Ders Planı - AKTS Kredileri
* Bu ders planı tablosunda gösterilen dersler öğrenci işlerindeki güncel ders plan bilgilerini göstermektedir.

** İlgili dönemde zorunlu dersler mutlaka açılırken, seçmeli, teknik seçmeli ve sosyal seçmeli derslerin açılması tercih ve kontenjan durumuna bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.

Her hangi bir dersin amaç, öğrenme kazanımları vs. detay bilgilerini görmek için aşağıdaki tabloda dersin ismine tıklayınız.


1. Yarıyıl Ders Planı
Kodu Ders Tür Dil Ders Süresi Kredi AKTS
YLJM 201 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu Türkçe 5 0 6
- SEÇİMLİK 1 Seçmeli - - - 6
- SEÇİMLİK 2 Seçmeli - - - 6
- SEÇİMLİK 3 Seçmeli - - - 6
- SEÇİMLİK 4 Seçmeli - - - 6
AKTS kredisi toplamı : 30

1. Yarıyıl Seçmeli Ders Listesi
Kodu Ders Dil Ders Süresi Kredi AKTS
JM 015 Tıbbi Jeoloji Türkçe 4 4 6
JM 023 Yeraltı Enerji Depolama Alanlarının Belirlenmesinde Jeofizik Yöntemler Türkçe 3 3 6
JM 509 Stratigrafik Verilerin Sentezi Türkçe 4 4 6
JM 519 İleri Mikropaleontoloji Türkçe 3+1 3.5 6
JM 521 Biyostratigrafi Türkçe 2 2 6
JM 523 Stratigrafik Paleontoloji Türkçe 3 3 6
JM 527 İleri Metallojeni Türkçe 3 3 6
JM 531 Mikroskop Teknikleri ve Mikroskopta Mineral Tayinleri Türkçe 3 3 6
JM 557 Basen Analizi Türkçe 3 3 6
JM 559 Paleojen Stratigrafisi Türkçe 3 3 6
JM 565 Sularda Kirlilik ve Kontrolü Türkçe 4 4 6
JM 567 Jeotermal Hidrojeolojide Kavramlar Türkçe 2 2 6
JM 572 Katı Atık Yöntemi Türkçe 3 3 6
JM 579 Önemli Mühendislik Projeleri İçin Jeolojik Yer Seçimi I Türkçe 4 4 6
JM 597 Jeomekanik Türkçe 4 4 6
JM 603 Radyometrik Yaş Tayini Türkçe 2 2 6
JM 621 Paleosismoloji Temel Uygulamaları Türkçe 3 3 6
JM 623 İleri Coğrafi Bilgi Sistemleri I Türkçe 3 3 6
JM 625 Zeminlerin Isıl Özellikleri Türkçe 4 4 6
JM 629 Doğru Akım Özdirenç Düşey Elektronik Sondajı Türkçe 3 3 6
JM 631 Kentsel Planlama ve Arazi Kullanımı Türkçe 4 4 6
JM 641 İleri Zemin Mekaniği Türkçe 3 3 6
JM 645 Baraj Jeolojisi Türkçe 3 3 6
JM 647 Stabilite Analizlerinde Limit Denge Metodları Türkçe 4 4 6
JM 649 Endüstri ve Yerleşim Alanlarının Belirlenmesinde Çevre Jeofiziği Türkçe 3 3 62. Yarıyıl Ders Planı
Kodu Ders Tür Dil Ders Süresi Kredi AKTS
YLJM 202 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu Türkçe 5 0 6
YLJMS 102 Seminer Zorunlu Türkçe 0 0 6
- SEÇİMLİK 1 Seçmeli - - - 6
- SEÇİMLİK 2 Seçmeli - - - 6
- SEÇİMLİK 3 Seçmeli - - - 6
AKTS kredisi toplamı : 30

2. Yarıyıl Seçmeli Ders Listesi
Kodu Ders Dil Ders Süresi Kredi AKTS
JM 002 Ofiyolit Jeolojisi ve Petrografisi Türkçe 4 4 6
JM 004 Sedimantolojide Analiz Teknikleri Türkçe 3 3 6
JM 006 Kırıntılı Kayaçlarda Provenans Analizi Türkçe 2 2 6
JM 012 Kırıntılı Kayaçlar Termokronolojisi ve Provenans Analizi Türkçe 3 3 6
JM 014 İleri Metamorfik Kayaçlar Petrografisi Türkçe 3 3 6
JM 024 Jeolojik Enerji Depolama Teknolojileri Türkçe 3 3 6
JM 508 Tektonik ve Sedimantasyon Türkçe 3 3 6
JM 520 Ostrakod Stratigrafisi Türkçe 3 3 6
JM 522 Tersiyer Makrofaunası Türkçe 3 3 6
JM 524 Paleontolojik Yaş Tayini Türkçe 3 3 6
JM 526 Zaman İçinde Yeryuvarı ve Yaşam Türkçe 2 2 6
JM 530 Saha Hidrojeolojisi Türkçe 4 4 6
JM 552 Tünel Jeolojisi Türkçe 4 4 6
JM 572 Katı Atık Yöntemi Türkçe 3 3 6
JM 586 Önemli Mühendislik Projeleri İçin Jeolojik Yer Seçimi II Türkçe 4 4 6
JM 600 Şev Stabilitesi ve Islahı Türkçe 3 3 6
JM 602 Mühendislik Jeolojisi Haritaları Türkçe 3 3 6
JM 606 Ofiyolit Kayalarda Yaş Tayini Metodları ve Uygulamaları Türkçe 2 2 6
JM 608 Cevher Mikroskopisi Türkçe 4 4 6
JM 618 Maden Jeolojisi Türkçe 4 4 6
JM 620 Sismik Kaynaklı Jeoteknik Sorunlar Türkçe 3 3 6
JM 622 İleri Coğrafi Bilgi Sistemleri II Türkçe 3 3 6
JM 624 Donmuş Zeminlerin Mekanik Özelikleri Türkçe 4 4 6
JM 626 Maden Jeofiziği Türkçe 3 3 6
JM 632 Geçirimsizleştirme Yöntemleri Türkçe 3 3 6
JM 634 Sığ Sismik Verilerin Yorumu ve Analizi Türkçe 3 3 6
JM 636 Levha Tektoniği ve Temel Kavramları Türkçe 4 4 6
JM 638 Mühendislik Projeleri için Depremsellik Analizleri Türkçe 3 3 6
JM 642 Heyelan Tematik Haritaları Türkçe 4 4 6


3. Yarıyıl Ders Planı
Kodu Ders Tür Dil Ders Süresi Kredi AKTS
YLJM 203 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu Türkçe 5 0 6
YLJMT 301 Tez Çalışması Zorunlu Türkçe 0 0 24
AKTS kredisi toplamı : 30


4. Yarıyıl Ders Planı
Kodu Ders Tür Dil Ders Süresi Kredi AKTS
YLJM 204 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu Türkçe 5 0 6
YLJMT 302 Tez Çalışması Zorunlu Türkçe 0 0 24
AKTS kredisi toplamı : 30


   Üniversite Tanımlı Dersler    Fakülte/MYO/ENS Tanımlı Dersler    Bölüm Tanımlı Dersler