Mezuniyet Koşulları:

Mezun olabilmek için iki yarıyılda verilen derslerin (toplam 60 AKTS) tamamlanmasının ardından alt anabilim dalı ile alakalı bir tez hazırlayıp tezini başarı ile savunduğu takdirde yüksek lisans diploması almaya hak kazanılacaktır.