planı - AKTS Kredileri
* Bu ders planı tablosunda gösterilen dersler öğrenci işlerindeki güncel ders plan bilgilerini göstermektedir.

** İlgili dönemde zorunlu dersler mutlaka açılırken, seçmeli, teknik seçmeli ve sosyal seçmeli derslerin açılması tercih ve kontenjan durumuna bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.

Her hangi bir dersin amaç, öğrenme kazanımları vs. detay bilgilerini görmek için aşağıdaki tabloda dersin ismine tıklayınız.


1. Yarıyıl Ders Planı
Kodu Ders Tür Dil Ders Süresi Kredi AKTS
BYE BT1 Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği Zorunlu Türkçe 3 3 6
YLBT 201 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu Türkçe 5 0 6
- SEÇİMLİK 1 Seçmeli - - - 6
- SEÇİMLİK 2 Seçmeli - - - 6
- SEÇİMLİK 3 Seçmeli - - - 6
AKTS kredisi toplamı : 30

1. Yarıyıl Seçmeli Ders Listesi
Kodu Ders Dil Ders Süresi Kredi AKTS
BT 003 In Vitro Fidan Üretim Teknikleri Türkçe 2 2 6
BT 004 Temel Moleküler Biyoloji Tekniklerine Giriş Türkçe 2 2 6
BT 005 Bitkilerde Katlanmış Haploid Üretimi Türkçe 4 4 6
BT 006 İmmünogenetik 2+2 3 6
BT 007 Genel Mikrobiyoloji Türkçe 2 2 6
BT 011 İnsan İmmün Sistemi, Otoimmünite ve Hastalık İlişkileri 2 2 6
BT 013 Amino Asit Biyokimyası I Türkçe 2+2 3 6
BT 014 Polimeraz Zincir Reaksiyonu (PZR), Optimizasyonu ve Sonuçlarının Görüntülenmesi Türkçe 2+2 3 3
BT 015 Hemoglobin Biyokimyası I Türkçe 2+2 3 6
BT 016 Genel Parazitoloji Türkçe 2 2 2
BT 017 Moleküler Tekniklerin Veteriner Parazitolojideki Kullanım Alanları Türkçe 2 2 2
BT 019 Paraziter Arı Hastalıklarının Tanısında Kullanılan Konvansiyonel ve Moleküler Yöntemler Türkçe 2 2 2
BT 021 Böcek Sistematiğinde Moleküler Tekniklerinin Kullanımı 2+2 3 6
BT 022 Nanobiyoteknoloji Türkçe 4 4 6
BT 023 Model Organizmalarda Biyokimyasal Toksikoloji Türkçe 3 3 6
BT 025 Süt ve Süt Ürünleri Biyoteknolojisi Türkçe 3 3 6
BT 026 Elektromanyetik Alanlar ve Tıpta Kullanılan Görüntüleme Yöntemleri Türkçe 3+2 4 6
BT 027 Balıklarda Ağır Metal Toksisitesi Türkçe 2+2 3 6
BT 028 Biyopolimer Teknolojisi Türkçe 4 4 6
BT 031 Ilıman İklim Meyvelerinde Zararlı Virüs ve Virüs Benzeri Hastalıkların Tanılanması Türkçe 2+2 3 6
BT 032 Alfa Talasemiler 2+2 3 6
BT 033 Su Ürünleri İşlemede Nanoteknoloji Kullanımı Türkçe 3 3 6
BT 035 Bitki Islahı ve Genetiğinde Güncel Uygulamalar Türkçe 3 3 6
BT 036 Alabalık Hastalıklarında Moleküler Yöntemler Türkçe 3 3 6
BT 037 Sağlıkta BiyoteknolojikGelişmeler Türkçe 4 4 6
BT 038 Gıda Kaynaklı Zoonozların Moleküler Tanısı Türkçe 2+2 3 6
BT 039 Protein Kimyasına Giriş Türkçe 2+2 3 6
BT 040 İNSAN BİYOKİMYASI-II 4 4 6
BT 041 Deney Hayvanlarında Hastalık Modelleri; Oluşturulması ve Uygulamaları Türkçe 3+2 4 6
BT 043 Yenilenebilir Kaynaklardan Polimerler Türkçe 4 4 6
BT 045 Moleküler Genetik Yöntemlerin Klinik Uygulamaları - I Türkçe 3 4 6
BT 046 Moleküler Genetik Yöntemlerin Klinik Uygulamaları - II Türkçe 3+2 4 6
BT 047 Balık Sağlığı Yönetimi Türkçe 3 3 6
BT 048 Transgenik Hayvan Teknolojisi ve in vivo Model Oluşturma Türkçe 4 4 6
BT 049 Beta Talasemiler 2+4 4 6
BT 050 Enzim İmmobilizasyonu ve İmmobilize Enzimler Türkçe 3 3 6
BT 051 Moleküler Genetik Yöntemlerin Klinik Uygulamaları - I Türkçe 3+2 4 6
BT 052 Mikroorganizmalarda Gen Klonlama Türkçe 3 3 6
BT 053 Mikroalglerden Biyoyakıt Üretimi Türkçe 2+2 3 6
BT 055 İNSAN BİYOKİMYASI-I 4 4 6
BT 059 Biyoteknolojide Biyofizik Türkçe 4 4 6
BT 061 İlaç Biyoteknolojisi 4 4 6
BT 065 Nörofizyoloji ve Hayvan Davranışlarının Genetik Temelleri Türkçe 4 4 6
BT 067 HAYVAN HASTALIKLARI AŞI BİLİMİ VE TEKNOLOJİSİ Türkçe 4 4 6
BT 069 HAYVAN VİROLOJİSİ Türkçe 4 4 6
BT 071 ANTİBIYOTİK DUYARLILIK YÖNTEMLERI Türkçe 4 4 6
BT 073 Biyokataliz Türkçe 3 3 6
BT 075 Hayvansal Biyoteknolojide Laboratuvar Uygulamaları Türkçe 2+2 3 6
BT 077 Hayvansal Dokularda İmmunohistokimyasal ve İmmunositokimyasal Tekniklerin Uygulanması Türkçe 2+2 3 6
BT 503 Madencilikte Biyoteknoloji Türkçe 3 3 6
BT 505 Gen Klonlamanın Temel Prensipleri Türkçe 2 2 6
BT 506 Bitki Islahı ve Tohumculuğunda Biyoteknoloji Uygulamaları Türkçe 3 3 6
BT 507 Mikrodizilerin İstatistik Analizi Türkçe 3 3 6
BT 508 Python ile Biyoinformatik Yazılım Geliştirme Türkçe 4 4 6
BT 510 Biyoteknoloji ve Biyomühendislik Uygulamaları Türkçe 2 2 6
BT 512 Genin Moleküler Biyolojisi Türkçe 3 3 6
BT 513 Tarla Bitkilerinde Biyoteknloji Türkçe 2 2 6
BT 514 Bitkilerde Genetik Mühendisliği Uygulamaları ve Biyogüvenlik Türkçe 2+2 3 6
BT 516 Çevre Biyoteknolojisi Türkçe 3 3 6
BT 517 Bitki Doku Kültürleri Türkçe 3 3 6
BT 519 Rekombinant DNA Teknolojisi Türkçe 3 3 6
BT 521 Bitki Virüs Hastalıklarının Moleküler Biyolojisi Türkçe 2+2 3 6
BT 523 Çevre Biyoprosesleri Türkçe 3 3 6
BT 524 Enzim Biyoteknolojisi Türkçe 2 2 6
BT 525 Algal Biyoteknoloji Türkçe 2+2 3 6
BT 526 Genetik Kaynakların Biyoteknolojik Yöntemler ile Muhafazası Türkçe 3 3 6
BT 527 Gıda Enzimolojisi Türkçe 3 3 6
BT 528 Filogenetik Analiz Türkçe 3+2 4 6
BT 530 Gıda Güvenliği ve Gıda Güvenliğinde Kullanılan Biyoteknolojik Yöntemler Türkçe 3 3 6
BT 532 Biyoteknolojide Tekrarlanan Ölçümlü Deneme Planları 3 3 6
BT 534 Aroma Maddeleri Biyosentezi Türkçe 3 3 6
BT 538 Biyoteknolojide Etik ve Biyogüvenlik Türkçe 2 2 6
BT 541 Kanser Tanı ve Tedavisinde Biyoteknolojinin Yeri 2 2 6
BT 542 Biyoteknolojide Kullanılan Malzemeler 2 2 6
BT 545 Moleküler Endokrinoloji 3 3 6
BT 547 Biyomateryal Bilgisi 2+2 3 6
BT 548 Tohum ve Gıdalarda Genetiği Değiştirilmiş Organizmaların Analizi Türkçe 3+2 4 6
BT 550 Gıda Biyoteknolojisi Türkçe 2 2 6
BT 554 Biyogirişimcilik Türkçe 3 3 6
BT 556 Sağlık Endüstrisinde Mikrobiyal Biyoteknoloji Türkçe 3 3 6
BT 557 Endüstriyel Mikrobiyoloji ve Gıda Sanayisi Türkçe 2 2 6
BT 560 Biyoteknolojide Enstrümental Analiz ve Analitik Yöntemler II Türkçe 2+2 3 6
BT 561 Biyoteknolojide Enstrümental Analiz ve Analitik Yöntemler I Türkçe 2+2 3 6
BT 562 Bağcılıkta in vitro Tekniklerin Kullanımı Türkçe 3+1 3.5 6
BT 565 Balık Genetiği ve Islahı Türkçe 3 3 62. Yarıyıl Ders Planı
Kodu Ders Tür Dil Ders Süresi Kredi AKTS
YLBT 202 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu Türkçe 5 0 6
YLBTS 101 Seminer Zorunlu Türkçe 0 0 6
- SEÇİMLİK 1 Seçmeli - - - 6
- SEÇİMLİK 2 Seçmeli - - - 6
- SEÇİMLİK 3 Seçmeli - - - 6
AKTS kredisi toplamı : 30

2. Yarıyıl Seçmeli Ders Listesi
Kodu Ders Dil Ders Süresi Kredi AKTS
BT 003 In Vitro Fidan Üretim Teknikleri Türkçe 2 2 6
BT 004 Temel Moleküler Biyoloji Tekniklerine Giriş Türkçe 2 2 6
BT 005 Bitkilerde Katlanmış Haploid Üretimi Türkçe 4 4 6
BT 006 İmmünogenetik 2+2 3 6
BT 007 Genel Mikrobiyoloji Türkçe 2 2 6
BT 011 İnsan İmmün Sistemi, Otoimmünite ve Hastalık İlişkileri 2 2 6
BT 013 Amino Asit Biyokimyası I Türkçe 2+2 3 6
BT 014 Polimeraz Zincir Reaksiyonu (PZR), Optimizasyonu ve Sonuçlarının Görüntülenmesi Türkçe 2+2 3 3
BT 015 Hemoglobin Biyokimyası I Türkçe 2+2 3 6
BT 016 Genel Parazitoloji Türkçe 2 2 2
BT 017 Moleküler Tekniklerin Veteriner Parazitolojideki Kullanım Alanları Türkçe 2 2 2
BT 019 Paraziter Arı Hastalıklarının Tanısında Kullanılan Konvansiyonel ve Moleküler Yöntemler Türkçe 2 2 2
BT 021 Böcek Sistematiğinde Moleküler Tekniklerinin Kullanımı 2+2 3 6
BT 022 Nanobiyoteknoloji Türkçe 4 4 6
BT 023 Model Organizmalarda Biyokimyasal Toksikoloji Türkçe 3 3 6
BT 025 Süt ve Süt Ürünleri Biyoteknolojisi Türkçe 3 3 6
BT 026 Elektromanyetik Alanlar ve Tıpta Kullanılan Görüntüleme Yöntemleri Türkçe 3+2 4 6
BT 027 Balıklarda Ağır Metal Toksisitesi Türkçe 2+2 3 6
BT 028 Biyopolimer Teknolojisi Türkçe 4 4 6
BT 031 Ilıman İklim Meyvelerinde Zararlı Virüs ve Virüs Benzeri Hastalıkların Tanılanması Türkçe 2+2 3 6
BT 032 Alfa Talasemiler 2+2 3 6
BT 033 Su Ürünleri İşlemede Nanoteknoloji Kullanımı Türkçe 3 3 6
BT 035 Bitki Islahı ve Genetiğinde Güncel Uygulamalar Türkçe 3 3 6
BT 036 Alabalık Hastalıklarında Moleküler Yöntemler Türkçe 3 3 6
BT 037 Sağlıkta BiyoteknolojikGelişmeler Türkçe 4 4 6
BT 038 Gıda Kaynaklı Zoonozların Moleküler Tanısı Türkçe 2+2 3 6
BT 039 Protein Kimyasına Giriş Türkçe 2+2 3 6
BT 040 İNSAN BİYOKİMYASI-II 4 4 6
BT 041 Deney Hayvanlarında Hastalık Modelleri; Oluşturulması ve Uygulamaları Türkçe 3+2 4 6
BT 043 Yenilenebilir Kaynaklardan Polimerler Türkçe 4 4 6
BT 045 Moleküler Genetik Yöntemlerin Klinik Uygulamaları - I Türkçe 3 4 6
BT 046 Moleküler Genetik Yöntemlerin Klinik Uygulamaları - II Türkçe 3+2 4 6
BT 047 Balık Sağlığı Yönetimi Türkçe 3 3 6
BT 048 Transgenik Hayvan Teknolojisi ve in vivo Model Oluşturma Türkçe 4 4 6
BT 049 Beta Talasemiler 2+4 4 6
BT 050 Enzim İmmobilizasyonu ve İmmobilize Enzimler Türkçe 3 3 6
BT 051 Moleküler Genetik Yöntemlerin Klinik Uygulamaları - I Türkçe 3+2 4 6
BT 052 Mikroorganizmalarda Gen Klonlama Türkçe 3 3 6
BT 053 Mikroalglerden Biyoyakıt Üretimi Türkçe 2+2 3 6
BT 055 İNSAN BİYOKİMYASI-I 4 4 6
BT 059 Biyoteknolojide Biyofizik Türkçe 4 4 6
BT 061 İlaç Biyoteknolojisi 4 4 6
BT 065 Nörofizyoloji ve Hayvan Davranışlarının Genetik Temelleri Türkçe 4 4 6
BT 067 HAYVAN HASTALIKLARI AŞI BİLİMİ VE TEKNOLOJİSİ Türkçe 4 4 6
BT 069 HAYVAN VİROLOJİSİ Türkçe 4 4 6
BT 071 ANTİBIYOTİK DUYARLILIK YÖNTEMLERI Türkçe 4 4 6
BT 073 Biyokataliz Türkçe 3 3 6
BT 075 Hayvansal Biyoteknolojide Laboratuvar Uygulamaları Türkçe 2+2 3 6
BT 077 Hayvansal Dokularda İmmunohistokimyasal ve İmmunositokimyasal Tekniklerin Uygulanması Türkçe 2+2 3 6
BT 500 Genetik ve Çevre 3 3 6
BT 502 Protein Biyokimyası 3+2 4 6
BT 503 Madencilikte Biyoteknoloji Türkçe 3 3 6
BT 504 Sağlıkta Biyoteknoloji 2 2 6
BT 505 Gen Klonlamanın Temel Prensipleri Türkçe 2 2 6
BT 506 Bitki Islahı ve Tohumculuğunda Biyoteknoloji Uygulamaları Türkçe 3 3 6
BT 507 Mikrodizilerin İstatistik Analizi Türkçe 3 3 6
BT 508 Python ile Biyoinformatik Yazılım Geliştirme Türkçe 4 4 6
BT 509 Genetik Mühendisliğine Giriş 3 3 6
BT 510 Biyoteknoloji ve Biyomühendislik Uygulamaları Türkçe 2 2 6
BT 512 Genin Moleküler Biyolojisi Türkçe 3 3 6
BT 513 Tarla Bitkilerinde Biyoteknloji Türkçe 2 2 6
BT 514 Bitkilerde Genetik Mühendisliği Uygulamaları ve Biyogüvenlik Türkçe 2+2 3 6
BT 516 Çevre Biyoteknolojisi Türkçe 3 3 6
BT 517 Bitki Doku Kültürleri Türkçe 3 3 6
BT 519 Rekombinant DNA Teknolojisi Türkçe 3 3 6
BT 521 Bitki Virüs Hastalıklarının Moleküler Biyolojisi Türkçe 2+2 3 6
BT 523 Çevre Biyoprosesleri Türkçe 3 3 6
BT 524 Enzim Biyoteknolojisi Türkçe 2 2 6
BT 525 Algal Biyoteknoloji Türkçe 2+2 3 6
BT 526 Genetik Kaynakların Biyoteknolojik Yöntemler ile Muhafazası Türkçe 3 3 6
BT 527 Gıda Enzimolojisi Türkçe 3 3 6
BT 528 Filogenetik Analiz Türkçe 3+2 4 6
BT 530 Gıda Güvenliği ve Gıda Güvenliğinde Kullanılan Biyoteknolojik Yöntemler Türkçe 3 3 6
BT 532 Biyoteknolojide Tekrarlanan Ölçümlü Deneme Planları 3 3 6
BT 534 Aroma Maddeleri Biyosentezi Türkçe 3 3 6
BT 538 Biyoteknolojide Etik ve Biyogüvenlik Türkçe 2 2 6
BT 541 Kanser Tanı ve Tedavisinde Biyoteknolojinin Yeri 2 2 6
BT 542 Biyoteknolojide Kullanılan Malzemeler 2 2 6
BT 545 Moleküler Endokrinoloji 3 3 6
BT 547 Biyomateryal Bilgisi 2+2 3 6
BT 548 Tohum ve Gıdalarda Genetiği Değiştirilmiş Organizmaların Analizi Türkçe 3+2 4 6
BT 550 Gıda Biyoteknolojisi Türkçe 2 2 6
BT 554 Biyogirişimcilik Türkçe 3 3 6
BT 556 Sağlık Endüstrisinde Mikrobiyal Biyoteknoloji Türkçe 3 3 6
BT 557 Endüstriyel Mikrobiyoloji ve Gıda Sanayisi Türkçe 2 2 6
BT 560 Biyoteknolojide Enstrümental Analiz ve Analitik Yöntemler II Türkçe 2+2 3 6
BT 561 Biyoteknolojide Enstrümental Analiz ve Analitik Yöntemler I Türkçe 2+2 3 6
BT 562 Bağcılıkta in vitro Tekniklerin Kullanımı Türkçe 3+1 3.5 6
BT 565 Balık Genetiği ve Islahı Türkçe 3 3 6


3. Yarıyıl Ders Planı
Kodu Ders Tür Dil Ders Süresi Kredi AKTS
YLBT 203 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu Türkçe 5 0 6
YLBTT 301 Tez Çalışması Zorunlu Türkçe 0 0 24
AKTS kredisi toplamı : 30


4. Yarıyıl Ders Planı
Kodu Ders Tür Dil Ders Süresi Kredi AKTS
YLBT 204 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu Türkçe 5 0 6
YLBTT 302 Tez Çalışması Zorunlu Türkçe 0 0 24
AKTS kredisi toplamı : 30


   Üniversite Tanımlı Dersler    Fakülte/MYO/ENS Tanımlı Dersler    Bölüm Tanımlı Dersler