Önceki Programin Tanınması:

Önceki programın tanınması Çukurova Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğine göre yapılmaktadır.