Gösterim Biçimi

Dersler ile Program Öğrenme Kazanımları İlişkileri
Ders ÖK1 ÖK2 ÖK3 ÖK4 ÖK5 ÖK6 ÖK7 ÖK8 ÖK9 ÖK10 ÖK11 ÖK12 ÖK13
Arazi Değerlendirme ve Arazi Kullanım Planlaması
(TBB510)
4 - 4 - 2 1 - 2 - - 3 - -
Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği
(BYETBB1)
1 1 - - - 5 4 4 - 4 3 - -
Bitki Besin Elementi ve Gübre Yönetimi
(TBB594)
2 5 1 3 - - 1 3 3 1 1 1 1
Bitki Besin Elementi Yarayışlılığı
(TBB535)
1 4 3 3 1 1 1 3 3 - - 1 -
Bitki Stres Fizyolojisi
(TBB621)
- 2 - 4 - 3 - - - - - - -
Bitkilerde Mineral Beslenme Bozuklukları
(TBB580)
4 3 3 3 2 2 4 5 2 4 3 4 4
Bitkilerde Mineral Beslenme ve Kalite İlişkileri
(TBB609)
4 3 4 4 2 3 2 4 2 3 3 3 2
Çevre Mikrobiyolojisi
(TBB527)
4 4 3 3 2 3 4 3 2 1 3 4 4
Görüntü Yorumlama
(TBB611)
4 - 3 - - - - 1 - - - - 2
İleri Analitik Kimya Uygulamaları
(TBB629)
1 1 1 1 - 2 - - - - - - 2
İYİ BİTKİ BESİN YÖNETİMİ UYGULAMALARI
(TBB004)
- 4 - 2 - - - - - - 4 - -
Kil Yüzey Kimyası
(TBB567)
3 2 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3
Mikorizal İzolasyon ve Tanımlama Yöntemleri
(TBB543)
5 5 - - 4 5 - - - - - - -
Mikorizanın Besin Elementleri Alımındaki Yeri
(TBB534)
- - - - - - - - - - - - -
Mikrobiyel Simbiyoz
(TBB556)
4 4 4 3 2 3 3 - 2 - 3 4 3
Mikrobiyolojide Analiz Yöntemleri
(TBB529)
3 4 3 3 2 2 3 2 1 - 3 - 3
Model Oluşturmada Matematiksel Yaklaşımlar ve Çözümleri
(TBB526)
1 1 - - 3 2 1 2 1 - 1 1 1
Seminer
(YLTBBS101)
1 1 1 1 1 1 1 5 5 1 3 3 -
Strüktür Verim İlişkileri
(TBB538)
1 1 2 2 1 2 1 - - - 1 1 2
Tarım ve Yerbilimlerinde Kil Minerallerinin Önemi
(TBB530)
3 3 3 3 2 3 2 3 2 2 3 3 2
Tez Çalışması
(YLTBBT301)
4 4 4 4 4 2 2 2 4 1 2 2 2
Tez Çalışması
(YLTBBT302)
4 4 4 4 4 2 2 2 4 1 2 2 2
Toprak Bitki Yönetimi I
(TBB599)
5 5 5 3 3 - 4 - - - - - -
Toprak Etüd ve Haritalama İşlem ve Metodolojileri
(TBB590)
4 - 3 - 2 1 - - - - 2 - 1
Toprak Fiziği ve Analiz Yöntemleri
(TBB005)
2 1 1 1 1 1 1 - - - 2 1 2
Toprak Fiziğinin Özel Sorunları
(TBB545)
1 1 1 1 2 2 2 2 1 - 1 - 2
Toprak Karbon İklim İlişkileri
(TBB009)
5 4 5 4 3 - 5 - - - - - -
Toprak Tarihi
(TBB601)
5 5 5 - 4 4 5 5 - - - - -
Toprak ve Bitkide Mikro Elementler
(TBB523)
4 5 4 4 3 2 3 4 1 3 2 3 2
Toprak-Bitki Atmosfer Sisteminde Enerji ve Kütle Akımının Matematiksel Modellenmesi
(TBB577)
1 1 1 1 1 1 1 1 - - 1 - 1
Toprakların Tarımsal Değerlendirilmesi
(TBB521)
5 2 1 - - - - - - - - - -
Toprakta Mikrobiyel Azot Döngüsü
(TBB514)
4 4 3 2 3 3 3 4 1 - 3 4 3
Uzmanlık Alan Dersi
(YLTBB201)
2 2 2 2 2 1 3 2 - - 1 - -
Uzmanlık Alan Dersi
(YLTBB202)
2 2 2 2 2 1 3 2 - - 1 - -
Uzmanlık Alan Dersi
(YLTBB203)
2 2 2 2 2 1 3 2 - - 1 - -
Uzmanlık Alan Dersi
(YLTBB204)
2 2 2 2 2 1 3 2 1 - 1 1 -
İlişkili ders sayısı / 36 33 32 30 27 28 29 27 24 17 11 26 17 20
İlişki ağırlığı 98928370656370673823564144
* İlişki düzeyleri 0 (yok) ve 5 (en yüksek) arasında ifade edilmiştir