Ders Planı - AKTS Kredileri
* Bu ders planı tablosunda gösterilen dersler öğrenci işlerindeki güncel ders plan bilgilerini göstermektedir.

** İlgili dönemde zorunlu dersler mutlaka açılırken, seçmeli, teknik seçmeli ve sosyal seçmeli derslerin açılması tercih ve kontenjan durumuna bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.

Her hangi bir dersin amaç, öğrenme kazanımları vs. detay bilgilerini görmek için aşağıdaki tabloda dersin ismine tıklayınız.


1. Yarıyıl Ders Planı
Kodu Ders Tür Dil Ders Süresi Kredi AKTS
TS 001 Psikometrik diyagramın oluşturulması ve kullanımı Zorunlu Türkçe 3 3 6
TS 005 Hayvansal Üretim Yapılarının Çevreye Etkisi Zorunlu Türkçe 3 3 6
TS 012 Su Kaynaklarında Kirlilik Yönetimi Zorunlu Türkçe 3 3 6
TS 013 Su-Verim İlişkileri Zorunlu Türkçe 3 3 6
TS 014 İklim Değişikliği: Uyum ve Azaltım Stratejileri Zorunlu Türkçe 3 3 6
TS 015 Sulamada Bilgisayar Programlarının Kullanılması Zorunlu Türkçe 3 3 6
TS 016 Kültür Bitkilerinin Sulanması Zorunlu Türkçe 3 3 6
TS 018 Sulamada Tuzlu Suların Kullanımı Zorunlu Türkçe 3 3 6
TS 022 Tarımsal Hayvancılık İşletmelerinde Atık Yönetim Sistemlerinin Tasarım Zorunlu Türkçe 3 3 6
YLTS 201 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu Türkçe 5 0 6
YLTS 202 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu Türkçe 5 0 6
YLTS 203 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu Türkçe 5 0 6
YLTS 204 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu Türkçe 5 0 6
YLTSS 101 Seminer Zorunlu Türkçe 0 0 6
YLTSS 102 Seminer Zorunlu Türkçe 0 0 6
YLTST 301 Tez Çalışması Zorunlu Türkçe 0 0 24
YLTST 302 Tez Çalışması Zorunlu Türkçe 0 0 24
AKTS kredisi toplamı : 138 *

1. Yarıyıl Seçmeli Ders Listesi
Kodu Ders Dil Ders Süresi Kredi AKTS
TS 008 Tarımsal İnşaatta Betonarme Uygulamaları 3 3 6
TS 010 Tarımsal İşletmelerde İhale İşlemleri ve Şantiye Uygulamaları Türkçe 3 3 6
TS 020 Su Kaynaklarının Geliştirilmesinde Risk Analizi ieaiea eaeiaei ieaieaie Türkçe 3 3 6
TS 024 Hayvan Barınaklarında Kullanılan Son Teknolojiler Türkçe 3 3 6
TS 501 Evapotranspirasyon Türkçe 3 3 6
TS 504 Sulama Mühendisliğinde Araştırma Teknikleri. Türkçe 3 3 6
TS 510 Bitkisel Üretim Yapıları Türkçe 3 3 6
TS 511 Advances in Irrigation Türkçe 3 3 6
TS 514 Kültürteknikte Özel Sorunlar Türkçe 3 3 6
TS 516 Sulama Sistemlerinin Planlaması Türkçe 4 4 6
TS 517 Advance Microclimatology Türkçe 3 3 6
TS 518 Sulama Sistemlerinin Değerlendirilmesi Türkçe 3 3 6
TS 519 Kültürteknikte Özel Sorunlar Türkçe 3 3 6
TS 520 Irrigation Scheduling Techniques Türkçe 2 2 6
TS 525 Seralarda İklimlendirme I Türkçe 3 3 6
TS 526 Tarımsal Fizik, Su ve Toprak İdaresi Türkçe 3 3 6
TS 527 Damla Sulama Türkçe 4 4 6
TS 530 Water Table Management Türkçe 4 4 6
TS 531 Hayvan Barınaklarının Planlanması. Türkçe 4 4 6
TS 533 Tarımsal İşletmelerde Depo Yapılarının Planlanması Türkçe 4 4 6
TS 537 Tarım ve Çevre Konularında Simulasyon Uygulamaları 3 3 6
TS 539 Uygulamalı Zaman Serisi Analizi Türkçe 3 3 6
TS 543 Tarımsal ve Hidrolojik Kuraklık Analizi Türkçe 3 3 6
TS 545 Hidrolojide İstatistiksel Ön Analizler Türkçe 3 3 6
TS 546 Sera Yapım Tekniği II Türkçe 4 4 6
TS 547 Coping with Water Scarcity Türkçe 3 3 6
TS 548 Seralarda İklimlendirme II Türkçe 3 3 6
TS 549 İklim Değişikliklerinin Tarımsal Üretim Sistemlerine Etkileri Türkçe 3 3 6
TS 552 Uygulamalı Jeoistatistik Türkçe 3 3 6
TS 556 Hidrolojide Ekstem Değerler Analizi Türkçe 3 3 6
TS 558 Water Harvesting Türkçe 2 2 62. Yarıyıl Ders Planı
Kodu Ders Tür Dil Ders Süresi Kredi AKTS
TS 001 Psikometrik diyagramın oluşturulması ve kullanımı Zorunlu Türkçe 3 3 6
TS 005 Hayvansal Üretim Yapılarının Çevreye Etkisi Zorunlu Türkçe 3 3 6
TS 012 Su Kaynaklarında Kirlilik Yönetimi Zorunlu Türkçe 3 3 6
TS 013 Su-Verim İlişkileri Zorunlu Türkçe 3 3 6
TS 014 İklim Değişikliği: Uyum ve Azaltım Stratejileri Zorunlu Türkçe 3 3 6
TS 015 Sulamada Bilgisayar Programlarının Kullanılması Zorunlu Türkçe 3 3 6
TS 016 Kültür Bitkilerinin Sulanması Zorunlu Türkçe 3 3 6
TS 018 Sulamada Tuzlu Suların Kullanımı Zorunlu Türkçe 3 3 6
TS 022 Tarımsal Hayvancılık İşletmelerinde Atık Yönetim Sistemlerinin Tasarım Zorunlu Türkçe 3 3 6
YLTS 201 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu Türkçe 5 0 6
YLTS 202 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu Türkçe 5 0 6
YLTS 203 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu Türkçe 5 0 6
YLTS 204 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu Türkçe 5 0 6
YLTSS 101 Seminer Zorunlu Türkçe 0 0 6
YLTSS 102 Seminer Zorunlu Türkçe 0 0 6
YLTST 301 Tez Çalışması Zorunlu Türkçe 0 0 24
YLTST 302 Tez Çalışması Zorunlu Türkçe 0 0 24
AKTS kredisi toplamı : 138 *

2. Yarıyıl Seçmeli Ders Listesi
Kodu Ders Dil Ders Süresi Kredi AKTS
TS 008 Tarımsal İnşaatta Betonarme Uygulamaları 3 3 6
TS 010 Tarımsal İşletmelerde İhale İşlemleri ve Şantiye Uygulamaları Türkçe 3 3 6
TS 020 Su Kaynaklarının Geliştirilmesinde Risk Analizi ieaiea eaeiaei ieaieaie Türkçe 3 3 6
TS 024 Hayvan Barınaklarında Kullanılan Son Teknolojiler Türkçe 3 3 6
TS 501 Evapotranspirasyon Türkçe 3 3 6
TS 504 Sulama Mühendisliğinde Araştırma Teknikleri. Türkçe 3 3 6
TS 510 Bitkisel Üretim Yapıları Türkçe 3 3 6
TS 511 Advances in Irrigation Türkçe 3 3 6
TS 514 Kültürteknikte Özel Sorunlar Türkçe 3 3 6
TS 516 Sulama Sistemlerinin Planlaması Türkçe 4 4 6
TS 517 Advance Microclimatology Türkçe 3 3 6
TS 518 Sulama Sistemlerinin Değerlendirilmesi Türkçe 3 3 6
TS 519 Kültürteknikte Özel Sorunlar Türkçe 3 3 6
TS 520 Irrigation Scheduling Techniques Türkçe 2 2 6
TS 525 Seralarda İklimlendirme I Türkçe 3 3 6
TS 526 Tarımsal Fizik, Su ve Toprak İdaresi Türkçe 3 3 6
TS 527 Damla Sulama Türkçe 4 4 6
TS 530 Water Table Management Türkçe 4 4 6
TS 531 Hayvan Barınaklarının Planlanması. Türkçe 4 4 6
TS 533 Tarımsal İşletmelerde Depo Yapılarının Planlanması Türkçe 4 4 6
TS 537 Tarım ve Çevre Konularında Simulasyon Uygulamaları 3 3 6
TS 539 Uygulamalı Zaman Serisi Analizi Türkçe 3 3 6
TS 543 Tarımsal ve Hidrolojik Kuraklık Analizi Türkçe 3 3 6
TS 545 Hidrolojide İstatistiksel Ön Analizler Türkçe 3 3 6
TS 546 Sera Yapım Tekniği II Türkçe 4 4 6
TS 547 Coping with Water Scarcity Türkçe 3 3 6
TS 548 Seralarda İklimlendirme II Türkçe 3 3 6
TS 549 İklim Değişikliklerinin Tarımsal Üretim Sistemlerine Etkileri Türkçe 3 3 6
TS 552 Uygulamalı Jeoistatistik Türkçe 3 3 6
TS 556 Hidrolojide Ekstem Değerler Analizi Türkçe 3 3 6
TS 558 Water Harvesting Türkçe 2 2 63. Yarıyıl Ders Planı
Kodu Ders Tür Dil Ders Süresi Kredi AKTS
TS 001 Psikometrik diyagramın oluşturulması ve kullanımı Zorunlu Türkçe 3 3 6
TS 005 Hayvansal Üretim Yapılarının Çevreye Etkisi Zorunlu Türkçe 3 3 6
TS 012 Su Kaynaklarında Kirlilik Yönetimi Zorunlu Türkçe 3 3 6
TS 013 Su-Verim İlişkileri Zorunlu Türkçe 3 3 6
TS 014 İklim Değişikliği: Uyum ve Azaltım Stratejileri Zorunlu Türkçe 3 3 6
TS 015 Sulamada Bilgisayar Programlarının Kullanılması Zorunlu Türkçe 3 3 6
TS 016 Kültür Bitkilerinin Sulanması Zorunlu Türkçe 3 3 6
TS 018 Sulamada Tuzlu Suların Kullanımı Zorunlu Türkçe 3 3 6
TS 022 Tarımsal Hayvancılık İşletmelerinde Atık Yönetim Sistemlerinin Tasarım Zorunlu Türkçe 3 3 6
YLTS 201 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu Türkçe 5 0 6
YLTS 202 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu Türkçe 5 0 6
YLTS 203 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu Türkçe 5 0 6
YLTS 204 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu Türkçe 5 0 6
YLTSS 101 Seminer Zorunlu Türkçe 0 0 6
YLTSS 102 Seminer Zorunlu Türkçe 0 0 6
YLTST 301 Tez Çalışması Zorunlu Türkçe 0 0 24
YLTST 302 Tez Çalışması Zorunlu Türkçe 0 0 24
AKTS kredisi toplamı : 138 *

3. Yarıyıl Seçmeli Ders Listesi
Kodu Ders Dil Ders Süresi Kredi AKTS
TS 008 Tarımsal İnşaatta Betonarme Uygulamaları 3 3 6
TS 010 Tarımsal İşletmelerde İhale İşlemleri ve Şantiye Uygulamaları Türkçe 3 3 6
TS 020 Su Kaynaklarının Geliştirilmesinde Risk Analizi ieaiea eaeiaei ieaieaie Türkçe 3 3 6
TS 024 Hayvan Barınaklarında Kullanılan Son Teknolojiler Türkçe 3 3 6
TS 501 Evapotranspirasyon Türkçe 3 3 6
TS 504 Sulama Mühendisliğinde Araştırma Teknikleri. Türkçe 3 3 6
TS 510 Bitkisel Üretim Yapıları Türkçe 3 3 6
TS 511 Advances in Irrigation Türkçe 3 3 6
TS 514 Kültürteknikte Özel Sorunlar Türkçe 3 3 6
TS 516 Sulama Sistemlerinin Planlaması Türkçe 4 4 6
TS 517 Advance Microclimatology Türkçe 3 3 6
TS 518 Sulama Sistemlerinin Değerlendirilmesi Türkçe 3 3 6
TS 519 Kültürteknikte Özel Sorunlar Türkçe 3 3 6
TS 520 Irrigation Scheduling Techniques Türkçe 2 2 6
TS 525 Seralarda İklimlendirme I Türkçe 3 3 6
TS 526 Tarımsal Fizik, Su ve Toprak İdaresi Türkçe 3 3 6
TS 527 Damla Sulama Türkçe 4 4 6
TS 530 Water Table Management Türkçe 4 4 6
TS 531 Hayvan Barınaklarının Planlanması. Türkçe 4 4 6
TS 533 Tarımsal İşletmelerde Depo Yapılarının Planlanması Türkçe 4 4 6
TS 537 Tarım ve Çevre Konularında Simulasyon Uygulamaları 3 3 6
TS 539 Uygulamalı Zaman Serisi Analizi Türkçe 3 3 6
TS 543 Tarımsal ve Hidrolojik Kuraklık Analizi Türkçe 3 3 6
TS 545 Hidrolojide İstatistiksel Ön Analizler Türkçe 3 3 6
TS 546 Sera Yapım Tekniği II Türkçe 4 4 6
TS 547 Coping with Water Scarcity Türkçe 3 3 6
TS 548 Seralarda İklimlendirme II Türkçe 3 3 6
TS 549 İklim Değişikliklerinin Tarımsal Üretim Sistemlerine Etkileri Türkçe 3 3 6
TS 552 Uygulamalı Jeoistatistik Türkçe 3 3 6
TS 556 Hidrolojide Ekstem Değerler Analizi Türkçe 3 3 6
TS 558 Water Harvesting Türkçe 2 2 6


4. Yarıyıl Ders Planı
Kodu Ders Tür Dil Ders Süresi Kredi AKTS
YLTS 204 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu Türkçe 5 0 6
YLTST 302 Tez Çalışması Zorunlu Türkçe 0 0 24
AKTS kredisi toplamı : 30


   Üniversite Tanımlı Dersler    Fakülte/MYO/ENS Tanımlı Dersler    Bölüm Tanımlı Dersler