Ders Planı - AKTS Kredileri
* Bu ders planı tablosunda gösterilen dersler öğrenci işlerindeki güncel ders plan bilgilerini göstermektedir.

** İlgili dönemde zorunlu dersler mutlaka açılırken, seçmeli, teknik seçmeli ve sosyal seçmeli derslerin açılması tercih ve kontenjan durumuna bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.

Her hangi bir dersin amaç, öğrenme kazanımları vs. detay bilgilerini görmek için aşağıdaki tabloda dersin ismine tıklayınız.


1. Yarıyıl Ders Planı
Kodu Ders Tür Dil Ders Süresi Kredi AKTS
BYE FK1 Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği Zorunlu Türkçe 3 3 6
FK 501 Mathematical Methods in Physics I Zorunlu Türkçe 4 4 6
FK 503 Analytical Mechanics Zorunlu Türkçe 4 4 6
YLFK 201 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu Türkçe 5 0 6
YLFKS 101 Seminer Zorunlu Türkçe 0 0 6
AKTS kredisi toplamı : 30

1. Yarıyıl Seçmeli Ders Listesi
Kodu Ders Dil Ders Süresi Kredi AKTS
FK 001 Dozimetrik Malzemeler I Türkçe 3 3 6
FK 003 Lüminesans Çeşitleri ve Uygulama Alanları I Türkçe 3 3 6
FK 007 Accretion Power in Astrophysics I 3 3 6
FK 009 Fizikte Matematiksel Yöntemler I Türkçe 2+1 2.5 6
FK 011 Analitik Mekanik Türkçe 2+1 2.5 6
FK 017 Lüminesans Dozimetreleri I Türkçe 3 3 5
FK 019 Yenilenebilir Hidrojen Teknolojileri Türkçe 3 3 6
FK 021 Yenilenebilir Enerji Sistemlerinde Ekserji Analizi Türkçe 3 3 6
FK 506 Superconductors and Their Applications Türkçe 3 3 6
FK 507 Condensed Matter Physics Türkçe 4 4 6
FK 513 Solid State Device Physics I 3 3 6
FK 527 Yüksek Enerji Fiziğinde Veri Analiz Metodları I Türkçe 3 3 6
FK 529 Nötrino Fiziği I Türkçe 3 3 6
FK 535 Spectroscopy I Türkçe 3 3 6
FK 539 Introduction to Gepgraphic İnformation System Türkçe 4 4 6
FK 555 Electro-Optic Properties of Thin Film Devices 3 3 6
FK 563 Special Topics in Non-Crystalline Materials I Türkçe 3 3 6
FK 579 Magnetic Properties of Magnetic Alloys Türkçe 3 3 6
FK 587 Sayısal Görüntü İşleme I Türkçe 3 3 6
FK 589 Expert Systems Türkçe 2 2 6
FK 591 LHC Deneyleri I Türkçe 4 4 6
FK 597 Semiconductor Heterostructures Türkçe 3 3 6
FK 601 Uzaktan Algılama Fiziği I Türkçe 3 3 6
FK 603 Numerical Solution of Ordinary and Partial Differential Equations Türkçe 3 3 6
FK 605 Parçacık Fiziğinde Güncel Konular I Türkçe 3 3 6
FK 607 Düşük Boyutlu Kuantum Sistemleri I Türkçe 3 3 6
FK 609 High Energy Astrophysics I Türkçe 3 3 6
FK 613 Yarıiletkenlerin Fotoelektrik Özellikleri I Türkçe 3 3 6
FK 615 Güneş Enerjisi Türkçe 3 3 6
FK 617 Isı ve Kütle Transferi Türkçe 3 3 6
FK 621 Güneş Pilleri I Türkçe 3 3 6
FK 623 Amorf Materyallerin Elektronik Prosesleri Türkçe 3 3 6
FK 627 Microelectronics Technology I Türkçe 3 3 6
FK 641 Programming Language C I (Introduction) Türkçe 3 3 6
FK 643 Lineer ve Lineer Olmayan Optik I Türkçe 4 4 6
FK 647 Elektrooptik Kristaller I Türkçe 3 3 6
FK 653 Zayıf Etkileşimler I Türkçe 3 3 6
FK 675 Yarıiletken Fiziği I Türkçe 4 4 6
FK 687 Parçacık Fiziğinde Kullanılan Dedektörler I Türkçe 3 3 6
FK 695 Kristallerin Fiziksel Özellikleri Türkçe 3 3 6
FK 699 Statistics for Nuclear and Particle Physicist I Türkçe 3 3 6
FK 703 Solar Radiation Data From Satellite Images I Türkçe 4 4 6
FK 705 Introduction to Remote Sensing I Türkçe 3 3 6
FK 719 Yoğunluk Fonksiyoneli Teorisi Türkçe 3 3 6
FK 723 Sağlık Fiziği I Türkçe 3 3 6
FK 727 Galvaniz Kaplama Tekniği I Türkçe 3 3 6
FK 729 Elektromanyetik Teoride Sayısal Yöntemler I Türkçe 4 4 6
FK 731 Yoğun Madde Fiziği Türkçe 3 3 6
FK 735 Süperiletkenliğe Giriş ve Uygulamaları I Türkçe 3 3 6
FK 737 Parçacık Fiziğine Giriş I Türkçe 4 4 62. Yarıyıl Ders Planı
Kodu Ders Tür Dil Ders Süresi Kredi AKTS
BYE FK2 Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği Zorunlu Türkçe 3 3 6
FK 500 Quantum Mechanics I Zorunlu Türkçe 4 4 6
FK 502 Electromagnetic Theory I Zorunlu Türkçe 4 4 6
YLFK 202 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu Türkçe 5 0 6
YLFKS 102 Seminer Zorunlu Türkçe 0 0 6
AKTS kredisi toplamı : 30

2. Yarıyıl Seçmeli Ders Listesi
Kodu Ders Dil Ders Süresi Kredi AKTS
FK 002 Dozimetrik Malzemeler II Türkçe 3 3 6
FK 004 Lüminesans Çeşitleri ve Uygulama Alanları II Türkçe 3 3 6
FK 008 Accretion Power in Astrophysics II 3 3 6
FK 012 Kuantum Mekaniği I Türkçe 2+1 2.5 6
FK 018 Endüstriyel Sistemlerde Enerji ve Ekserji Analizleri Türkçe 3 3 5
FK 020 Lüminesans Dozimetreleri II Türkçe 3 3 5
FK 026 Dinamik Difüzyonda Matematiksel Metodlar Türkçe 3 3 6
FK 506 Superconductors and Their Applications Türkçe 3 3 6
FK 510 Yüksek Enerji Fiziğinde Veri Analiz Metodları II Türkçe 3 3 6
FK 512 Nötrino Fiziği II Türkçe 3 3 6
FK 518 Physical Principles of Magnetism Türkçe 4 4 6
FK 520 Solid State Device Physics II 3 3 6
FK 528 Spectroscopy II Türkçe 3 3 6
FK 574 Special Topics in Non-Crystalline Materials II Türkçe 3 3 6
FK 584 LHC Deneyleri II Türkçe 3 3 6
FK 590 High Energy Astrophysics II Türkçe 3 3 6
FK 592 Application of Expert Systems 2 2 6
FK 600 Parçacık Fiziğinde Güncel Konular II Türkçe 3 3 6
FK 602 Düşük Boyutlu Kuantum Sistemler II Türkçe 3 3 6
FK 610 Yarıiletkenlerin Fotoelektrik Özellikleri II Türkçe 3 3 6
FK 618 Güneş Pilleri II Türkçe 3 3 6
FK 624 Microelectronics Technology II Türkçe 3 3 6
FK 638 Programming Language C II (Advanced) Türkçe 3 3 6
FK 640 Lineer ve Lineer Olmayan Optik II Türkçe 4 4 6
FK 644 Elektrooptik Kristaller II Türkçe 3 3 6
FK 650 Zayıf Etkileşmeler II Türkçe 3 3 6
FK 674 Yarıiletken Fiziği II Türkçe 4 4 6
FK 684 Magnetik Malzemelerin Elde Edilmesi ve Fiziksel Özelliklerin Saptanması Türkçe 3 3 4
FK 686 Parçacık Fiziğinde Kullanılan Detektörler II Türkçe 3 3 6
FK 694 Örgü Dinamiği Türkçe 3 3 6
FK 698 Statistics for Nuclear and Particle Physicist II Türkçe 3 3 6
FK 702 Solar Radiation Data From Satellite Images II Türkçe 4 4 6
FK 704 Introduction to Remote Sensing II Türkçe 3 3 6
FK 718 Fononlar Türkçe 3 3 6
FK 722 Sağlık Fiziği II Türkçe 3 3 6
FK 728 Elektromanyetik Teoride Sayısal Yöntemler II Türkçe 4 4 6
FK 732 Manyetizmada Deneysel Metodlar Türkçe 3 3 6
FK 734 Parçacık Fiziğine Giriş II Türkçe 4 4 6


3. Yarıyıl Ders Planı
Kodu Ders Tür Dil Ders Süresi Kredi AKTS
YLFK 203 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu Türkçe 5 0 6
YLFKT 301 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 24
AKTS kredisi toplamı : 30


4. Yarıyıl Ders Planı
Kodu Ders Tür Dil Ders Süresi Kredi AKTS
YLFK 204 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu Türkçe 5 0 6
YLFKT 302 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 24
AKTS kredisi toplamı : 30


   Üniversite Tanımlı Dersler    Fakülte/MYO/ENS Tanımlı Dersler    Bölüm Tanımlı Dersler