Kazanılan Derece:

Toprak Bilimi ve Bitki Besleme, Yüksek Lisans

Kazanılan Derecenin Kabul Koşulları:

Kazanılan Derecenin Düzeyi:

Bu program, yüksek lisans düzeyinde eğitim veren bir programdır.