Program Hakkında Bilgi

Bu programın genel amacı endüstri mühendisliği ve yöneylem araştırması konularında araştırmalar yapmak ve öğrencileri daha ileri dereceler için güçlü bir analitik altyapı ile donatmaktır. Programın uygulamalı yöneylem araştırması, üretim yönetimi, bilgi yönetimi, kalite mühendisliği ve sağlık sistemleri gibi araştırma alanları mevcuttur.
Program ISCED Kodu

Programın Kredisi

120 AKTS
Programın Süresi

2 yıl
Programın Özellikleri ve Tanımı

Bu programda endüstri mühendisliği ve yöneylem araştırması konularında uzmanlaşmak isteyen öğrencilere teorik ve uygulamalı bir eğitim verilmektedir. Öğrenci profili özel ve kamu sektörlerinde çalışan veya akademik kariyer düşünen endüstri mühendisi ve ilgili mühendislik/fen branşlarından oluşmaktadır. Programdaki dersler uygulamalı yöneylem araştırması, üretim yönetimi, bilgi yönetimi, kalite mühendisliği, sağlık sistemleri ve ergonomi gibi konuları içermektedir. Derslerin yanında, bir yıl süren tez çalışmasında öğrencilerden teorik ve/veya uygulamalı bir konuda özgün bir çalışma yapmaları ve jüri önünde başarıyla savunmaları beklenmektedir.
Egitim Şekli

Bu program Tam Zamanlı bir programdır.