Program Hakkında Bilgi

Günümüzde yönetici pozisyonlarında görev alacak mühendislerin ve teknik elemanların etkin liderlik, takım çalışması, çatışma yönetimi, çağdaş planlama ve kontrol bilgi ve becerilerini kazanmış olmaları gerekmektedir. Bu pozisyonlara Proje Müdürü, Ürün Müdürü, İmalat-Üretim Müdürü, Mühendislik Müdürü, Teknik Müdür ve Ar-Ge Müdürü görevleri örnek olarak verilebilir. Bu programın amacı, mühendislik, teknoloji ve yönetim bilgilerini ve tekniklerini bütünleştirerek 21. yüzyılın yüksek teknoloji kuruluşlarında liderlik rolü üstlenecek mühendis ve teknik elemanları bu görevlere hazırlamaktır.
Program ISCED Kodu

Programın Kredisi

30 Kredi - 60 AKTS
Programın Süresi

En az iki yarıyıl, en çok üç yarıyıldır.
Programın Özellikleri ve Tanımı

Bu tezsiz yüksek lisans programı en az 30 Kredi - 60 AKTS olan 10 adet dersi ve dönem projesi dersini içermektedir. Bu programda, öğrencilerin etkin liderlik, takım çalışması, çatışma yönetimi, çağdaş planlama ve kontrol bilgi ve becerilerini kazanmış olmaları amaçlanmaktadır.
Egitim Şekli

Bu program Tam Zamanlı bir program olup Türkçe eğitim yapılmaktadır.