Gösterim Biçimi

Dersler ile Program Öğrenme Kazanımları İlişkileri
Ders ÖK1 ÖK2 ÖK3 ÖK4 ÖK5 ÖK6 ÖK7 ÖK8 ÖK9 ÖK10 ÖK11 ÖK12
Açık İşletmelerde Ocak Dizaynı
(MD025)
4 5 3 4 3 2 2 4 4 3 2 4
Atık Madenciliği ve Ends.Değ.
(MD030)
4 3 3 4 2 2 4 3 4 5 5 4
Atıklardan Mineral Geri Kazanımı
(MD045)
5 4 5 4 5 5 4 5 4 5 5 5
Bazı Madencilik Problemlerinin Optimizasyonu
(MD038)
5 5 4 4 4 3 2 5 5 4 5 1
Bilgisayarda Algoritma Üretme Teknikleri ve Madencilik Problemlerine Uygulanması
(MD042)
5 4 5 5 4 4 2 4 4 2 4 1
Cevher Hazırlamada Veri Analizi ve Modelleme
(MD044)
5 4 5 4 5 5 5 4 5 4 5 4
Delme ve Patlatma Dizaynı
(MD026)
4 5 3 4 3 2 3 4 4 5 3 4
Endüstriyel Hammadde Madenciliği
(MD036)
4 5 3 4 3 3 4 3 3 3 4 5
Endüstriyel Hijyen
(MD022)
4 4 3 3 3 3 2 3 2 3 4 3
Fizikokimyasal İşlemler ile Cevher Zenginleştirme
(MD043)
4 5 5 4 5 4 5 4 5 5 4 5
Hidrometalurjik Sistemler
(MD008)
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
İnce Tane Zenginleştirme Yöntemleri
(MD010)
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
İnsan Sağlığına Etki Eden Mineraller
(MD048)
4 4 3 5 4 4 5 5 5 5 3 5
İş Kazaları ve Raporlama Teknikleri
(MD019)
3 4 3 3 4 2 3 3 4 3 4 4
Kömür Hazırlama Endüstriyel Uygulamaları
(MD012)
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Maden İşletmelerinde İşçi Sağlığı ve İşyeri Güvenliği
(MD032)
4 5 3 4 3 2 3 3 3 3 2 4
Maden İşletmelerinde Makine ve Ekipman Seçimi
(MD033)
4 5 3 4 3 4 3 2 3 3 3 4
Maden İşletmelerinde Su Problemleri ve Çözüm Önerileri
(MD023)
4 5 3 4 3 2 3 3 3 3 4 5
Madenciler İçin Sistematik Mineraloji
(MD049)
3 4 3 4 5 4 4 3 4 5 2 5
Madencilik Faliyetleri Sonrası Bozulan Sahaların Yeniden Düzenlenmesi
(MD029)
4 5 3 4 3 2 3 3 3 3 5 2
Madencilik ve Malzeme
(MD050)
4 2 3 4 4 5 5 4 4 5 4 5
Madencilikte Bilgisayar Uygulama Teknikleri
(MD035)
5 4 5 4 4 3 4 4 1 2 5 1
Madencilikte Hidrolik Güç Uygulamaları
(MD027)
5 4 3 3 2 3 3 4 3 3 2 3
Madencilikte İstatiksel Kalite Kontrol
(MD009)
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Risk Yönetimi
(MD007)
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Sanayi Hammaddeleri ve Isıl Davranışlarının İncelenmesi
(MD031)
4 5 3 4 - 2 3 3 3 3 4 5
Seminer
(YLMDS101)
3 4 4 3 5 5 5 5 5 4 4 5
Seminer
(YLMDS102)
5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 4 5
Tez Çalışması
(YLMDT301)
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Tez Çalışması
(YLMDT302)
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Uzmanlık Alan Dersi
(YLMD201)
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Uzmanlık Alan Dersi
(YLMD203)
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Uzmanlık Alan Dersi
(YLMD202)
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Uzmanlık Alan Dersi
(YLMD204)
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Yatak Modelleme Teknikleri
(MD039)
3 3 3 3 4 3 3 5 1 1 5 3
Yeraltı Madenciliği Planlaması
(MD040)
4 4 5 4 5 4 3 5 4 3 4 1
Zararlı Maden Artıkları ve Arıtma Yöntemleri
(MD046)
5 4 5 4 5 4 5 5 5 4 5 4
İlişkili ders sayısı / 37 37 37 37 37 36 37 37 37 37 37 37 37
İlişki ağırlığı 163166150156151142148156151149156152
* İlişki düzeyleri 0 (yok) ve 5 (en yüksek) arasında ifade edilmiştir