Amaçlar

Bu programın amacı, mühendislik, teknoloji ve yönetim bilgilerini ve tekniklerini bütünleştirerek 21. yüzyılın yüksek teknoloji kuruluşlarında liderlik rolü üstlenecek mühendis ve teknik elemanları bu görevlere hazırlamaktır.

Hedefler

Bu programın hedef kitlesi günümüzde yönetici pozisyonlarında görev alacak mühendisler ve teknik elemanlardır. Mezuniyet sonrası mezunların etkin liderlik, takım çalışması, çatışma yönetimi, çağdaş planlama ve kontrol bilgi ve becerilerini kazanmış olmaları beklenmektedır. Mezunların sahip oldukları pozisyonlara Proje Müdürü, Ürün Müdürü, İmalat-Üretim Müdürü, Mühendislik Müdürü, Teknik Müdür ve Ar-Ge Müdürü örnek olarak verilebilir. Bu program mezunlarını mühendislik, teknoloji ve yönetim bilgilerini ve tekniklerini bütünleştirerek 21. yüzyılın yüksek teknoloji kuruluşlarında liderlik rolü üstlenecek mühendis ve teknik elemanlar olarak yetiştirmeyi hedeflemektedir.